Các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của mình có thể giảm vốn điều lệ vì một lý do nào đó để phù hợp với tình hình, nhu cầu của công ty. Tuy nhiên, không phải bất kì trường hợp nào công ty TNHH cũng được phép thực hiện giảm vốn điều lệ.

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh, Luật Vạn Phúc mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý về giảm vốn điều lệ công ty tnhh

 • Luật Doanh nghiệpsố 59/2020/QH14;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của luật quản lý thuế.

quy-trinh-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao

Quy trình, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH như thế nào?

Những công ty nào không được giảm vốn điều lệ

Pháp luật không quy định công ty nào không được giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh phải đáp ứng các điều kiện luật định.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty nếu Công ty TNHH đã hoạt động 02 năm liên tục và có Báo cáo tài chính tính đến thời điểm giảm vốn điều lệ đảm bảo số tiền chi trả cho thành viên công ty và các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty;
 • Giảm vốn do công ty cổ phần mua lại phần vốn góp của thành viên công ty: Thành viên công ty TNHH có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Trường hợp công ty không mua lại theo thời gian yêu cầuthì cá nhân được quyền tự do chuyển nhượng cho thành viên khác có thể không phải thành viên của công ty.
 • Giảm vốn do không thanh toán đủ và đúng hạn: Theo quy định pháp luật, tỏng vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký thành lập công ty, các thành viên phải thực hiện thanh toán đủ và đúng hạn về khoản góp vốn của mình.

Đối với Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên được phép thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong 2 trường hợp sau:

 • Thực hiệntrả một phần vốn cho chủ sở hữu trường hợp công ty đã hoạt động 2 năm liền trở lên và đảm bảo sẽ thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Chủ sở hữu công ty khôngthanh toán số vốn góp đầy đủ và đúng hạn như đăng ký.

quy-trinh-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh

Quy trình, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh

Dưới đây, Luật Vạn Phúc xin cập nhật quy trình, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ 01 bộ tương ứng với loại hình công ty TNHH mà chúng tôi đã trình bày bên dưới và nộp hồ sơ yêu cầu giảm vốn điều lệ cho công ty bằng 2 cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Cơ quan kinh doanh xem xét hồ sơ

Trong vòng 03 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về nội dung giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan sẽ gửi văn bản thoogn báo cho doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả

Doanh nghiệp đến bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Trường hợp công ty nộp hồ sơ trực tuyến thì khi nhận kết quả cần nộp thêm hồ sơ bản giấy nếu thcuwj hiện bằng tài khoản đăng ký kinh doanh và giấy biên nhận, biên lai lệ phí nếu nộp bằng chữ ký số công cộng của công ty.

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Khi công ty tnhh 1 thành viên thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong các trường hợp pháp luật cho phép cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Thông báo do người đại diện pháp luật ký về việc giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc giảm vốn;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ).
 • Bản saocác giấy tờ như: CMND/CCCD/hộ chiếu của người nhận ủy quyền thực hiện thủ tục.

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Công ty khi thực hiện giảm vốn điều lệ dẫn đến 2 trường hợp thay đổi hoặc không thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ không làm thay đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký, cụ thể: giảm vốn điều lệ công ty do người đại diện pháp luật ký;
 • Quyết định giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký).
 • Biên bản họpvà quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn;
 • Danh sách thành viên công tytnhh 2 thành viên trở lên;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền các nhân,, tổ chức khác thực hiện giảm vốn điều lệvà các giấy tờ chứng thực của người được ủy quyền.

Trường hợp giảm vốn điều lệ làm thay đổi loại hình công ty

Nếu giảm vốn điều lệ dẫn đến việc công ty chỉ còn 01 thành viên duy nhất thì phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH 1 thành viên.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định và biên bản họp giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
 • Danh sách thành viên;
 • Giấy ủy quyềnvà bản sao chứng thực người được ủy quyền (nếu có);
 • Điều lệ công ty thay đổi;
 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình công ty.

quy-trinh-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao

Một số câu hỏi thường gặp khi giảm vốn điều lệ công ty tnhh

Lưu ý sau khi giảm vốn điều lệ công ty tnhh

 • Doanh nghiệp cần chú ý đến thời hạn (30 ngày kể từ ngày thay đổi)phải công bố thông tin thay đổi nội dung kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia để tránh trường hợp bị cơ qaun xử phạt hành chính khi quá hạn thực huện thủ tục thông báo;
 • Công ty khi giảm vốn điều lệ phải làmtờ khai thuế môn bài bổ sung chậm nhất là ngày 30/01 năm sau cho cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;
 • Công ty khi thực hiện giảm vốn điều lệ phải thông báo cho các bên liên quan khi có sự thay đổi trong trường hợp có ghi nhận trong hợp đồng hoặc thảo thuận để không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ.

Giảm vốn điều lệ có phải thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp không?

Đối với trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ dẫn đến kết quả thành viên góp vốn chỉ còn 1 người thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH 1 thành viên theo quy định pháp luật.

Giảm vốn có làm thay đổi mức thuế môn bài?

Bản chất mức phí môn bài mà công ty tnhh phải đóng hằng năm cho cơ quan thuế phụ thuộc vào tỷ lệ vốn công ty đăng ký khi thành lập công ty. Vì vậy, khi có sự thay đổi vốn điều lệ có thể dẫn đến giảm mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng.

Ví dụ: Doanh nghiệp giảm vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng xuống dưới 10 tỷ đồng thì thay vì mức đóng thuế môn bài hằng năm phải đónglà 3 triệu đồng sẽ giảm xuống còn 2 triệu đồng/năm.

quy-trinh-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tnhh của Luật Vạn Phúc

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tnhh của Luật Vạn Phúc

Chúng ta có thể nhận thấy, giảm vốn điều lệ là một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phức tạp. Vì  vậy, việc doanh nghiệp tìm kiếm một đơn vị tin cậy để hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, chính xác là rất cần thiết.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn trên thị trường pháp lý, Luật Vạn Phúc tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ giảm vốn điều lệ chuyên nghiệp, uy tín. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ đucợ đảm bảo các lợi ích sau:

 • Thời gian hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng dịch vụ;
 • Tiết kiệm tối đa chi phí, công sức đi lại cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
 • Tuyệt đối bảo mật mọi thông tin của khách hàng.

Trên đây là toàn bộ những thông tin hướng dẫn gửi đến quý bạn đọc về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh, hi vọng sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho những khách hàng cần. Nếu quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất nhé!

0932350835