Với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhiều công ty nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến để phát triển và mở rộng kinh doanh của mình. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua hai hình thức là thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư gớp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp khác. Trong đó, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Vậy, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là gì?  Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây:

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là loại hình doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam do 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập công ty, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân sau khi được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

công ty 100% vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngành nghề tiếp cận thị trường

Theo quy định tại Điều 9 Luật đầu tư 2020 quy định Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng các điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường
 • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện được quy định tại phụ lục IV.

Điều kiện triển khai dự án, địa điểm kinh doanh của công ty

 • Trước khi thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài phải có dự án đầu tư thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đối với các dự án có vồn đầu tư dưới 300 tỷ, không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký với cơ quan nhà nươc đầu tư cấp tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Còn những dự án trên 300 tỷ và thuộc danh mục, lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài còn phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Việc lựa chọn địa điểm kinh doanh cũng là 1 trong những điều kiện khi thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vì nhà đầu tư nước ngoài không thể lựa chọn địa điểm triển khai dự án tại tòa nhà văn phòng, các khu dân sinh có quy mô, diện tích nhỏ. Đây cũng là điểm khác biết đối với việc thành lập công ty vốn nước ngoài so với công ty trong nước.

Tim hieu ve cong ty 100 von dau tu nuoc ngoai 1

Điều kiện về năng lực tài chính công ty

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện kê khai vốn đầu tư của dự án, vốn điều lệ công ty với năng lực tài chính của mình.

Vốn pháp định của Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư trừ trường hợp các dự án ở ở miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng với điều kiện kinh tế khó khăn thì vốn pháp định có thể thấp hơn dưới 20%.

Chủ thể được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là ai?

Theo quy định Luật Đầu tư 2020 Chủ thể được thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Quy định về Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Quy định thành lập doanh nghiệp

 • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020 thì khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế để đầu tư tại Việt Nam (Thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam) phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp và công khai thông tin thành lập công ty trên trang điện tử đồng thời thực hiện báo cáo và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
 • Đối với những nhà đầu tư thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo Khoản 4 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Các bước thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh với các dự án thuộc quyền quyết định của cơ quan như

 • Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê không qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư là những dự án của nhà đầu tư nước ngoài và dự án của tổ chức kinh tế theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn mà hồ sơ thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có sự yêu cầu khác nhau. Việc xin cấp giấy thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Công bộ nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghệp.

Khắc dấu cho doanh nghiệp

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành đăng ký mẫu dấu tại đơn vị được phép cấp dấu. Doanh nghiệp được phép tự quyết định con dấu và số lượng theo quy định pháp luật.

Ngành, nghề kinh doanh khi thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh các ngành nghề thuộc danh mục cấm kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020.
 • Theo quy định tại Điều 9 Luật đầu tư 2020 quy định Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng các điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường
 • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện được quy định tại phụ lục IV.

Cách đặt tên và địa điểm trụ sở đặt Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Quy định đặt tên không chỉ Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà các doanh nghiệp khác không được trùng lặp và gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó.
 • Lựa chọn địa chỉ đặt trụ sở doanh nghiệp phải đảm bảo những vị trí theo quy định chung của pháp luật, tránh những trường hợp lựa chọn địa chỉ ngay khu dân sinh nhỏ lẻ, chung cư hay nhà ở tập thể, không có số nhà cụ thể.

Quy định về người đại diện của Công ty

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được phép có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật có thể là Cá nhân Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm và thành lập doanh nghiệp.

Tim hieu ve cong ty 100 von dau tu nuoc ngoai 2

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được phép hoạt động loại hình doanh nghiệp nào?

Các loại hình doanh nghiệp mà Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được thành lập:

 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty Cổ phần

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu mà khách hàng còn những vấn đề chưa rõ liên quan đến Công ty 100% vốn nước ngoài hoặc có nhu cầu thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì có thể liên hệ Công ty TNHH Phúc Vạn Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép vdoanh nghiệp, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập, đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đọc thêm

Các loại thuế mà doanh nghiệp nước ngoài phải nộp

Lưu ý khi hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

0932350835