Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư được cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền cấp và điều chỉnh. Tuy nhiên, không phải bất kỳ dự án đầu tư nào cũng bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vậy những trường hợp nào bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Điều kiện, thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết những trường hợp bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để được giải đáp.

Những trường hợp bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 37 Luật đầu tư năm 2020 quy định về những trường hợp bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác;
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ trở lên vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ trở lên.

3 trường hợp BẮT BUỘC phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Trường hợp pháp luật xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay thế cho đề xuất dự án đầu tư);
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác để xác định quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Văn bản nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (trường hợp dự án đầu tư thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của luật chuyển giao công nghệ);
 • Hợp đồng BCC (nếu có);

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Đề nghị thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận);
 • Tài liệu tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Trường hợp pháp luật xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay thế cho đề xuất dự án đầu tư);
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác có giá trị xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Văn bản nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (trường hợp dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của luật chuyển giao công nghệ);
 • Hợp đồng BCC (nếu có);

3 trường hợp BẮT BUỘC phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư xác định dự án đầu tư có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không? Trường hợp cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án, nhà đầu tư tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu như đã nêu trên

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại một trong các cơ quan sau:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư:
 • Ban Quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, trụ sở chính công ty đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin chấp nhận chủ trương đầu tư:
 • Ban Quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, trụ sở chính công ty đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế trong trường hợp dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ/Quốc hội.

Bước 4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ.

Bước 5: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Công bố thông tin doanh nghiệp, khắc dấu công ty

Nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử đăng ký kinh doanh quốc gia và khắc dấu công ty.

3 trường hợp BẮT BUỘC phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Luật Vạn Phúc

Như vậy, để đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Quý khách hàng sẽ mất nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu quy định pháp luật, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ quy định để thực hiện thủ tục này một cách suôn sẻ, nhanh chóng, đạt hiệu quả. Do đó, cách thức đơn giản hơn giúp Quý khách sớm nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Luật Vạn Phúc cung cấp.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật, cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đem đến dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói với các nội dung hỗ trợ như:

 • Tư vấn miễn phí các điều kiện, thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thực hiện soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đại diện quy khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện công việc;
 • Tư vấn toàn diện, thường xuyên quy định của pháp luật sau khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hoạt động đầu tư phát sinh trong quá trình nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

 

0932350835