LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

VPL cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp chuyên sâu cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với tôn chỉ An toàn pháp lý, An tâm phát triển” VPL giúp doanh nghiệp phát hiện rủi ro pháp lý xây dựng phương án giải quyết. Xây dựng các quy định, chính sách, hợp đồng kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp kinh doanh một cách hiệu quả.

Nhận báo giá

VPL cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp luật doanh nghiệp dựa trên kinh nghiệm thực tế sâu rộng. Kinh nghiệm của VPL bao gồm việc thành lập công ty, cơ cấu tài chính của công ty bao gồm phát hành cổ phiếu và trái phiếu, cổ tức, giảm vốn, phê duyệt báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập, quản trị doanh nghiệp bao gồm bổ nhiệm giám đốc, giao dịch với các bên liên quan, quản lý đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của hội đồng quản trị, thù lao cho giám đốc, thanh lý công ty, đầu tư và vận hành các công ty liên doanh, giải quyết hoạt động của cổ đông thiểu số, tranh chấp về quyền quản lý, tranh chấp về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

Phòng luật doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các luật sư am hiểu luật doanh nghiệp tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động của doanh nghiệp. Các kiểm toán viên, kế toán trưởng am hiểu các chuẩn mực kế toán tài chính, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán độc lập và các lĩnh vực thuế hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

Dịch Vụ Chính

Gói dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp VPL xây dựng nhiều gói dịch phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN NGAY BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Chúng tôi sẽ gửi báo giá chính thức trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. Nếu bạn không nhận được phản hồi hoặc có bất kỳ yêu cầu nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

E-mail

info@vanphuclawfirm.com

đIỆN THOẠI

0274 650 7999


    BẢN TIN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

    CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    Tìm hiểu về dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp