Ở bài viết này, Vạn Phúc Luật sẽ giúp khách hàng có một cái nhìn tổng quan nhất về Dịch vụ điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài để Quý khách hàng có thể trực tiếp thực hiện hoặc lựa chọn dịch vụ tại Vạn Phúc Luật. Nhà đầu tư muốn tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài, muốn đầu tư, vốn góp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án. Nhưng lại không biết về danh mục các hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện như thế nào.

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Vốn điều lệ là vốn cam kết góp theo đúng quy định và thời hạn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông qua tài khoản vốn của công ty (vốn điều lệ có thể ít hơn hoặc bằng vốn đầu tư mà công ty đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư)

Lưu ý: khi thay đổi vốn điều lệ của công ty thì phải thay đổi vốn đầu tư (nếu vốn đầu tư đăng ký của công ty ít hơn vốn điều lệ tăng mới)

tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài 3

Khái niệm về vốn đầu tư, vốn góp công ty nước ngoài

 • Vốn đầu tư là tiền hoặc tài sản có giá trị khác được nhà đầu tư góp hoặc cam kết sẽ góp đủ trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện hoạt động của công ty.
 • Vốn đầu tư của dự án là vốn do nhà đầu tư góp và huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Vốn góp để thực hiện dự án là số vốn mà nhà đầu tư góp vào dự án để thực hiện hoạt động dự án.

Tài khoản chuyển vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam: công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có tài khoản vốn để nhận vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Khi chuyển lợi nhuận, chuyển vốn khi thoái vốn ra nước ngoài thì cũng chuyển thông qua tài khoản vốn này.
 • Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn tăng góp vốn điều lệ phải được góp vào tài khoản chuyển vốn của công ty theo đúng thời hạn quy định. Sau đó, chuyển tiền góp vốn từ tài khoản này sang tài khoản giao dịch của công ty để hoạt động.
 • Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng chưa hiểu được quy định về tài khoản chuyển vốn. Vì vậy rất khó khăn cho việc góp vốn đúng quy định của pháp luật và khi thực hiện các thủ tục thay đổi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, thường bị vướng mắc khi muốn chuyển nhượng vốn, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài, tăng vốn góp để thực hiện dự án

 • Nhà đầu tư góp thêm vốn.
 • Nhà đầu tư huy động được thêm vốn để góp vào dự án.

tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài 1

Hồ sơ, thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài 2020

Căn cứ pháp lý, luật đầu tư

 • Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 118/2015-NĐ/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hồ sơ giấy tờ cần có khi điều chỉnh vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư;
 • Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm điều chỉnh;
 • 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sửa đổi/bổ sung Điều lệ doanh nghiệp của công ty
 • Thông tin xây dựng đề xuất dự án: số lượng người lao động Việt Nam/nước ngoài; Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính.
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.
 • 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Bản giải trình lý do điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ của công ty, nội dung bao gồm:

 • Nội dung giải trình về khả năng tài chính
 • Nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn
 • Nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm như: Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.)
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc nhà đầu tư là pháp nhân mới thành lập.

Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

 • Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa tách) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài. (Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc)
 • Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.( Truy cập: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)
 • Bước 3: Nếu công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới thì cần cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới.
 • Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu mới của công ty.
 • Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có sự thay đổi vốn đầu tư theo vốn điều lệ);

Thời gian hoàn thành: 15 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa nơi nhà đầu tư nộp hồ sơ.

tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài 2

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty mà làm cho thay đổi mức thuế môn bài phải đóng hằng năm thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó. Đồng thời phải nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên.

Công việc Vạn Phúc Luật sẽ thực hiện khi cung cấp gói dịch vụ điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài để thực hiện dự án

 • Trực tiếp tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn góp để thực hiện dự án.
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ.
 • Đại diện thay mặt khách hàng trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh vốn đầu tư, vốn góp trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Khách hàng sẽ nhận được:
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh vốn đầu tư, vốn góp theo yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Vạn Phúc Luật sẽ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh đến mức nhanh nhất có thể.
 • Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư, vốn góp sẽ do những chuyên viên pháp lý cừ cựu trực tiếp soạn thảo và thực hiện.

Trên đây là bài tư vấn của Vạn Phúc Luật về dịch vụ điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài . Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc muốn được làm rõ hoặc mong muốn được sử dụng gói dịch vụ tại Vạn Phúc Luật. Hay liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc gọi đến số …..để được hướng dẫn.

Đọc thêm:

Thủ tục, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

0932350835