Trước sự phát triển kinh tế ngày nay, xu hướng thành lập công ty trở thành phong trào đang được nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc mở công ty sẽ không dễ dàng cho người thực hiện lần đầu do không chuyên sâu về quy định pháp luật liên quan đến thủ tục, hồ sơ thành lập công ty.

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, Luật Vạn Phúc xin chia sẻ đến bạn đọc một số thông tin liên quan đến thủ tục pháp lý thành lập công ty qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục pháp lý thành lập công ty

Thành lập công ty là gì? Vì sao phải thành lập công ty?

Thành lập công ty được hiểu là quá trình chuẩn bị những vấn đề về điều kiện kinh doanh như tên, địa chỉ trụ sở, máy móc, thiết bị, nhận sự để thành lập tổ chức kinh tế. Đây là thủ tục pháp lý thành lập công ty mà doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Lý do thành lập công ty:

 • Khi thành lập công ty thì doanh nghiệp sẽ mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Được nhà nước công nhận việc thành lập và kinh doanh hợp pháp với ngành nghề đã đăng ký. Điều này giúp tăng sự uy tín trong các hoạt động giao dịch, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
 • Khi thành lập công ty sẽ giúp thương hiệu, sản phẩm của bạn được nhiều người biết đến, từ đó có nhiều đối tác, dễ dàng huy động vốn từ các cá nhân cùng muốn kinh doanh hơn.
 • Khi doanh nghiệp thành lập sẽ được hoạt động với cơ cấu tổ chức, quản lý rõ ràng và minh bạch từ quyền, nghĩa vụ từ các thành viên theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Các loại hình doanh nghiệp? Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp?

Hiện nay, Luật doanh nghiệp quy định 5 loại hình kinh doanh: Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để có thể phân biệt được ưu và nhược điểm của từng loại hình, quý bạn đọc theo dõi phần trình bày của chúng tôi dưới đây nhé:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 • Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định toàn quyền đối với tất cả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Nhược điểm: Loại hình này không có tư cách pháp nhân, không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một hình thức tổ chức kinh doanh, trong đó có ít nhất 02 người cùng góp vốn và danh nghĩa để hoạt động kinh doanh.

 • Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân, Thành viên hợp danh được nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh với các ngành nghề kinh doanh của công ty. Tài sản của công ty tách bạch với tài sản của cá nhân thành viên công ty.
 • Nhược điểm: Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán nợ của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty.

tong-quan-ve-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Ưu điểm: Công ty có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.
 • Nhược điểm: Khó huy động vốn từ người khác, công ty không được phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức từ 2 đến 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 • Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ, linh động về số lượng thành viên.
 • Nhược điểm: Các thành viên công ty không được tự mình nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty, và công ty không được phát hành cổ phiếu.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là Doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

 • Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân, cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp đối với nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty, không hạn chế số lượng thành viên, cơ cấu vốn linh hoạt, dễ huy động nguồn vốn lớn, có thể lên phát hành cổ phiếu.
 • Nhược điểm: Các cổ đông công ty không được tự mình nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh, việc quản lý và điều hành công ty phức tạp hơn.

Chúng ta thấy, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy, tuỳ thuộc vào mục đích hoạt động của mỗi người mà có những lựa chọn khác nhau. Với nhiều năm kinh nghiệm thành lập công ty, Luật Vạn Phúc xin đưa ra một số tiêu chí để quý khách hàng tham khảo lựa chọn loại hình doanh nghiệp để hoạt động như sau:

 • Thủ tục thành lập, chi phí thực hiện và cách thức quản lý doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay không, mức độ chịu trách nhiệm về hoạt động công ty;
 • Số lượng thành viên tham gia thành lập;
 • Cơ cấu tổ chức.

Nhu cầu chuyển nhượng và huy động vốn của doanh nghiệp.

tong-quan-ve-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep

Quy định của pháp luật về thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cá nhân: Không thuộc trường hợp người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
 • Tổ chức: pháp nhân thương mại hoạt động theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, điều kiện để thành lập công ty cần phải cân nhắc đến các điều kiện về: người đại diện, Trụ sở công ty, Tên doanh nghiệp, Ngành nghề kinh doanh,…

Trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Không được đặt địa chỉ công ty ở khu chung cư hay nhà tập thể. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhà riêng có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc thuê văn phòng để đặt địa chỉ nhưng phải nằm đáp ứng trong lãnh thổ Việt Nam, có số nhà, hẻm, quận, huyện, thành phố rõ ràng, chính xác.

Đặt tên công ty

Nguyên tắc đặt tên: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Trong đó:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”; “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”; “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”; “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành

Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó hay sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội,…để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp và sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nếu đặt tên nước ngoài thì phải được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Vốn điều lệ

Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp được sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Đây là một trong những vấn đề quan trọng khi thành lập công ty, tùy thuộc vào khả năng hay điều kiện về tài chính, kinh tế của doanh nghiệp hay yêu cầu về vốn của từng ngành nghề khi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp có vốn điều lệ khác nhau.

 • Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vốn điều lệ trước khi thành lập công ty tùy vào mong muốn cũng như năng lực tài chính của mình vì pháp luật không có quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập công ty. Tuy nhiên, Doanh nghiệp không nên kê khai vốn điều lệ quá thấp hoặc quá cao vì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín, tiềm năng của công ty.
 • Nếu trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn.

Ví dụ: công ty hoạt động ngành nghề Môi giới chứng khoán thì pháp luật yêu cầu vốn pháp định tối thiểu 25 tỷ đồng nên doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định, như vậy mới được tiến hành đăng ký kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty phải đăng ký ngành nghề phù hợp và liên quan đến hoạt động kinh doanh. Phải thực hiện tra cứu mã ngành nghề để có thể đăng ký kinh doanh.

 • Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể đi vào hoạt động kinh doanh ngay sau khi thành lập công ty mà không phải chuẩn bị những điều kiện liên quan hay xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
 • Nếu doanh nghiệp chọn ngành nghề yêu cầu điều kiện thì phải tiến hành đảm bảo các yêu cầu xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh rồi mới được đi vào hoạt động kinh doanh.

Các loại thuế phải nộp

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, được cấp mã số thuế khi thành lập công ty bạn sẽ phải đóng thuế như: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thuê đất của nhà nước, trực tiếp thực hiện xuất nhập khẩu thì phải nộp thêm các khoản thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, phí bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

tong-quan-ve-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep

Quy trình thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ tùy thân.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin công ty.

Bước 3: Soạn và nộp hồ sơ thành lập công ty.

Bước 4: Nhận giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty

Xác định loại hình doanh nghiệp và Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Để chọn cho công ty một loại hình doanh nghiệp phù hợp, có khả năng giúp công ty phát triển vững mạnh, tránh được các rủi ro trong tương lai, doanh nghiệp cần dựa trên số lượng thành viên góp vốn, số vốn và mong muốn của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ, giấy tờ yêu cầu thành lập công ty sẽ khác nhau như đã trình bày trên, quý khách hàng có thể tham khảo nhé.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH & ĐT để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh công ty trong thời gian thông thường từ 3 – 5 ngày làm việc.

Khắc dấu

Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp có quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giải quyết và trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp;

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý sau khi thành lập công ty

 • Công bố thông tin công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia: Công ty cần phải chuẩn bị thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp một cách đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty: Chủ doanh nghiệp cần mở tài khoản vốn tại ngân hàng để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.
 • Đăng ký chữ ký số và thực hiện kê khai, nộp tờ kê khai thuế đầy đủ. Đồng thời, nộp hồ sơ đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.
 • Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau khi thành lập công ty cần thực hiện xin giấy phép con để hoạt động đúng theo quy định pháp luật như: Giấy phép; Giấy chứng nhận; Chứng chỉ; Văn bản xác nhận, chấp thuận;

Thời hạn và chi phí thành lập công ty

Thời hạn thành lập công ty tùy thuộc vào loại hình, tỷ lệ vốn góp ở từng doanh nghiệp. Thông thường, thời gian mở công ty vốn tại Việt Nam sẽ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chi phí thành lập công ty bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.
 • phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100.000 đồng/lần.
 • Chi phí khắc dấu công ty dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
 • Chữ ký số 03 năm sử dụng giao động từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Lệ phí môn bài căn cứ vào số vốn điều lệ công ty. Vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ, lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.Còn vốn điều lệ trên 10 tỷ, lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm.

Một số lưu ý khi thành lập công ty

 1. Bất kể một loại hình công ty nào cũng đều phải tuân thủ những điều kiện và thủ tục theo quy định pháp luật. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thành lập công ty, chúng tôi lưu ý với các bằng rằng:
 2. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ vốn để thành lập công ty tùy vào khả năng tài chính của mình đồng thời lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu, quy mô,…công ty.
 3. Doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ mới có thể đăng ký kinh doanh đúng quy định. Nên kê đúng với khả năng chi trả của công ty, không nên kê quá nhiều hoặc quá ít làm ảnh hưởng đến uy tín, tiềm năng của công ty.
 4. Lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh để có thể thuận lợi hoạt động kinh doanh. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng các yêu cầu về ngành nghề như vốn, chứng chỉ, giấy phép,…
 5. Sau khi thành lập công ty cần lưu ý phải thực hiện các thủ tục sau đây để tránh vi phạm pháp luật:
 • Khắc con dấu;
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Công bố thông tin đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký và báo số tài khoản ngân hàng của công ty lên Sở KH &ĐT;
 • Thành viên công ty thực hiện việc góp vốn đúng quy định;
 • Thông báo phát hành hóa đơn và treo bảng hiệu công ty;
 • Mua chữ ký số để đóng thuế trực tuyến;

Một số câu hỏi thường gặp

Các loại thuế cơ bản phải kê khai và đóng sau khi thành lập công ty?

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ phải đóng các loại thuế cơ bản như sau:

Thuế môn bài hay còn gọi là lệ phí kinh doanh phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp với mức thuế theo vốn điều lệ đã đăng ký:

 • Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, Mức thuế môn bài của cả năm là 3.000.000 đồng.
 • Vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, Mức thuế môn bài của cả năm là 2.000.000 đồng.
 • Vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, Mức thuế môn bài của cả năm là 1.500.000 đồng.
 • Vốn đăng ký dưới 2 tỷ, Mức thuế môn bài của cả năm là 1.000.000 đồng.

Các loại thuế phải đóng khi phát sinh doanh thu và lợi nhuận: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các công ty sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thuê đất của nhà nước, trực tiếp thực hiện xuất nhập khẩu phải nộp thêm các khoản thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, phí bảo vệ môi trường.

Có thể đăng ký chung cư làm trụ sở công ty hay không?

Theo quy định Luật Nhà ở 2014 thì cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

Do vậy, doanh nghiệp không được phép đặt trụ sở công ty tại căn hộ chung cư.

Thành lập công ty có cần hộ khẩu thường trú hay không?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân có quyền được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để kinh doanh các ngành nghề mà nhà nước không cấm. Pháp luật cũng không quy định việc bắt buộc về hộ khẩu, quốc tịch khi thành lập công ty. Do đó, cá nhân không có hộ khẩu ngoài thường trú vẫn có quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nơi dự định đặt trụ sở.

Công ty chưa có doanh thu, chi phí có phải kê khai và nộp thuế hay không?

Công ty mới thành lập chưa có phát sinh doanh thu và chi phí được hiểu là không có hóa đơn đầu ra và không có hóa đơn đầu vào thì vẫn phải kê khai thuế:

 • Lệ phí môn bài: dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu hay không thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty phải làm tờ khai lệ phí môn bài nộp cho cơ quan thuế quản lý.
 • Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.
 • Công ty mới thành lập không phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh trả thu nhập trong năm thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Nếu trong kỳ công ty mới thành lập không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải kê khai thuế GTGT. Trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

tong-quan-ve-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep

Nên thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần?

Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần là hai loại hình phổ biến nhất được nhiều người lựa chọn. Hai loại hình công ty này có các điểm giống nhau như:

 • Có tư cách pháp nhân;
 • Tất cả thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

Tuy nhiên, để lựa chọn loại hình công ty phù hợp thì chúng ta nên so sánh các điểm các biệt giữa 2 loại hình này.

Tiêu chí Công ty TNHH Công ty cổ phần
Số lượng thành viên – Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân không vượt quá 50 (bao gồm Công ty TNHH 1 thành viên và 2 tành viên trở lên) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế tối đa.
Vốn điều lệ Vốn điều lệ chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của thành viên. Vốn điều lệ chia thành nhiều phần tương đương với tỷ lệ vốn góp của cổ đông gọi là cổ phần
Khả năng huy động
vốn
Không được phát hành cổ phiếu. Tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn của các thành viên hoặc tiếp nhận vốn của thành viên mới. Có quyền phát hành cổ phiếu huy
động vốn.
Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng phải có điều kiện
(ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty). Khi chuyển nhượng không phải đóng thuế TNCN.
Dễ dàng, tự do chuyển nhượng nhưng bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đầu thành lập.
Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
Khi chuyển nhượng phải đống thuế TNCN.
Cơ cấu tổ chức Có thể tổ chức dưới hình thức
Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Lựa chọn quản lý và hoạt động theo:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 

Trên đây là toàn bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty mà Luật Vạn Phúc muốn chia sẻ đến các bạn để có cái nhìn tổng quan về thành lập công ty.  Hi vọng, với những thông tin trên đây sẽ giúp quý khách hàng hiểu và thuận lợi hơn khi khởi nghiệp thành lập công ty. Hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc nếu bạn đang gặp khó khăn về thủ tục pháp lý thành lập công ty nhé!

Đọc thêm:

Thủ tục thành lập công ty hợp danh nhanh chóng, dễ dàng

Dịch vụ thành lập công ty hợp danh uy tín mới nhất hiện nay

0932350835