Trong suốt quá trình hoạt động công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Để làm rõ tiêu đề trên, Luật Vạn Phúc sẽ phổ biến các điều kiện về thủ tục, quy trình vũng như những vấn đề lưu ý khi thực hiện thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

Trong đó, chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài là một trong những khâu quan trọng. Vì vậy, chúng tôi kính gửi đến các bạn đọc giả bài viết dưới đây về hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài. Mời mọi người cùng theo dõi!

ho-so-thay-doi-nganh-nghe-trong-cong-ty-von-nuoc-ngoai

Điều kiện thay đổi, bổ sung ngành nghề

Điều kiện thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài  cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Ngành nghề đầu tư phải phù hợp và nằm trong các lĩnh vực hoạt động của công ty được phép hoạt động theo quy định ngành nghề kinh doanh;
 • Các nhà đầu tư trong công ty được phép quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc thay đổi,bổ sung các ngành đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan;
 • Khi thay đổi,bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp cần điều chỉnh vốn đầu tư để đáp ứng các điều kiện về vốn đối với các trường hợp yêu cầu vốn pháp định;
 • Trước khi đi vào hoạt động kinh doanh các ngành nghề được thay đổi,bổ sung cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (nếu có);
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định.Trừ những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.
 • Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư phải đáp ứng toàn bộ điều kiện tiêp cận thị trường đối với các ngành, nghề đó.

ho-so-thay-doi-nganh-nghe-trong-cong-ty-von-nuoc-ngoai

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

Thủ tục thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài  được thực hiện qua các bước như sau:

Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cách thực hiện: Khuyến khích nhà đầu tư kê khai các thông tin về sự án đầu tư và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài để điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định và biên bản họp về việc thay thế, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Bản giải trình,giới thiệu về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng theo pháp luật đối với dự án có điều kiện;
 • Nêu lên các nội dung như:mục tiêu, địa điểm đầu tư, quy mô, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, các nhu cầu về sử dụng đất, giải pháp về môi trường và công nghệ;
 • Cần có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Phụ lục sửa đổi về các điều lệ của doanh nghiệp;
 • Báo cáo tình hình dự án của doanh nghiệp đến điểm đề nghị thay đổi,bổ sung.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Vạn Phúc được thay mặt để thực hiện thủ tục hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

Thời gian xử lý: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời điểm thực hiện: trong 10 ngày kể từ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể là thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài
 • Biên bản về việc thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài.
 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài.
 • Trình bày bản chính và nộp bản sao của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thay đổi,bổ sung ngành nghề doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Giấy tờ khai báo thông tin người nộp hồ sơ.

Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

quy-dinh-ho-so-thay-doi-nganh-nghe-trong-cong-ty-von-nuoc-ngoaive-truong-van-phong-dai-dien-thuong-nhan-nuoc-ngoai

Lưu ý khi thay đổi ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Với nhiều năm tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, Luật Vạn Phúc điểm qua cho quý bạn đọc một vài lưu ý khi thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài như sau:

 • Doanh nghiệp cần nắm được ngành nghề được thay thế, bổ sung có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không và điều kiện kinh doanh ngành nghề được thay thế, bổ sung như thế nào, có phù hợp với nhu cầu hay khả năng của doanh nghiệp không.
 • Phải thực hiện mã hóa ngành nghề muốn thay đổi, bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh.
 • Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi, bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn.
 • Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài

Hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài cần những giấy tờ gì?

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Vạn Phúc thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục thông báo bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định, công ty khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 10 ngày (tính từ thời điểm thay đổi). Nếu trong thời hạn này, cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

 • Quá 01 đến 30 ngày, doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;
 • Quá thời hạn từ 31 đến 90 ngày thì doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;
 • Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Cơ quan giải quyết thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài?

Nhà đầu tư muốn thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài thực hiện tại:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ho-so-thay-doi-nganh-nghe-trong-cong-ty-von-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn Luật Vạn Phúc

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục, hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài của Luật Vạn Phúc

Với sự chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu tư kinh tế, Công ty Luật Vạn Phúc đã và đang hỗ trợ cho rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài về việc thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế ngày nay.

Đến với dịch vụ tư vấn hồ sơthay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài, Công ty Luật Vạn Phúc chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn về điều kiện,thủ tục, hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu được ủy quyền.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp mới hay điều chỉnh các giấy phép khác có liên quan đến hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài.
 • Ngoài ra công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các vấn đề về pháp lí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Những quy định về việc hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài mà Luật Vạn Phúc đã cung cấp cho bạn đọc ở trên, chúng tôi hi vọng quý khách hàng sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn về việc lựa chọn sử dụng dịch vụ pháp lý tại một đơn vị uy tín. Nếu có thắc mắc hay khó khăn về hồ sơ thay đổi ngành nghề trong công ty vốn nước ngoài thì hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ  chi tiết, Luật Vạn Phúc luôn sẵn lòng tiếp nhận mọi yêu cầu từ khách hàng!

0932350835