Là một đất nước phát triển đi lên từ một nền nông nghiệp vì vậy giống cây trồng và vật nuôi là những thứ không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Ngày nay, khi người dân đã ứng dụng các công nghệ kỹ thuật khoa học vào nông nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất thì nhu cầu về giống cây trồng và vật nuôi ngày càng tăng cao.

Nhận thấy được nhu cầu của người dân ngày càng cao thì nhiều công ty, xí nghiệp đã mở ra các cơ sở để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nhằm thu lợi nhuận. Vậy để mở một cơ sở để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi bạn cần phải đáp ứng những điều kiện gì.

Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính

Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng.

– Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông Nghiệp, ngành Thủy sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thủy sản.

– Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ thủy sản ban hành.

– Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng vè giống cây trồng.

– Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, tửng cấp giống.

– Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng.

– Có thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.

* Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trông chính mà không thuộc diện phải đăng ký giấy phép kinh doanh thì không phải thực hiện các quy định đối với tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thủy sản.

Điều kiện kinh doanh cây trồng vật nuôi
Điều kiện kinh doanh cây trồng vật nuôi

Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi.

– Có địa điểm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thủy sản và phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về thủy sản và pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Có cơ sở vật chất và trang thiết bi kỹ thuật phù hợp với việc sản xuất, kinh doanh của từng loại vật nuôi và từng phẩm cấp giống.

– Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản nếu sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm.

– Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản nếu sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà, đàn giống hạt nhân.

– Có hồ sơ theo dõi giống.

– Thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản ban hành.

Điều kiện kinh doanh cây trồng vật nuôi
Điều kiện kinh doanh cây trồng vật nuôi

đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú ý, pháp luật vè thủy sản và pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với  Vạn Phúc Luật  của chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

0932350835