Tình hình dịch bệnh Civid 19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng,  mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể duy trì hoạt động. Rất nhiều doanh nghiệp muốn chấm dứt dự án đầu tư tuy nhiên chưa biết quy trình, thủ tục, hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như thế nào?  

Chấm hoạt động dứt dự án đầu tư_Van Phuc Law Firm
Thủ tục, hồ sơ chấm hoạt động dứt dự án đầu tư

Hiện nay dự án đầu tư sẽ có các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư gắn liền với Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC;
 • Dự án đầu tư gắn liền với tổ chức thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. Loại hình này thường gặp với các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư khác nhau.

Khi thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư của các trường hợp trên sẽ có quy trình khác nhau. Qua bài viết này Luật Vạn Phúc sẽ giúp quý khách hiểu được quy trình thực hiện, tài liệu cần chuẩn bị khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Đồng thời chúng tôi giới thiệu dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư do Luật Vạn Phúc cung cấp.

Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư

Theo quy định Điều 48 Luật Đầu tư 2020 thì có 2 trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

Thứ nhất: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư do Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trước hạn Hoặc theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

 

Thứ hai: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư do Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Đầu tư 2020 mà không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn pháp luật quy định;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Theo quy định Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư 2020 về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, trong đó:

 • Đối với trường hợp nhà đầu tư chấm dứt dự án đầu tư thì trong vòng 15 ngày phải tiến hành gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Trường hợp chấm dứt theo điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư; bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 Trình tự thực hiện chấm dứt dự án đầu tư

Khi quyết định chấm dứt dự án đầu tư nên thực hiện theo các trình tự sau đây để tránh gây mất thời gian, chi phí đi lại cho nhà đầu tư.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ sau khi tự chấm dứt dự án đầu tư:

1/ Trường hợp 1: Tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

2/ Trường hợp 2: Chấm dứt hoạt động của dự án theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết hạn hoạt động của dự án đầu tư

 • Thông báo của nhà đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp tại cơ quan có thẩm quyền

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, Nhà đầu tư nộp quyết định (Trường hợp nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động) hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp) cho Cơ quan đã cấp phép đầu tư.

Bước 3: Kiểm tra, giải quyết, trả kết quả

Cơ quan đã cấp phép đầu tư.tiếp nhận yêu cầu của nhà đầu tư và thông báo cho các cơ quan liên quan về việc chấm dứt dự án đầu tư .

Bước 4: Thanh lý tài sản sau khi chấm dứt dự án đầu tư

Thanh lý tài sản là một trong những thủ tục phải thực hiện sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Việc thanh lý tài sản được thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;
 • Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Bước 5: Đối với doanh nghiệp nước ngoài tổ chức kinh tế gắn liền với dự án đầu tư thì cần thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư tại Luật Vạn Phúc

Việc nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan như: chuẩn bị hồ sơ, sai cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thủ tục thanh lý tài sản,…Chính vì lý do đó mà Luật Vạn Phúc muốn giới thiệu đến quý bạn đọc dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư của chúng tôi.

Vậy, dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư thực hiện những gì? Quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo hay không? Chi phí như thế nào? Thời gian thực hiên?  Dưới đây, Luật Vạn Phúc có thể sơ lược qua cho quý khách hàng một số thông tin để có thể hiểu hơn về dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư của bên chúng tôi nhé!

1/ Nội dung dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư do chúng tôi cung cấp gồm:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện, thủ tục, hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư;
 • Soạn thảo văn bản thông báo chấm dứt dự án đầu tư theo mẫu thay khách hàng;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến chấm dứt dự án đầu tư;
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có yêu cầu từ phía cơ quan;
 • Hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi chấm dứt dự án đầu tư như thanh lý tài sản dự án đầu tư, giải thể doanh nghiệp…

2/ Ưu điểm dịch vụ

 • Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương, TP HCM, Long An, Bình Phước, Đồng Nai,Tây Ninh, Bà rịa – Vũng Tàu…
 • Với thế mạnh ngôn ngữ giao tiếp tốt với các doanh nghiệp nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singpapore…chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng rất tận tậm trong dịch vụ chấm dứt dự án án đầu tư.
 • Thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả;
 • Luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu;
 • Giảm thiểu các rủi ro pháp lý xảy ra trong quá trình thực hiện một cách tối đa;
 • Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối;
 • Điều cuối cùng chắc có lẻ khách hàng nào cũng quan tâm khi sử dụng dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư là chi phí dịch vụ. Chúng tôi sẽ dựa vào các tiêu chí về: yêu cầu của quý khách về thời thưc hiện dịch vụ , phạm vi công việc phải thực hiện để có thể đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ và đưa ra mức chi phí hợp lệ nhất cho quý khách.

Việc lựa chọn một công ty Luật uy tín để có thể tư vấn hoặc đại diện cho mình thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nhanh chóng, hiệu quả là điều rất quan trọng. Với Luật Vạn Phúc, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tư vấn nhiều năm trên thị trường pháp lý, chúng tôi tự tin sẽ địa chỉ uy tín mà khách hàng lựa chọn.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Chúng tôi hi vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho các nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nhanh chóng hoặc tìm kiếm được cho mình một đơn vị để ủy quyền thực hiện chấm dứt dự án đầu tư thay mình.

Nếu quý khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư của Luật Vạn Phúc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay nhé.

0932350835