Giải thể doanh nghiệp được hiểu là chấm dứt tồn tại của công ty theo thủ tục mà pháp luật quy định. Với bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc xin cập nhật đến quý khách hàng những thông tin liên quan đến giải thể doanh nghiệp mới nhất.

Những trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

giai-the-doanh-nghiep

Giải thể doanh nghiệp

Như chúng ta biết, giải thể doanh nghiệp là việc công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh vì một số lý do như: không đủ khả năng tiếp tục kinh doanh; đã đạt được mục tiêu đặt ra hoặc doanh nghiệp bị chính cơ quan chức năng buộc giải thể theo quy định pháp luật.

Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Đã hết thời hạn hoạt động được ghi nhận trong Điều lệ công ty mà không gia hạn;
 • Theo quyết định giải thể của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông;
 • Công ty không đáp ứng đủ điều kiện về số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục nhưng không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật có quy định khác.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa Án

Bước 1. Sau khi doanh nghiệp nhận quyết định giải thể từ Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan chức năng sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia là đang thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bước 2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có quyết định giải thể từ Tòa Án, doanh nghiệp triệu tập cuộc họp để đưa ra quyết định giải thể của chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu công ty /Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời gửi quyết định giải thể, bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định của Tòa án đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lạo động trong doanh nghiệp và công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp còn các khoản nợ chưa thanh toán thì doanh nghiệp phải gửi kèm theo quyết định giải thể; danh sách chủ nợ; phương thức giải quyết và thanh toán nợ; địa điểm, cách thức, thời hạn thanh toán.

Bước 3. Cơ quan kiểm tra, trả kết quả

Nếu sau 180 ngày tính từ ngày cơ quan ra thông báo giải thể doanh nghiệp mà không có sự phản đối của các bên liên quan hoặc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

giai-the-doanh-nghiep

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể và biên bản họp gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; người lao động, đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Đối với trường hợp còn các khoản nợ chưa thanh toán thì doanh nghiệp phải gửi kèm theo quyết định giải thể; danh sách chủ nợ; phương thức giải quyết và thanh toán nợ; địa điểm, cách thức, thời hạn thanh toán.

Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận quyết định giải thể từ doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên liên quan, Cơ quan chức năng sẽ thay đổi trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin dữ liệu quốc gia sang tình trạng giải thể, đồng thời ra thông báo giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp,  giải thể công ty

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp phải đáp ứng các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Văn bản báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ; khoản nợ sẽ thanh toán bao gồm: nợ về thuế; nợ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi ra quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

giai-the-doanh-nghiep

Hồ sơ, quy trình giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Bước 1: Để giải thể doanh nghiệp cần có quyết định và biên bản họp liên quan đến giải thể công ty.

Bước 2: Niêm yết trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và thông báo giải thể doanh nghiệp cho người lao động, chủ nợ và người có nghĩa vụ liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Đồng thời công bố tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là đang giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 3: Tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý tài sản và gửi yêu cầu giải thể công ty đến cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và ra quyết định xóa tên doanh nghiệp, kết thúc thủ tục giải thể.

Các hoạt động bị cấm khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì người quản lý doanh nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất hoặc tẩu tán tài sản đến nơi khác; Cầm cố, thế chấp, tặng cho tài sản;
 • Không thực hiện hoặc giảm quyền đòi nợ;
 • Chuyển nợ không bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Tham gia lý kết hợp đồng khác;
 • Chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn.

giai-the-doanh-nghiep

Hoạt động bị cấm khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Một số câu hỏi liên quan đến giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Công ty khi thực hiện thủ tục giải thể đến cơ quan nào?

 • Đối với những doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cần đến Cơ quan hải quan để xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Cơ quan quản lý thuế: thực hiện quyết toán thuế và đóng mã số thuế;
 • Cơ quan đăng ký bảo hiểm: chốt sổ BHXH cho người lao động;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi giải thể, doanh nghiệp có cần trả con dấu không?

Đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp thì phải tiến hành trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu để bổ sung vào hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp khắc dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì không được tiếp tục sử dụng con dấu và không phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho cơ quan nhà nước.

Hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp gồm giấy tờ gì?

Doanh nghiệp khi thực hiện công bố giải thể cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty bao gồm các nội dung gì?

Quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty;
 • Lý do giải thể doanh nghiệp;
 • Thủ tục thanh lý hợp đồng và thời hạn thanh toán các khoản nợ; việc thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng tính từ ngày có quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh hợp đồng lao động;
 • Đầy đủ họ tên và chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của luật Vạn Phúc

Chúng ta thấy, khi công ty không còn nhu cầu hoạt động và tồn tại thì chủ doanh nghiệp/thành viên /cổ đông phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp để hạn chế các nghĩa vụ thuế và các chế tài xử lý vi phạm hành chính từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc tìm kiếm một Công ty Luật uy tín để hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp trong trường hợp này là rất cần thiết. Chính vì vậy, Luật Vạn Phúc xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của chúng tôi.

Vì sao chọn và sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp Luật Vạn Phúc?

 • Công ty sẽ tư vấn pháp lý và thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và hạn chế các rủi ro pháp lý, nghĩa vụ phát sinh xảy ra;
 • Chúng tôi hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp một số cách thức mà không giải thể doanh nghiệpđể có thể đạt được mục tiêu đặt ra như: chuyển nhượng, sáp nhập, cơ cấu lại công ty,…
 • Khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ bên chúng tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho việc đi lại, toàn bộ thông tin khác hàng cung cấp được bảo mật tuyệt đối.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệpcủa Luật Vạn Phúc, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được luật sư/chuyên viên pháp lý tiếp nhận và tư vấn nhé!

Xem thêm:

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty nước ngoài tại Vệt Nam

Giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài

0932350835