Từ ngày 01/5/2024, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sẽ chính thức lên thành phố. Việc này dẫn đến thay đổi thông tin về địa điểm thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy doanh nghiệp có phải điều chỉnh Giấy chứng nhận này hay không? Trong bài viết hôm nay, Luật Vạn Phúc Lộc sẽ giải đáp thắc mắc này và chia sẻ thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án do thay đổi địa giới hành chính.

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án do thay đổi địa giới hành chính mới nhất
Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án do thay đổi địa giới hành chính mới nhất

1. Có cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi Bến Cát lên thành phố không?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các nội dung sau (Điều 40 Luật Đầu tư 2020):

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật đầu tư 2020:

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, việc Bến Cát lên thành phố làm thay đổi địa điểm thực hiện dự án và cả thông tin về địa chỉ của nhà đầu tư, người đại diện theo pháp luật thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đảm bảo thông tin trên Giấy chứng nhận thể hiện chính xác nhất.

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án khi thay đổi địa giới hành chính
Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án khi thay đổi địa giới hành chính

Căn cứ theo khoản 2 Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với trường hợp duwj án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: “Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư”.

Như vậy, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:

2.1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức thực hiện dự án).
 • Bản photo có dấu mộc treo báo cáo tài chính gần nhất của tổ chức thực hiện dự án.
 • Văn bản uỷ quyền nếu uỷ quyền cho người khác thực hiện thủ tục;
 • Bản sao CCCD của người đại diện theo uỷ quyền.

Xem thêm:

2.2. Trình tự điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án do thay đổi địa giới hành chính

 • Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại:
  • Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/;
  • Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: https://fdi.gov.vn/.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đầu tư của doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương).
 • Bước 3: Nhận Phiếu tiếp nhận (có ghi cụ thể thời điểm nhận kết quả).
 • Bước 4: Các cơ quan có thẩm quyền sẽ phối hợp, thẩm định hồ sơ, yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (nếu có), hoặc giải trình thêm (nếu có).
 • Bước 5: Nhận kết quả.

2.3. Thời hạn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh cho doanh nghiệp.

Trên đây, Luật Vạn Phúc Lộc vừa chia sẻ chủ đề thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án thay đổi địa giới hành chính. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

0932350835