Hiện nay, Bình Dương đang triển khai chi tiết hơn đề án di dời doanh nghiệp sản xuất vào khu công nghiệp. Việc này khiến một số doanh nghiệp thuộc diện di dời nhưng chưa di dời lo lắng không biết liệu rằng trong thời gian chuẩn bị cho việc di dời thì doanh nghiệp có được gia hạn thời hạn sử dụng đất tại địa điểm hiện tại hay không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc trên và phân tích rõ điều kiện, trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất sản xuất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN tại Bình Dương.

Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN
Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN

1. Doanh nghiệp tại Bình Dương thuộc diện phải di dời vào khu công nghiệp nhưng chưa di dời thì có được gia hạn thời hạn sử dụng đất không?

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang triển khai đề án di dời các doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm vào khu công nghiệp. Việc di dời này áp dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên.

Tuy nhiên, do vướng phải một số khó khăn trên thực tiễn, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc di dời này. Vậy các doanh nghiệp thuộc diện di dời nhưng chưa di dời thì có được gia hạn thời hạn sử dụng đất hay không?

Để tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp, ngày 16/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 233/UBND-KT. Tinh thần của công văn giải đáp rõ: Doanh nghiệp có thể gia hạn thời hạn sử dụng đất và thời hạn hoạt động dự án, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện theo Công văn 233 này.

2. Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất sản xuất kinh doanh trong khu dân cư

Căn cứ theo khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013, khi hết thời hạn, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không qua thời hạn quy định tại khoản này (từ 50 – 70 năm tùy từng trường hợp).

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương thuộc diện di dời nhưng chưa di dời mà có nhu cầu gia hạn thời hạn sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện tại Công văn số 233/UBND-KT, bao gồm:

 • Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
 • Thời hạn gia hạn không được vượt quá thời hạn tối đa của lộ trình di dời, cụ thể:

STT

Địa bàn Lộ trình di dời
1 Thành phố Thuận An

01/2020 – 12/2028

2 Thành phố Tân Uyên 01/2024 – 12/2029
3 Thành phố Dĩ An 01/2024 – 06/2030
4 Thành phố Thủ Dầu Một 01/2024 – 06/2030
5 Thành phố Bến Cát 01/2024 – 12/2030
 • Phù hợp về kế hoạch sử dụng đất: Không thuộc danh mục chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 • Thời hạn hoạt động của dự án:

Đối với các doanh nghiệp không thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn được xem xét gia hạn không vượt quá thời hạn di dời như đã đề cập.

Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư có quy định thời hạn dự án:

  • Nếu hết thời hạn hoạt động dự án mà chưa điều chỉnh: Doanh nghiệp thực hiện đồng thời thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động dự án và gia hạn thời hạn sử dụng đất.
  • Nếu đã điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo Sở Tài Nguyên và Môi Trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn sử dụng đất phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án và lộ trình di dời.

3. Trình tự, thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Theo đó, trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT), hồ sơ gia hạn gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, nếu có (Chứng thực bản sao từ bản chính); (Bản chính)

Lưu ý: 

 • Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất trong Tờ trình xin gia hạn sử dụng đất.
 • Trên thực tế, khi tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, một số địa phương sẽ yêu cầu cung cấp thêm:
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (Bản chính);
 • Quyết định giao đất hoặc cho thuế đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hết hạn (Bản sao);

Như vậy, doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ trên để tiến hành thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất.

Xem thêm:

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND tỉnh Bình Dương quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Dương quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương để trả kết quả cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính

Trong trường hợp được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa; chuyển thông tin địa chính cho Cơ quan Thuế ban hành Thông báo đơn giá thuê đất, giá tiền sử dụng đất hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở cho Cơ quan thuế ban hành thông báo giá tiền thuê đất, giá tiền sử dụng đất.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục thuế tỉnh, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT thông báo cho doanh nghiệp, nhận mỗi loại 01 bản.

Bước 5: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Doanh nghiệp mang bản chính Quyết định gia hạn thời gian thuê đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

Gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN
Gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN

4. Thời hạn thực hiện

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng hoặc sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì doanh nghiệp – người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5. Thời gian thực hiện gia hạn quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điểm e khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đất đai liên quan tới vấn đề gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ không quá 07 ngày.

Trên đây, Vạn Phúc Lộc vừa cung cấp thông tin về thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa di dời vào KCN. Như vậy, doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương thuộc diện di dời nhưng chưa di dời vẫn có thể gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy trình nêu trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Vạn Phúc Lộc để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

0932350835