• 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
  • Tiếng Việt
  • English
 • Thành lập công ty nước ngoài

  Luật vạn phúc

  Thuế đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Hiện nay, Việt Nam là lựa chọn mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư và phát triển kinh doanh. Việc mở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài là điểm hấp dẫn đối với các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là công ty 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi […]

  Xem thêm

  Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhiều công ty nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến để phát triển và mở rộng kinh doanh của mình. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua hai hình thức là thành lập Công ty 100% […]

  Xem thêm

  Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty để hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân thành lập theo pháp luật Việt […]

  Xem thêm

  Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là ai?

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Hiện nay, trong tình hình kinh tế hội nhập, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã và đang có xu hướng đầu tư tại Việt Nam. Do đó, pháp luật ngày càng quy định nhiều hình thức đầu tư tại Việt Nam như thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước […]

  Xem thêm

  Thủ tục giải thể chi nhánh công ty nước ngoài tại Vệt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Khi vào thị trường kinh doanh hay đầu tư một lĩnh vực nào cũng hàm chứa những rủi ro nhất định. Việc thương nhân thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam hoạt động không hiệu quả dẫn đến phải giải thể chi nhánh không còn là một vấn đề xa lạ […]

  Xem thêm

  Lưu ý khi hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 19

  Trong quá trình hội nhập kinh tế ngày nay, các doanh nghiệp nước ngoài đều muốn phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Do vậy, việc thành lập và quản lý các thủ tục liên quan đến Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ giúp cho doanh nghiệp […]

  Xem thêm

  Chức năng của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 16

  Hiện nay nhiều thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam với mục tiêu phát triển và mở rộng kinh doanh ngày càng phổ biến. Việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam còn nhiều hạn chế và  rủi ro phát sinh trong việc thực hiện chức […]

  Xem thêm

  Nghĩa vụ thuế của chi nhánh

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 16

  Như chúng ta biết, để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại, các thương nhân nước ngoài sẽ lựa chọn thành lập các chi nhánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, bất kể một doanh nghiệp, chi nhánh hay văn phòng đại diện nào hoạt động cũng phải […]

  Xem thêm

  Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 16

  Với sự phát triển của xã hội ngày nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã tìm kiếm cho mình phương án mở rộng kinh doanh bằng việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn đối với […]

  Xem thêm

  Điểm giống và khác nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  Ngọc Hà

  Tháng Sáu 16

  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với xu thế mở rộng thị trường kinh doanh như hiện nay, một số doanh nghiệp nước ngoài đã và đang xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh tại nước ta. Một trong những hình thức phổ biến để mở rộng phạm […]

  Xem thêm

  © Bản quyền thuộc về VPL 2019.