• Vạn Phúc Luật - Hotline: (0274) 650 7999

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
 • Thay đổi Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi phát sinh những thay đổi về tình hình thực tế thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư). Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tránh bị xử phạt sẽ gây rắc rối rất lớn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong tương lai.

  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi các nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Nhà đầu tư phải thực hiện thay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:
  – Thay đổi tên dự án đầu tư
  – Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
  – Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
  – Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
  – Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  – Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;
  – Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

  Theo đó công ty vốn nước ngoài khi thay đổi, thay đổi nội dung đăng ký đầu tư thuộc một trong các mục đã nêu ở phần đầu bài viết phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo danh mục hồ sơ quy định tại nghị định 118.

  Thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

  Căn cứ vào Điều 39 Luật đầu tư năm 2014 thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ nhà đầu tư;
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng;
  • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
  • Tổng vốn đầu tư;
  • Thời hạn thực hiện dự án;
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
  • Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

  Tiếp đến, doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đầu tư với sự trợ giúp của Luật Vạn Phúc.

  Hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư gồm có:

  1. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  2. Trong trường hợp để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông tin cập nhật, bổ sung làm thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới cho doanh nghiệp;

  3. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

  Trình tự điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 

  • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
  • Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

  Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
  Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
  Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

  • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
  • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

  Yêu cầu, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hành chính bắt buộc:

  • Doanh nghiệp được nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia khi có đủ các điều kiện sau.
  • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
  • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
  • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư

  Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận cần chuẩn bị

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: ngành nghề mã hoá theo mã ngành cấp 4 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.
  • Biên bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần/ Công ty TNHH hai thành viên trở lên…
  • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, công ty
  • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;
  • Văn bản uỷ quyền cho Vạn Phúc Luật

  Trình tự thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  • Bước 1: Luật Vạn Phúc sẽ tư vấn, hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
  • Bước 2: Vạn Phúc Luật đại diện quý khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Bước 3: Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Thời gian thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là khoảng 3-5 ngày làm việc.

  Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

  Địa chỉ của công ty là một trong những thông tin của doanh nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với mỗi nhà đầu tư hay doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động kinh doanh mà có sự thay đổi địa chỉ công ty thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  (Ảnh 1)
  Theo Quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, Doanh nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty) tới Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc tỉnh, thành phố nơi địa đặt làm địa chỉ công ty.

  Bước 1: Doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Hồ sơ bao gồm:

  · Văn bản đề nghị làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;
  · Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
  · Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh;
  · Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  · Văn bản Giải trình lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  · Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư, doanh nghiệp;
  · Đề xuất dự án đầu tư;
  · Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án, gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư hay doanh nghiệp được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký;
  · Bản sao một trong các tài liệu sau:
  o Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  o Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

  · Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
  · Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

  Bước 2: Xử lý hồ sơ

  Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:
  1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
  · Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
  · Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  · Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
  · Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.
  Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư.
  Lưu ý:
  Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty và địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, hồ sơ nộp kèm theo:
  · Bản sao hợp lệ Thông báo của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu về tình trạng kê khai thuế của Người nộp thuế chuyển cơ quan thuế quản lý;
  · Bản sao hợp lệ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu, đính kèm Sổ chi tiết tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế;
  · Bản sao hợp lệ Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu;
  · Danh sách cổ đông sáng lập hiện tại của doanh nghiệp;
  · Bản sao (có đóng dấu treo xác nhận của doanh nghiệp) bộ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu (nếu có).

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Vạn Phúc Luật

  1. Tư vấn các nội dung trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  • Tư vấn các trường hợp cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tư vấn những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tư vấn các bước thực hiện thủ tục.

  2. Tư vấn về hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  – Văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị thay đổi dự án đầu tư;
  – Quyết định về việc thay đổi dự án đầu tư của nhà đầu tư;\
  – Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  – Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  – Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  – Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  – Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi thay đổi dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  – Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  3. Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.

  – Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ;
  – Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng giải trình và liên hệ với khách hàng để bổ sung Hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền;
  – Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  (Ảnh 2)
  Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật Vạn Phúc tự hào luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng khi tìm tới dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

  Luật Vạn Phúc luôn hết mình phục vụ khách hàng với phương châm NHANH CHÓNG – BẢO MẬT – CHÍNH XÁC, cam kết mang đến quý khách hàng sự hài lòng nhất với sự nhiệt tình, trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

  Quý khách hàng có nhu cầu muốn tư vấn trực tuyến với luật sư uy tín vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại luật sư 0932 350 835 hoặc qua email: luatvanphuc@gmail.com hoặc tới trực tiếp văn phòng luật Vạn Phúc theo các địa chỉ sau:

  TRỤ SỞ CHÍNH TẠI BÌNH DƯƠNG
  Trụ sở chính: Số 10, đường Nguyễn Văn Lên, P.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T, Bình Dương

  CHI NHÁNH TẠI HCM
  Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Paskimex, 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 0932 350 835

  CHI NHÁNH TẠI LONG AN
  Trụ sở chính: 351 Ấp Bình Tiến 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  Điện thoại: 034 977 2679

  CHI NHÁNH BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 20/6K, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
  Điện thoại: 0932 350 835

  CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
  Địa chỉ: Phòng 12A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại: 024.39.184.888

  Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cũng như dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Luật Vạn Phúc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí thủ tục hồ sơ giấy tờ.

  Email: luatvanphuc@gmail.com
  Hotline: 0932 350 835

  Bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư?

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Mười 16

  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là nội dung bắt buộc cần phải có khi thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh mới. Vậy liệu bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư hay không? […]

  Xem thêm

  Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Chín 18

  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp và được Pháp luật quy định như thế nào? Câu trả lời sẽ được Vạn Phúc Luật chia sẻ trong bài viết chia sẻ về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư […]

  Xem thêm

  Hướng dẫn thủ tục hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Chín 17

  Pháp luật Việt Nam ngày càng có nhiều thay đổi lớn về các quy định liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Tất cả các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư phải tách thành nhiều loại giấy tờ liên quan khác. Để biết cách làm hồ […]

  Xem thêm

  Thay Đổi Vốn Đầu Tư Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Năm 20

  Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi thay đổi vốn đầu tư, công ty phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và […]

  Xem thêm

  Dịch vụ Thay đổi Bổ Sung Ngành Nghề Cho Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Năm 19

  Vạn Phúc Lawyer hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi/ bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp cần nắm […]

  Xem thêm

  Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư | Hồ Sơ, Thủ Tục Cần Biết

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Năm 5

  Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thay đổi giấy chứng […]

  Xem thêm

  Xin cấp phép để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Mười Một 3

  Nhà đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn đưa hàng hóa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Điều kiện tiên quyết và đầu tiên để có thể thực hiện hoạt động này là có được quyền nhập khẩu và bán hàng hóa. Vậy làm sao […]

  Xem thêm

  Thay đổi nhà đầu tư

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Mười Một 3

  Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức trong nước hoặc nước ngoài đầu tư góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đã được thành lập. Sau một […]

  Xem thêm

  Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Mười Một 3

  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Khi nhà đầu tư lựa chọn được địa điểm kinh doanh mới phù hợp hơn, thuận lợi hơn, nhà đầu tư quyết định di dời toàn bộ máy móc, thiết bị […]

  Xem thêm

  Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

  Nguyễn Duy Phương

  Tháng Mười Một 3

  Mục tiêu hoạt động của mỗi dự án được quy định cụ thể trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi thành lập dự án mới hoặc điều chỉnh quy mô dự án, nhà đầu tư đều phải dự liệu trước và đặt mục tiêu cụ thể rằng trong một năm, dự án […]

  Xem thêm

  © Bản quyền thuộc về VPL 2019.