Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài là hoạt động xúc tiến thương mại lý tưởng. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến kinh doanh để công ty nước ngoài hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng cũng như đẩy mạnh quảng bá sản phẩn của công ty mình là thành lập văn phòng đại diện ở nhiều nước khác nhau.

Để Công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh mình tại nhiều quốc gia khác nhau thì bắt buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật của từng quốc gia đặt trụ sở văn phòng đại diện. Tại Việt Nam, trong 5 năm trở lại đây thì hình thức hoạt động này không còn xa lạ.

Thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ được thành lập tối đa một Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 07/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/03/2016.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tnhh 100 vốn nước ngoài mới nhất

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Các điều kiện tại điểm 4 và 5 nêu trên là các điều kiện mới phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký sau ngày Luật Thương mại 2005 được ban hành, các điều kiện này nhằm đảm bảo việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện chung theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.
 • Các tài liệu của thương nhân nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện phải do công ty mẹ ký và đóng dấu. Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài không có dấu thì toàn bộ hồ sơ phải hợp pháp hoá lãnh sự.

3 bước thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do

Bước 2: Khắc dấu tròn của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thời hạn hoàn thành: 05 ngày làm việc;

Bước 3: Cấp Thông báo mã số thuế nộp hộ của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thời hạn hoàn thành: 05 -07 ngày làm việc.

Các trường hợp không cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Thương nhân nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên.
 • Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.
 • Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
 • Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Thời hạn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Điều kiện người làm đại diện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 2. Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu văn phòng đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên người đứng đầu Văn phòng đại diện chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Văn phòng đại diện trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
 5. Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu  Văn phòng đại diện hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
 6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
  • Người đứng đầu Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
  • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Công ty nước ngoài nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Sở Công Thương.

Công bố thông tin về Văn phòng đại diện

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện;
 • Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
 • Người đứng đầu  Văn phòng đại diện;
 • Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài chuyên nghiệp, uy tín – Vạn Phúc Luật

 • Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện cho Công ty nước ngoài  nhanh nhất.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập Văn phòng đại diện cho Công ty nước ngoài;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị, cung cấp tài liệu và hoàn thiện hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện cho Công ty nước ngoài;
 • Đại diện ủy quyền khách hành nộp hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện cho Công ty nước ngoài;
 • Theo dõi hồ sơ và làm việc với cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần);
 • Nhận kết quả là Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Khắc dấu cho Văn phòng đại diện;
 • Nộp hồ sơ cấp mã số thuế cho Văn phòng đại diện.

Trên đây là toàn bộ nội dung Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Vạn Phúc Luật luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư trên con đường phát triển kinh doanh.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ!

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

>> Có thể bạn quan tâm:

vanphuclawfirm.com

0932350835