Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những nội dung không thể thiếu được khi hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ sử dụng riêng một mẫu quyết định này. Để giúp bạn dễ hình dung hơn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu 3 mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh dành cho 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay đó là công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên và công ty Cổ phần.

>>> Xem ngay: Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trọn gói uy tín

1. Giới thiệu mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2020

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có rất nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Vì vậy, việc hoàn thiện mẫu quyết định cũng như hồ sơ bổ sung ngành nghề là điều bắt buộc phải thực hiện.

1.1 Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY TNHH…..                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:….,                                                                                                                                             Ngày….tháng….năm…
                                                                 

                                                                       CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp
Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ….đã được thông qua ngày….

                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mã số, hình thức thay đổi (bổ sung hoặc điều chỉnh)

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:
Sửa đổi điều lệ về các ngành nghề kinh doanh của công ty. Tổng hợp đầy đủ tên ngành kinh doanh và chi tiết mã ngành
Điều lệ của công ty được chủ sở hữu chấp thuận và thông qua cùng ngày với Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

    Nơi nhận                                                                                                                                CHỦ SỞ HỮU
– Như điều 3                                                                                                                               (Ký, đóng dấu)
– Lưu

Download mẫu quyết định bổ sung ngành nghề dành cho công ty TNHH 1 thành viên

1.2 Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên

CÔNG TY TNHH…..                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:….,                                                                                                                                         Ngày….tháng….năm…

                                                            HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ….đã được thông qua ngày….

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày….về việc thay đổi ngành nghề của công ty

                                                                  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mã số, hình thức thay đổi (bổ sung hoặc điều chỉnh)

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:
Sửa đổi điều lệ về các ngành nghề kinh doanh của công ty. Tổng hợp đầy đủ tên ngành kinh doanh và chi tiết mã ngành

Điều lệ của công ty được chủ sở hữu chấp thuận và thông qua cùng ngày với Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

                                                                                                                                                    TM. Hội đồng thành viên
                                                                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, đóng dấu)
Nơi nhận
– Như điều 3
– Lưu

Download mẫu quyết định bổ sung ngành nghề dành cho công ty TNHH 2 thành viên

1.3 Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần

CÔNG TY TNHH…..                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:….,                                                                                                                                                Ngày….tháng….năm…

                                                           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ….đã được thông qua ngày….

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày….về việc thay đổi ngành nghề của công ty

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mã số, hình thức thay đổi (bổ sung hoặc điều chỉnh)

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:
Sửa đổi điều lệ về các ngành nghề kinh doanh của công ty. Tổng hợp đầy đủ tên ngành kinh doanh và chi tiết mã ngành

Điều lệ của công ty được chủ sở hữu chấp thuận và thông qua cùng ngày với Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

                                                                                                                                                                TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu)
Nơi nhận
– Như điều 3
– Lưu

 Download mẫu quyết định bổ sung ngành nghề dành cho công ty Cổ phần

2. Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Vạn Phúc

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là một phần tất yếu nếu doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Luật Vạn Phúc với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong vấn đề pháp lý, tạo điều kiện để phát triển kinh doanh thuận lợi.

Đối tượng khách hàng đa dạng từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có nguồn vốn nước ngoài

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Vạn Phúc hiện nay được rất nhiều khách hàng tin tưởng. Không chỉ những doanh nghiệp trong nước mà còn rất nhiều đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước khác. Luật Vạn Phúc luôn là công ty Luật hàng đầu cung cấp dịch vụ chất lượng với mức giá không thể hợp lý hơn.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Vạn Phúc

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại đơn vị, vui lòng liên hệ theo số hotline 0932 350 835  hoặc truy cập trực tiếp vào trang web này để nhận được tư vấn sớm nhất!

>> Xem ngay: Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Vạn Phúc Luật

>> Xem thêm: Tìm luật sư tại Bình Dương uy tín 

 

0932350835