• Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
 • Tư vấn đầu tư

  Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

  Phương Anh

  Tháng Chín 16

  Hiện nay, Bình Dương là một trong địa bàn có số lượng dự án đầu tư lớn bởi sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và có tiềm năng sau này. Theo quy định pháp luật, dự án đầu tư chỉ được hoạt động trong quy mô đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Nếu nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án thì phải tiến hành hực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  điều chỉnh quy mô dự án đầu tư 1

  Trong phạm vi bài viết dưới đây, Công ty Luật Vạn Phúc sẽ hướng dẫn chi tiết đến quý bạn đọc thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư nhanh chóng, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

  Cơ sở pháp lý

  • Luật Đầu tư 2020;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
  • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

  Hồ sơ điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

  Theo quy định pháp luật, nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy mô dự án đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(trình bày theo mẫu);
  • Báo cáo tình hình triển khai của dự án đầu tư đến thời điểm có sự điều chỉnh về quy mô;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;
  • Giải trình hoặc tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh;
  • Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp làm thủ tục).

  Thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

  Để giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng phân biệt các thủ tục thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư, Luật Vạn Phúc sẽ làm rõ 2 trường hợp sau.

  Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

  Đối với trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có sự thay đổi quy mô dự án có tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên, chủ đầu tư cần phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

  Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư (theo mẫu);
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án tính đến thời điểm có sự thay đổi về quy mô;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc thay đổi quy mô dự án đầu tư trong tường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Hợp đồng BCC trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  điều chỉnh quy mô dự án đầu tư 2

  Điều chỉnh quy mô dự án thuộc thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

  • Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể tính ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu tư sẽ tiến hành gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh dự án để trình Thủ tướng Chính phủ.
  • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ sẽ ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương.

  Điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh quy mô dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về nội dung thay đổi để lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan có liên quan khác (nếu có).

  Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(theo mẫu);
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Các tài liệu khác liên quan (nếu có);
  • Giấy ủy quyền (nếu có).

  Quy trình thực hiện

  Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mà chúng tôi đã đề cập phía trên và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan sẽ ra thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong trường hợp từ chối điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

  điều chỉnh quy mô dự án đầu tư 3

  Lưu ý khi thực hiện điều chỉnh quy mô dự án

  Để có thể giúp quý nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư nhanh chóng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ, Luật Vạn Phúc lưu ý đến mọi người một vài thông tin sau:

  • Qúy khách hàng cần chú ý cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;
  • Khi điều chỉnh quy mô dự án yêu cầu nhà đầu tư phải chứng minh được tầm quan trọng, thiết yếu và khả năng thực hiện, tính khả thi của dự án. Vì vậy, khách hàng cần chú ý đến công việc này vì nó là một trong những nguyên nhân để cơ quan thẩm quyền ra quyết định cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận cho nhà đầu tư hay không;
  • Trường hợp dự án đầu tư điều chỉnh quy mô thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực chưa có quy hoạch hoặc điều kiện đầu tư theo quy định pháp luật thì phải thực hiện thủ tục trình lấy ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Đối với những trường hợp điều chỉnh quy mô dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì phải có ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  Việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư sẽ không dễ thật hiện vì đây là nòng cốt, nội dung của dự án đầu tư nên Luật Vạn Phúc khuyên quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ pháp lý của các đơn vị cung cấp tại Việt Nam để hỗ trợ, tư vấn thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư.

  Luật Vạn Phúc hi vọng qua bài viết này sẽ giải đáp được các thắc mắc cho quý bạn đọc. Nếu khách hàng còn bất cứ khó khăn gì liên quan đến điều chỉnh quy mô dự án đầu tư hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp chi tiết.

  Đến với dịch vụ điều chỉnh quy mô dự án đầu tư của Luật Vạn Phúc, quý nhà đầu tư sẽ được hài lòng về chất lượng, hiệu quả công việc mà chúng tôi thực hiện. Luật Vạn Phúc cam kết thời gian thực hiện đúng tiến độ như đã thỏa thuận với chi phí hợp lý và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý phát sinh.

   

  Bình luận

  © Bản quyền thuộc về VPL 2019.