Làm giấy khai sinh là một trong những thủ tục quan trọng để có thể bảo vệ quyền và lợi ích cho con và xác định sự tồn tại về mặt pháp lý của một người công dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp trẻ em được sinh ra tại Việt Nam nhưng có cha hoặc mẹ là người Việt người nước ngoài thì phải thực hiện khai sinh như thế nào?

thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1

Hiện nay nhiều người vẫn chưa biết thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Bài viết dưới đây mà Luật Vạn Phúc chia sẻ, hi vọng sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình, hồ sơ, các bước thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài để công việc được suôn sẻ, nhanh chóng và tuân thủ quy định pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Hộ tịch 2014;
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
 • Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đối với những trường hợp dưới đây, trẻ em được sinh ra phải làm thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài:

Trường hợp trẻ được sinh ra tại Việt Nam theo quy định tại Điều 35 Luật Hộ tịch

 • Có cha hoặc mẹ là người Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là người Việt Nam và cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài;
 • Có cha,mẹ là người Việt Nam nhưng cả 2 cùng định cư ở nước ngoài;
 • Có cha, mẹ đều là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

Trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài và chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam

 • Có cha và mẹ đều là công dân của Việt Nam;
 • Có cha hoặc mẹ là người Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, người thực hiện cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau:

Chuẩn bị giấy tờ để xuất trình

 • Hộ chiếu/chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân đầy đủ được cơ quan thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng để hỗ trợ trong việc chứng minh về nhân thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh cho con;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi cư trú nhằm xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong trường hợp cha, mẹ đã kết hôn;
 • Đối với trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì cần xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc trẻ nhập cảnh như: hộ chiếu, giấy tờ thông hành có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh; giấy tờ chứng minh việc trẻ cư trú tại Việt Nam;
 • Những trường hợp người thực hiện gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính cần gửi kèm bản sao chứng thực các giấy tờ phải xuất trình

Cần lưu ý đối với công dân Việt Nam, các giấy tờ chứng minh về nơi cư trú và Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chỉ phải xuất trình trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2

Chuẩn bị giấy tờ để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Tờ khai đăng ký khai sinh được trình bày theo mẫu ban hành kèm theo TT 04/2020/TT-BTP;
 • Giấy chứng sinh;
 • Nếu không có Giấy chứng sinh thì phải nộp văn bản người làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh trong trường hợp không có người làm chứng;
 • Trường hợp trẻ sinh ra tại nước ngoài phải nộp Giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận về việc sinh ở nước ngoài và quan hệ mẹ – con (nếu có);
 • Trong trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, ngoài văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch thì phải bổ sung giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền tại nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ mang quốc tịch đảm bảo tuân thủ các quy định của nước đó. Nếu cơ quan nước ngoài không xác nhận thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ, nhưng phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh sẽ được để trống;
 • Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài

Thông thường, thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài sẽ bao gồm các bước như sau: chuẩn bị và nộp hồ sơ; cơ quan nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin và xác nhận vào sổ hộ tịch; sa đó người thực hiện sẽ tiến hành đóng lệ phí đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật. Luật Vạn Phúc sẽ hướng dẫn quý khách hàng quy trình thực hiện cụ thể dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Người dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ mà chúng tôi đề cập mục phía trên bài viết này và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp quân, huyện theo các hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền người khác thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống điện tử quốc gia.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 • Sau khi cơ quan nhận hồ sơ theo yêu cầu, nếu nhận thấy thông tin khai sinh đầy đủ và hợp lệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy hẹn trả kết quả;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ,phù hợp theo quy định thì cơ quan sẽ hướng dẫn người thưc hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài bổ sung, hoàn thiện giấy tờ. Nếup không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì cơ quan sẽ phải lập văn bản hướng dẫn nêu rõ những loại giấy tờ, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ký, ghi rõ họ, tên người tiếp nhận hồ sơ;
 • Trong trường hợp hồ sơ không được hoàn thiện theo hướng dẫn thì cơ quan sẽtừ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận cũng phải được thể hiện bằng văn bản ghi rõ lý do từ chối.

Bước 3: Trả kết quả

Ngay khi nhận hồ sơ, công chức sẽ tiến hành công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung về số định danh của con được đăng ký khai sinh. Sau đó Phòng Tư pháp sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện cấp Giấy khai sinh cho người được yêu cầu đăng ký khai sinh trong vòng 05 ngày làm việc; nếu việc làm giấy khai sinh phải thực hiện xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3

Một số câu hỏi thường gặp

Có được đặt tên nước ngoài cho con không?

Theo quy định tại Điều 16 Luật quốc tịch 2014 thì: “Trẻ em khi được sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, trường hợp có sự thỏa thuận bằng văn bản vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con của cha mẹ. Nếu trẻ được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà việc lựa chọn quốc tịch cho con không thỏa thuận được thì trẻ đó sẽ có quốc tịch Việt Nam”.

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Tên của công dân Việt Nam phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không được đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Như vậy có thể thấy, việc đặt tên khai sinh có yếu tố nước ngoài không được theo tiếng nước ngoài. tuy nhiên, họ của con có thể được xác định theo họ của cha, nhưng tên gọi, chữ đệm phải là tên tiếng Việt.

Thời gian làm giấy khai sinh cho con?

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho con; trường hợp cha, mẹ không thể thực hiện thủ tục thì ông/bà/người thân thích khác/cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng con có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ.

Đăng ký khai sinh cho con khi cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn?

Trẻ được xin ra có yếu tố nước ngoài nhưng cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn có thể được thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh trong hai tường hợp sau:

 • Đăng ký khai sinh trong trường hợp con ngoài giá thú:Nếu cha mẹ chưa đăng ký kết hôn thì khi thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh cho con thì phẩn kê khai thông tin sẽ bỏ trống phần người cha. Thông tin của tẻ được xác định bao gồm: họ têm, dân tộc, quê quán, quốc tịch xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ.
 • Trường hợp chưa đăng ký kết hôn mà muốn khai sinh cho con có tên cha thì cần tiến hành đồng thời thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài và thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Có được khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Người thực hiện có thể đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi tạm trú, thường trú hoặc nơi đang sinh sống. Có thể đăng ký khai sinh cho con nơi tạm trú nếu xuất trình được các giấy tờ chứng minh việc đăng cư trú tại nơi tạm trú.

Trên đây là bài viết về thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật mà Luật Vạn Phúc muốn chia sẻ đến quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà khách hàng còn bất cứ vướng mắc nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, tư vấn liên quan đến thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài như: đăng ký khai sinh có bố là người nước ngoài; Làm giấy khai sinh cho con trong trường hợp có 2 quốc tịch; đăng ký khai sinh cho người định cư nước ngoài,…thì hãy liên hệ ngay chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời nhé!

Bài viết tham khảo: Thủ tục đăng ký khai sinh cho con mới nhất; Dịch vụ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ trọn gói

0932350835