Hiện nay, nhu cầu mạng internet ngày càng cao khi số lượng người dân sử dụng ngày càng tăng. Đồng thời, việc mua bán qua các trang mạng điện tử ngày càng phát triển và tạo nhiều thu nhập cho những cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh online.

hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vậy, hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Công ty Luật Vạn Phúc sẽ cung cấp cho quý khách hàng một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam qua bài viết dưới đây. Mọi người cùng theo dõi cùng Luật Vạn Phúc nhé!

Các chủ thể nước ngoài tham gia hoạt động thương mại điện tử là?

Chúng ta có thể hiểu, hoạt động thương mại điện tử là việc kết nối với mạng internet, mạng viễn thông di động và một số mạng mở khác để tiến hành một hoặc toàn bộ quy trình hoạt động thương mại. Trong đó, chủ thể của hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được chia thành 2 nhóm dựa trên các căn cứ sau:

Nhóm các chủ thể tham gia gián tiếp vào hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các chủ thể sau:

 • Thương nhân, tổ chức cung ứng hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để tạo môi trường cho các thương nhân, tổ chức hoăực hiện  cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ.
 • Tổ chức, thương nhân cung cấp hạ tầng: Cung cấp hạ tầng kỹ thuật của thương nhân, tổ chức cho người sở hữu website bán hàng hoặc cho thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ thương mại điện tử.

Nhóm chủ thể tham gia trực tiếp vào hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bên bán và bên mua). Trong đó:

 • Website thương mại điện tử do người sở hữu bán hàng: Các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình cho người có nhu cầu.
 • Người bán: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
 • Bên mua (khách hàng): Các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên một website bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ thương mại điện tử.

hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử thì hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các hình thức sau:

 • Website thương mại điện tử bán hàng: do thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: do thương nhân, tổ chức thiết lập để tạo môi trường cho các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện hoạt động thương mại. Bao gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website đấu giá trực tuyến; Website khuyến mại trực tuyến; Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
 • Với những ứng dụng cài đặt thiết bị điện tử có kết nối mạng cho phép người sử dụng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ. Tùy thuộc vào tính năng của ứng dụng mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật về website thương mại điện tử bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ thương mại điện tử.

Các thủ tục và điều kiện hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thủ tục và điều kiện hoạt động website

Thương nhân, tổ chức hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Là thương nhân, tổ chức thành lập theo quy định pháp luật;
 2. Đã thực hiện đăng ký về thiết lập website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương xác nhận theo quy định.
 3. Có đề án cung cấp dịch vụ nêu rõ các nội dung sau:
 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm: cung cấp dịch vụ, xúc tiến, tiếp thị dịch vụ trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sau khi website được hoàn thiện về: cấu trúc, tính năng, đề án cung ứng dịch vụ đã được hoạt động tại địa chỉ tên miền đăng ký trước khi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Hồ sơ đăng ký hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Bản sao quyết định thành lập (đối với tổ chức); đối với thương nhân cần chuẩn bị bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung (nếu có);
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thủ tục đăng ký thiết lập website

Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Khi thực hiện hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc tự do thỏa thuận: Nhà đầu tư thực hiện hoạt động thương mại điện tử trên nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử nhưng không trái với quy định pháp luật;
 • Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh: thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử.
 • Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.
 • Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử: chủ thể ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện cần phải tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Luật Vạn Phúc hỗ trợ tư vấn thủ tục cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Luật Vạn Phúc hỗ trợ tư vấn thủ tục và hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Công ty Luật Vạn Phúc với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn thủ tục và hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, chính xác và nhanh chóng;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ từ cơ quan và tiến hành sử đổi, bổ sung kịp thời nếu có yêu cầu.
 • Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý sau khi thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Trên đây là hướng dẫn chi tiết những quy định pháp luật về hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà Luật Vạn Phúc gửi đến bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà khách hàng vẫn có vướng mắc hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ, thủ tục hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc ngay nhé!

 

0932350835