Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài là một trong những thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mặc dù quy trình làm thủ tục khá dễ dàng nhưng nó sẽ gây một số khó khăn, vướng mắc cho người dân khi không nắm rõ các quy định pháp luật liên quan.

đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Để giúp quý khách hàng rõ hơn về vấn đề này, Luật Vạn Phúc mời mọi người cùng theo dõi bài viết dưới đây về thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014;
 • Luật hộ tịch 2014;
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
 • Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
 • Một số văn bản liên quan khác.

Điều kiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Khi thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài người dân phải đảm bảo các điều kiện liên quan đến yếu tố nước ngoài cụ thể trong trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con:

 • Trẻ được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ đều là người nước ngoài; cha mẹ đều là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; cả cha và mẹ là người không quốc tịch;
 • Trẻ sinh ra tại nước ngoài trong trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc chamẹ đều là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, con chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài nhưng đang cư trú tại Việt Nam;

Ngoài ra, khi đăng ký nhận, cha, mẹ con cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bên nhận và bên được nhận đều phải còn sống;
 • Việc nhận cha, mẹ, conđược thực hiện khi không có tranh chấp;
 • Trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, sinh con, người con đang sống cùng cha hoặc mẹ và cha hoặc mẹ làm thủ tục nhận con mà không thể liên hệ được với người còn lại thì trong tờ khai đăng ký nhận, cha, mẹ con không cần có ý kiến của cha hoặc mẹ.

Thủ tục khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài cần chú ý quy trình qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định mà chúng tôi cập nhật mục dưới bài viết này. Khi nộp hồ sơ thì một trong hai bên cha, mẹ tiến hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 1

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú thực hiện đăng ký đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

 • Người tiếp nhậnhồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 • Trường hợphồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ viết giấy tiếp nhận ghi rõ thời gian trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp người dân không thể bổ sung và hoàn thiện hồ sơ ngay thì cơ quan sẽ lập văn bản hướng dẫn nêu rõ các loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện và ký, ghi rõ họ tên người tiếp nhận.
 • Công chức hộ tịch sẽ tiến hành xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được nhận là cha, mẹ, conthường trú niêm yết trong thời gian 07 ngày àm việc.
 • Nếu cơ quan giải quyết xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là có cơ sở; không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và hợplệ, Phòng Tư pháp sẽ tiến hành báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý thì sẽ ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh. Trường hợp lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân khi đủ điều kiện.

Cần lưu ý: Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con thì các bên phải có mặt để công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con và kiểm tra nội dung và ký vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Bước 3: Nhận kết quả

Người dân căn cứ vào ngày hẹn được ghi trên giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả để nhận Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Hồ sơ  khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Để hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, người dân cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ sau:

Chuẩn bị giấy tờ phải xuất trình

 • Hộ chiếu hoặc chứng minhthư hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh ghi nhận thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng để xác minh tư cách nhân thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cả cha mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài nhưng cư trú tại Việt Nam cần xuất trình các giấy tờ chứng minh việc trẻ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam và văn bản xác nhận của cơ quan  có thẩm quyền về việc trẻ hiện đang cư trú tại Việt Nam.

Chuẩn bị giấy tờ để nộp

 • Tờ khai đăng ký khai sinh vàđăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu;
 • Giấy chứng sinh.Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì phải có văn bản người làm chứng hoặc giấy cam đoan về việc sinh; Trường hợp trẻ được sinh ra tại nước ngoài thì bổ sung Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan nước ngoài cấp và xác nhận về việc trẻ được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ – con (nếu có);
 • Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ đều là người nước ngoài thì nộp văn bản của cha, mẹ về việc thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con. Nếu cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ mang quốc tịch phù hợp với quy định pháp luật nước đó.
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha,mẹ, con như: Văn bản của cơ quan y tế/cơ quan giám định xác nhận quan hệ cha con hoặc quan hệ mẹ con; Trường hợp không có chứng cứ trên thì phải có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con; nếu trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để xác minh về nhân thân.

đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2

Thời gian và lệ phí  khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thời hạn giải quyết: trong vòng 12 ngày làm việc.

Lệ phí đăng ký khai sinh kết hợp nhân cha, mẹ con:

 • Phí đăng ký khai sinh: 70.000 đồng/việc;
 • Phí đăng ký nhận cha, mẹ, con: 1.200.000 đồng/việc.
 • Đối với gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tậtthì sẽ được miễn lệ phí này.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần thiết về thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài mà Luật Vạn Phúc chia sẻ đến mọi người. Quý bạn đọc nếu có bất kì thắc mắc, khó khăn nào liên quan đến thủ tục đăng ký này có thể liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Luật Vạn Phúc với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và có kiến thức pháp luật sâu rộng cam kết mang lại cho quý khách hàng những thông tin hữu ích để có thể hoàn thành công việc nhanh chóng, suôn sẻ và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Xin cảm ơn!

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ con

0932350835