DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI 100% VỐN NƯỚC NGOÀI đang được các nhà đầu tư đẩy mạnh. Bởi nền kinh tế Việt Nam đang trong đà phát triển mạnh để vươn lên tầm thế giới thì Việt Nam được coi là một trong những vùng đất màu mỡ để các công ty, các nhân nước ngoài bỏ vốn đầu tư. Với những chính sách đãi ngộ hấp dẫn cùng những tiềm năng to lớn về nhân lực, nguyên phụ liệu, địa hình …vv…thì chắc chắn khi đến Việt Nam sẽ không làm nhà đầu tư thất vọng.

Tuy nhiên, để chính thức trở thành nhà đầu tư tại Việt Nam, công ty hoặc cá nhân nước ngoài phải thành lập công ty, tổ chức kinh tế theo đúng pháp luật Việt Nam. Trước khi thành lập công ty các nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 37 Luật Đầu tư 2014.

Đối với công ty thương mại 100% vốn nước ngoài có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khi đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra và tùy vào từng trường hợp thì giấy tờ cần chuẩn bị cũng khác nhau.

1. Trường hợp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Dự án được quyết định chủ trương đầu tư bởi Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng Chính Phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án sau: Dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh, vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ 100% vốn nước ngoài.

chủ trương đầu tư thủ tướng chính phủ

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

2. Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan ủy ban nhân dân tỉnh

Dự án được quyết định chủ trương đầu tư bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Uy ban nhân dân cấp tỉnh

hồ sơ dự án đầu tư

Hồ sơ dự án đầu tư gồm

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức:
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 35 – 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập, giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Bao gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu khác thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án ( hợp đồng thuê đất hay hợp đồng cho thuê nhà xưởng) ;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Nơi nộp hồ sơ: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời gian cấp : Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp như sau:

Đối với công ty TNHH

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên trong công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian cấp: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

bố cáo thành lập doanh nghiệp

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 5: Khắc dấu doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng tải mẫu con dấu lên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Ngoài 6 bước trên, doanh nghiệp xin tất cả các loại Giấy phép con cần thiết phục vụ quá trình hoạt động sản xuất của công ty theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có)

Với quy trình 6 bước chi tiết trên, các doanh nghiệp có thể tự đăng ký thành lập doanh nghiệp cho mình.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải nhà đầu tư nước ngoài cũng nắm vững và am hiểu sâu sắc các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những rào cản lớn nhất khiến nhà đầu tốn rất nhiều chi phí, thời gian, công sức để tìm hiểu.

Vì vậy, giải pháp không ngoan nhất là tìm một đơn vị tư vấn đầu tư chuyên nghiệp để xử lý tất cả mọi đề của khách hàng.

Dịch vụ thành lập công ty vốn 100% nước ngoài

Vạn Phúc Luật – Dịch vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài chuyên nghiệp, uy tín nhất

Một giải pháp tốt nhất để nhà đầu tư giải quyết hết tất cả mọi vấn đề trên chính là chúng tôi Luật Vạn Phúc.

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật là một trong số ít các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, cung ứng các dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý Dịch vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Là một trong số ít đơn vị ở Bình Dương nổi tiếng trong lĩnh vực tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài, với kinh nghiệm trong nhiều năm qua cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý hùng hậu, Luật Vạn Phúc sẽ giải quyết từ A đến Z tất cả vấn đề mà nhà đầu tư đang gặp khó khăn .

Dịch vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài  Việt Nam mà Vạn Phúc Luật đang cung cấp:

 • Tư vấn miễn phí dich vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn điều kiện dich vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục dich vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài;
 •  Hướng dẫn nhà đầu tư cung cấp tài liệu và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Đại diện ủy quyền thực hiện xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Theo dõi hồ sơ và làm việc với cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 •  Hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần);
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 •  Khắc dấu và công bố mẫu con dấu cho Công ty.

Vạn Phúc Luật là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung dich vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư trên con đường phát triển kinh doanh .

Ngoài ra, khi đến với Vạn Phúc Luật, Quý khách sẽ được cung cấp tất cả các dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho thuê nhà xưởng, văn phòng làm địa điểm sản xuất kinh doanh;
 • Tư vấn ưu điểm, nhược điểm, các ưu đãi, đãi ngộ của các chính sách pháp luật Việt Nam khuyết khích người nước ngoài đầu tư;
 • Tư vấn về pháp lý cho nhà đầu tư trước khi ký hợp đồng thuê xưởng, lựa chọn địa điểm kinh doanh để hạn chế rủ ro tối đa nhất về việc mất cọc, địa điểm thuê không được hoạt động một số ngành nghề cụ thể, địa điểm đấy không xin được dự án đầu tư do chưa hoàn thiệt một số thủ tục như hoàn công nhà xưởng hoặc chủ xưởng không đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng hoặc địa điểm đấy đang có dự án khác hoạt động…;
 • Tư vấn về điều kiện, quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn về trình tự thủ tục thành lập thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài;
 • Tư vấn về thủ tục sau khi thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài;
 • Dịch vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài nhanh nhất;
 • Dịch vụ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài Việt Nam chuyên nghiệp, uy tín, giá rẻ nhất;

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ!

>> Bạn nên biết:

vanphuclawfirm.com

0932350835