Việt Nam là nơi có nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân lực thấp, thuế suất thấp, vật tư, nguồn nguyên vật liệu đầu vào phong phú, …. Cùng với việc pháp luật đầu tư đang mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nắm bắt được cơ hội này, nhiều nhà đầu tư đã quyết định đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức đầu tư khác nhau.

Một trong các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đó là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là công ty sản xuất có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty sản xuất là một đơn vị kinh tế, tại đây sẽ diễn ra các hoạt động trực tiếp tạo ra sản phẩm để trao đổi trong thương mại, sau đó thực hiện cung cấp các sản phẩm đó.

Điều kiện thành lập công ty sản xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài

 • Về năng lực tài chính: Nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Tài sản góp vốn đầu tư có thể là tiền hoặc tài sản khác có giá trị thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Có địa điểm thực hiện dự án: Địa điểm mà nhà đầu tư dự định sẽ làm địa điểm để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của từng địa bàn, từng địa phương. Không phải địa điểm nào mà nhà đầu tư lựa chọn cũng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Ngành nghề sản xuất mà nhà đầu tư lựa chọn phải phù hợp với quy hoạch ngành nghề của địa phương, phải đảm bảo các điều kiện khác về môi trường cũng như an ninh, trật tự tại địa điểm sản xuất.
 • Ngoài ra, đối với một số hoạt động sản xuất cụ thể, sẽ có những điều kiện khác nhau, nhà đầu tư cũng cần phải đáp ứng các điều kiện này.
Thành lập công ty sản xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty sản xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Sao kê tài khoản ngân hàng đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức; hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất.
 • Quy trình sản xuất.
 • Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
 • Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân.
 • Hợp đồng thuê địa điểm hoặc các giấy tờ chứng minh địa điểm thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cho thuê địa điểm đối với trường hợp nhà đầu tư thuê địa điểm của tổ chức.

Quy trình thực hiện

 • Bước 1: Vạn Phúc Luật tư vấn và đưa ra các ý kiến pháp lý cụ thể liên quan đến địa điểm, ngành nghề kinh doanh cũng như các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc thành lập dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Bước 2: Sau khi thống nhất các ý kiến và khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Chuyên viên pháp lý của Vạn Phúc Luật sẽ tiến hành soạn thảo bộ hồ sơ xin thành lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư. Đồng thời soạn thảo bộ hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Bước 3: Vạn Phúc Luật sẽ gửi bộ hồ sơ đã soạn cho khách hàng để khách hàng kiểm tra, nếu khách hàng đồng ý sẽ in ký và chuyển trả bộ hồ sơ lại cho Vạn Phúc Luật để Vạn Phúc luật thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp khách hàng muốn điều chỉnh thông tin trong hồ sơ, Vạn Phúc Luật sẽ tiến hành điều chỉnh theo yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Bước 4. Vạn Phúc Luật đại diện theo ủy quyền thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để:
Thành lập công ty sản xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty sản xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài

Khách hàng nhận được

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Con dấu của doanh nghiệp
 • Dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật.
 • Mẫu con dấu được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

0932350835