Ngày nay, với sự bùng nổ các giao dịch bất động sản là sự xuất hiện các tranh chấp đất đai ngày một tăng. Điều đáng quan tâm nhất là thủ tục tiến hành khởi kiện như thế nào để đạt được hiệu quả nhất? Các viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai làm sao để đầy đủ và chuẩn xác nhất?

Cùng theo dõi bài viết mà Luật Vạn Phục cập nhật dưới đây để để hướng dẫn làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2022 nhé!

Khởi kiện tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai là sự mẫu thuẫn, bất đồng hay có sự xâm phạm về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia: Nhà nước, người sử dụng đất. Việc khởi kiện tranh chấp đất đai là việc mà các bên xảy ra tranh chấp nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết như:

 • Có sự tranh chấp giữa những người sử dụng đất với nhau về ranh giới, đường đi, tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất,…
 • Tranh chấp đất đai khi ly hôn, thừa kế,…

đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 1

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai được thực hiện tại Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự theo các bước sau:

Bước 1: Xác định điều kiện khởi kiện

Trước khi thực hiện khởi kiện tranh chấp đất đai, cá nhân, tổ chức cần xác định điều kiện khởi kiện như sau:

 • Xác định vụ việc tranh chấp đất đaicó thuộc các loại việc theo quy định;
 • Xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Cần chú ý đến việc xác định thời hiệu và điều kiện của người thực hiện khởi kiện theo quy định pháp luật;

Bước 2: Thu thập chứng cứ và chuẩn bị tài liệu khởi kiện

Đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất đai thì việc thu thập chứng cứ, chuẩn bị đầy đủ tài liệu xác định điều kiện khởi kiện, bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong quá trình khởi kiện là rất quan trọng.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo đơn khởi kiện

Khi quyết định khởi kiện, nguyên đơn cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ mà chúng tôi đề cập mục dưới đây và tiến hành nộp cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Việc chuẩn bị đầy đủ tài liệu là một trong những thủ tục quan trọng giúp hạn chế được thời gian và công sức đi lại cho người yêu cầu và người giải quyết.

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Nguyên đơn có thể nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện hoăc nộp trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử quốc gia của Tòa án (nếu có).

Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền nhận, xem xét và xử lý đơn khởi kiện

Theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sau khi cơ quan nhận được đơn khởi kiện tranh chấp đất đai của nguyên đơn thì Thẩm phán phải tiến hành xem xét và đưa ra quyết định sau:

 • Yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ cho hợp lệ;
 • Thụ lý vụ án tranh chấp đất đai theo thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn;
 • Chuyển đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết và tiến hành thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện đối với trường hợp tranh chấp không thuộc thẩm quyền Tòa án giải quyết.

Nếu xét thấy tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà thì Thẩm phán sẽ thông báo cho người khởi kiện để thực hiện thủ tục nộp tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự đối với trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí và gửi lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa để Thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án.

Bước 6: Các thủ tục sau khi Tòa án thông báo thụ lý vụ án

Theo quy định, sau khi Tòa thông báo thụ lý vụ án thì các bên liên quan đến tranh chấp đất đai thực hiện thủ tục Hòa giải tại Tòa; Viết Bản tự khai và tham gia phiên Tòa xét xử.

đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 2

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

Hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn khởi kiện tranh chấp đất đaitheo mẫu mà pháp luật quy định.
 • Biên bản của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp và chữ kí các bên về việc hòa giải không thành;
 • Các giấy tờ của nguyên đơn:Căn cước công dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
 • Các tài liệu và chứng cứ liên quan kèm theo.
 • Tùy thuộc vào các dạng tranh chấp mà có yêu cầu các giấy tờ liên quan khác như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận quyền thừa kế,…

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Sau đây, Luật Vạn Phúc xin gửi tới Quý bạn đọc Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất mà chúng tôi thường sử dụng trong thời gian gần đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

ĐƠN KHỞI KIỆN

 (về việc tranh chấp đất đai)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………

 1. Thông tin người khởi kiện

Họ và tên: ………………………….                 Giới tính:…………..

Ngày sinh: …/…/…        Dân tộc: …………… Quốc tịch: ………………….

CMND/CCCD số: …………………… Nơi cấp ………………… Ngày cấp …/…/…

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………

 1. Thông tin người bị khởi kiện

Họ và tên: ………………………….                 Giới tính:…………..

Ngày sinh: …/…/…        Dân tộc: …………… Quốc tịch: ………………….

CMND/CCCD số: …………………… Nơi cấp ………………… Ngày cấp …/…/…

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………

 1. Thông tin người có quyềnvà nghĩavụ liên quan

Họ và tên: ………………………….                 Giới tính:…………..

Ngày sinh: …/…/…        Dân tộc: …………… Quốc tịch: ………………….

CMND/CCCD số: …………………… Nơi cấp ………………… Ngày cấp …/…/…

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………

 1. Đối tượng khởi kiện

Thửa đất số …. ,

Tờ bản đồ số …,

Diện tích: ……;

Mục đích sử dụng đất: ……………;

Địa chỉ: …………………………………………………………

 1. Thời hiệu khởi kiện:

Vụ việc được xảy ra từ ngày … tháng … năm …

Theo quy định của pháp luật tại Khoản … Điều … Luật ….: “………….” Tôi cam kết mình có đủ điều kiện mà pháp luật đã quy định để tiến hành khởi kiện Ông/bà: ……………. liên quan về việc tranh chấp đất đai.

 1. Nội dung khởi kiện:

Tôi xin trình bày nội dung khởi kiện của mình như sau:

(Trình bày vụ việc đã xảy ra theo thứ tự thời gian để cơ quan có thẩm quyền giải quyết nắm bắt được tiến trình vụ việc).

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho tôi những vấn đề sau đây:

……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những vấn đề mà tôi đã trình bày trên đây là đúng sự thật và chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự trình bày sai trái.

Trong khi chờ đợi tôi xin chân thành cảm ơn!

      …., ngày … tháng … năm ……

 Người khởi kiện

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Để có thể nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng thẩm quyền giải quyết, Luật Vạn Phúc xin  chia sẻ đến quý khách hàng một vài thông tin sau:

Nơi nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

 • Căn cứ thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo loại việc, theo cấp, theo lãnh thổ được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người thực hiện nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với nhau.
 • Nếu đất đang tranh chấp có nhiều ở địa phương khá nhau thì người khởi kiện có thể lựa chọn một trong những nơi có đất để giải quyết.

Hình thức nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Người khởi kiện có thể nộp đơn qua các hình thức sau:

 • Nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trực tiếp đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 • Nộp hồ sơ đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính;
 • Có thể lựa chọn hình thức nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 3

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trọn gói của luật Vạn Phúc

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai của Luật Vạn Phúc là một trong lĩnh vực phổ biến mà chúng tôi thực hiện phổ biến và được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Với các dịch vụ trọn gói, tiện lợi và chi phí hợp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai. Chúng tôi khuyến khích khách hàng khi có tranh chấp đát đai nên nhờ sự trợ giúp của Luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm để được:

 • Tư vấn quy định pháp luật đầy đủ về tranh chấp đất đai;
 • Được hướng dẫn viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đầy đủ nội dung và hợp lý;
 • Luật sư tham gia thủ tục hòa giải, tố tụng tại Tòa.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trên mọi lĩnh vực đều rất phức tạp không riêng gì tranh chấp đất đai. Nó yêu cầu các bên phải am hiểu hết các quy định pháp luật liên quan, trình tự, thủ tục thực hiện thì mới có thể bảo vệ được quyền lợi của mình trước pháp luật.

Như vậy, qua bài viết mà chúng tôi trình bày trên đây về cách chuẩn bị đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, thủ tục nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền, hi vọng sẽ mang lại khách hàng nhiều thông tin bổ ích. Nếu quý khách cần tham khảo hoặc yêu cầu Luật sư tham gia bào chữa trong quá trình tố tụng tại Tòa án trong các tranh chấp đất đai hoặc tranh chấp khác có thể liên hệ ngay cho Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ kịp thời.

Đọc thêm:

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai uy tín

10 kinh nghiệm vàng khi giải quyết tranh chấp đất đai

0932350835