• Vạn Phúc Luật - Hotline: (0274) 650 7999

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
 • Thay đổi Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư | Hồ Sơ, Thủ Tục Cần Biết

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Năm 5

  Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

  Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục cần thiết khi doanh nghiệp thay đổi một hoặc nhiều nội dung trong giấy đăng ký đầu tư

  Khi có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Thay đổi mã số dự án đầu tư;
  • Thay đổi tên, địa chỉ nhà đầu tư;
  • Thay đổi tên dự án đầu tư;
  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;
  • Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án;
  • Thay đổi vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn;
  • Thay đổi thời gian hoạt động của dự án;
  • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
  • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
  • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

  Kể từ ngày 01/07/2015 – Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ ghi nhận tất cả các thông tin về nhà đầu tư, thông tin về dự án đầu tư như: Tên dự án, quy mô dự án, vốn thực hiện dự án…Do vậy khi có những thay đổi về liên quan đến thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

  Theo Luật đầu tư 2014, các nội dung cần phải thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

  – Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
  – Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  – Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
  – Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  – Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
  – Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư

  thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư

  Với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian

  Để có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều sau đây:

  – Doanh nghiệp cần nắm được ngành nghề được thay đổi bổ sung có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không và điều kiện kinh doanh như thế nào.
  – Doanh nghiệp phải thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4 quy định tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.
  – Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn.
  – Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.
  – Đối với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc đã được sửa đổi, xóa bỏ theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam doanh nghiệp cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành.

  Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

  thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư
  Trong quá trình hoạt động kinh doanh mà có sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án khi có nhu cầu. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

  Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư

  hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Hồ sơ thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư đã trở nên tương đối đơn giản nhưng cũng gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

  – Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
  – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  – Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  – Bản Giải trình lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư;
  – Đề xuất dự án đầu tư;
  – Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký);
  – Bản sao một trong các tài liệu sau:

  •  Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

  Một số lưu ý:

  – Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  – Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định
  – Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

  thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  Các bước thực hiện đăng ký, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  Bước 2. Nộp hồ sơ

  Doanh nghiệp công ty mang nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Bước 3. Nhận kết quả.

  Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Luật Vạn Phúc

  dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

   Với 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật, Luật Vạn Phúc sẽ giúp khách hàng thực hiện thủ tục điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhanh nhất

  Khi thực hiện dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Vạn Phúc, khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ những nội dung sau:

  – Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư;
  – Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
  – Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  – Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh giấy phép đầu tư;
  – Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  – Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
  – Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  – Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
  – Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  Với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn tốt cùng nhiều năm kinh nghiệm, Luật Vạn Phúc sẽ mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất.

  Liên hệ với Công ty Luật Vạn Phúc qua hotline 0932 350 835 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

  Có thể bạn quan tâm:

  Bình luận

  © Bản quyền thuộc về VPL 2019.