Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án đầu tư bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp ngày một tăng. Do vậy, sự xuất hiện xoay chuyển dòng vốn giữa các doanh nghiệp thông qua chuyển nhượng, mua bán,…ngày càng tăng theo.

Tuy nhiên, khi có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì không phải ai cũng nắm rõ các quy định pháp luật để thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Hiểu được nhu cầu và khó khăn của khách hàng, Luật Vạn Phúc xin chia sẻ đến quý bạn những thông tin cơ bản liên quan đến thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài được chúng tôi trình bày qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-chuyen-nhuong-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Quy định về vốn điều lệ đối với công ty 100% vốn nước ngoài

Như chúng ta biết, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản/mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua do các thành viên, chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Theo quy định, Vốn điều lệ của công ty 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bán khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.

Xem thêm: Thủ tục giảm vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI)

Thủ tục chuyển nhượng vốn với công ty 100% vốn nước ngoài

thu-tuc-chuyen-nhuong-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Thủ tục chuyển nhượng vốn với công ty 100% vốn nước ngoài

Theo quy định pháp luật, chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài của mình theo 3 bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp công ty 100% vốn nước ngoài và nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện như: tỷ lệ sở hữu; hình thức đầu tư thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản về việc chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn, nếu từ chối sẽ có văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiến hành lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh và điều kiện sử dụng đất. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong vòng 07 ngày làm việc;
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để ra văn bản thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài về việc chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

Bước 3: Thay đổi chủ sở hữu/tên thành viên/số lượng cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty nộp 01 bộ hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Bước 4: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty chuẩn bị 01 hồ sơ và tiến hành nộp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Những hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

thu-tuc-chuyen-nhuong-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Khi thực hiện Thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp công ty 100% vốn nước ngoài

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm các nội dung như: thông tin doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập; tỷ lệ vốn điều lệ trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin dự án đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương và Hộ chiếu của người được ủy quyền quản lý phần vốn tại Việt Nam của tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nếu tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty 100% vốn nước ngoài

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân nếu người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của Cơ quan đăng ký đầu tư đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Thay đổi thành viên góp vốn trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của chủ sở hữu;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân nếu người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi chủ sở hữu;

Xem thêm: Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những lưu ý khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Luật Vạn Phúc với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện Thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài  lưu ý với bạn đọc một vài điều như sau:

 • Khi thực hiện Thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài thì cá nhân chuyển nhượng vốn phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan quản lý thuế. Trường hợp tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn thì phải thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từng lần phát sinh.
 • Việc chuyển tiền thanh toán khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài  phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư cư trú.
 • Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn phải đáp ứng được các điều kiện về:hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, năng lực tài chính và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như sau: Hộ chiếu; Xác minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài; giấy phép Đăng ký kinh doanh đã được cấp; Vốn dự kiến chuyển nhượng.

Luật Vạn Phúc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Với đội ngũ luật sư hơn 10 năm kinh nghiệm, am hiểu, nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài , Luật Vạn Phúc mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài  nhanh chóng chuẩn xác và đảm bảo tối ưu quyền lợi của khách hàng.

thu-tuc-chuyen-nhuong-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục chuyển công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài  của chúng tôi bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài ;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và đại diện nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài ;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng kê khai thuế và nộp thuế

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài  của Luật Vạn Phúc gửi đến quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu, khách hàng vẫn còn vướng mắc hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhé!

0932350835