Lưu trữ Danh mục: Giấy phép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động nhanh chóng giá rẻ

Với nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng nhiều. Việc..

Dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Những năm trở lại đây, nhu cầu về việc làm và lao động ngày càng tăng, đặc biệt là giai đoạn..

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Dịch vụ việc làm được hiểu là hoạt động dịch vụ kết nối của một hay nhiều tổ chức có chức..

0932350835