Bạn sử dụng đất lâu dài, bạn muốn ổn định và chắc chắn hơn về quyền của mình đối với diện tích đó, bạn muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp tại ngân hàng nhằm đầu tư phát triển bạn muốn bán đất hoặc tặng cho một cách dễ dàng hơn đúng quy định của pháp luật. Nhưng bạn vẫn chưa có “sổ đỏ” (chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Bạn đang quan tâm và muốn biết quy định của pháp luật về trình tự cũng như thủ tục cấp “sổ đỏ” ra sao? Thời gian là bao lâu?

Công ty Vạn Phúc Luật gửi bạn trình tự, thủ tục “xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởtài sản khác gắn liền với đất lần đầu như sau:

Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
  • Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân;
  • Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);
  • Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);
  • Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);
  • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);
  • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);
  • Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);
  • Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Hồ sơ sẽ được nộp tại UBND xã, nơi có đất để xác minh nguồn gốc đất và được xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được liêm yết công khai tại trụ sở UBND trong vòng 15 ngày. Sau khoảng thời gian 15 ngày UNBD lập tờ trình kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hồ sơ gửi UBND huyện đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nhận hồ sơ từ UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận, gồm các bước sau:

Bước 1. Khi đủ điều kiện UBND huyện viết giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài Nguyên và Môi Trường để kiểm tra.

Bước 2. Phòng Tài Nguyên và Môi Trường để kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

Bước 3. UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trên đây là hồ sơ và quy trình chung để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu). Để hiểu thêm về từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Vạn Phúc Luật theo số điện thoại: 0336336212 để được tư vấn hoặc đến trụ sở Công ty tại: số 10, đường Nguyễn Văn Lên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được tư vấn trực tiếp và sử dụng dịch vụ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

0932350835