Với dân số của Việt Nam hiện giờ là khoảng hơn 90 triệu dân nên nhu cầu về việc làm rất lớn, mà hiện nay Việt Nam vẫn đang là một nước nông nghiệp nên không thể đáp ứng được hết nhu cầu làm việc của người dân, thêm vào đó thì trình độ văn hóa của người dân ở một số nơi đang còn thấp từ đó dẫn đến tình trạng thất nghiệp rất nhiều.

Nhắm đáp ứng nhu cầu việc làm cho mọi người nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đưa người lao động của Việt Nam sang nước ngoài làm việc để tăng thu nhập cho họ và giảm bớt đi tình trạng thất nghiệp cho đất nước

. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ đưa người lao động sang nước ngoài làm việc. Vậy muốn kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài để làm việc thì doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì, thủ tục ra làm sao.

Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động
Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm ở nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh.

– Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm ở nước ngoài.

– Doanh nghiệp phải trực tiếp tổ chức hoạt đọng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có vốn pháp định phải đáp ứng đủ các điều kiện:

– Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, so ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Nội dung đề án của hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có những nội dung sau:

– Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp ( nếu là doanh nghiệp hoạt động).

– Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

– Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

– Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để biết thêm chi tiết từng trường hợp quý khách liên hệ trực tiếp với luật sư của công ty Vạn Phúc Luật theo địa chỉ:

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

Xem ngay: Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Xem ngay: Tư vấn luật đất đai tại Bình Dương

Xem ngay: Danh sách Luật sư giỏi Bình Dương 

0932350835