Hiện nay, nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng tăng do sự phát triển của kinh tế xã hội đồng thời, các công ty tài chính được thành lập và hoạt động ngày cũng một gia tăng về số lượng. Vậy, thành lập công ty tài chính cần những điều kiện gì và trình tự thủ tục tiến hành như thế nào? Mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Vạn Phúc nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Công ty tài chính là gì? Tại sao cần phải thành lập công ty tài chính?

thủ tục thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính được hiểu là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng được hoạt động để thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ ngân hàng theo quy định của pháp luật, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Lý do phải thành lập công ty tài chính

 • Thành lập công ty tài chính sẽ thực hiện được các chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về tài chính, tiền tệ theo quy định của pháp luật.
 • Việc thành lập công ty tài chính sẽ tạo được niềm tin, uy tín trước mặt khách hàng và đối tác kinh doanh. Đơn giản có thể hiểu, nếu bạn đang có nhu cầu vay tiền thì việc đến các công ty được thành lập hợp pháp sẽ an toàn hơn khi chúng ta vay mượn của các cá nhân nhỏ lẻ.
 • Khi thành lập công ty tài chính sẽ được phép góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, đầu tư quỹ, tiếp nhận vốn ủy thác của chính phủ,…sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển và mang lại lợi nhuận.

Các loại hình công ty tài chính

Công ty tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam bao gồm các loại hình sau:

 • Công ty tài chính nhà nước: Do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tài chính cổ phần: Được thành lập do cá nhân, tổ chức góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới dạng công ty Cổ phần.
 • Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Do tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
 • Công ty tài chính liên doanh: Gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
 • Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài: Được thành lập bằng một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam.

Quy định của pháp luật về thành lập công ty tài chính

thanh-lap-cong-ty-tai-chinh

Điều kiện Đối với công ty tài chính

Điều kiện đối với thành viên sáng lập

Đối với cá nhân:

 • Có quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật.
 • Không thuộc các đối tượng cấm thành lập doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù, các biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ,….

Thành viên là tổ chức:

 • Thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Kinh doanh có lãi 03 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ về Thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định.
 • Cần đảm bảo các điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu.
 • Điều kiện đối với công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

Ngoài các điều kiện chung của công ty tài chính như về vốn điều lệ phải bằng mức vốn pháp định, người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định, có điều lệ và đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi,…Công ty tài chính 100% vốn nước cần có thêm những điều kiện riêng như:

 • Tổ chức tín dụng nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về: tổng tài sản có, tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 • Có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, quản trị, công nghệ, hoạt động tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;
 • Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của công ty tài chính nước ngoài.

Vốn điều lệ và vốn pháp định

thanh-lap-cong-ty-tai-chinh

Quy định vốn pháp định khi thành lập công ty tài chính

Để thành lập công ty tài chính yêu cầu phải có vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật khi thành lập. Cụ thể, công ty tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 500.000.000.000 VNĐ.

Ngành nghề kinh doanh

Công ty tài chính được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như dưới đây:

 • Nhận tiền gửi của tổ chức;
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kì phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
 • Được phép vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định;
 • Cho vay như: vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
 • Bảo lãnh ngân hàng;
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;
 • Phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Các loại thuế phải nộp

Hiện nay, công ty kinh doanh và thành lập tại Việt Nam nói chung và công ty tài chính nói riêng đều có điểm chung là phải nộp 4 loại thuế cơ bản sau:

 • Thuế môn bài;
 • Thuế Giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty tài chính

Doanh nghiệp cần thực hiện soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty tài chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty tài chính theo mẫu;
 • Danh sách các cổ đông hoặc thành viên công ty;
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân.
 • Bản sao Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy ủy quyền… đối với tổ chức.

Quy trình thành lập công ty tài chính

thanh-lap-cong-ty-tai-chinh

Quy trình thành lập công ty tài chính

Xác định loại hình doanh nghiệp và Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động công ty tài chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với tính chất, mục đích và điều kiện kinh doanh của công ty mình. Việc xác định loại hình doanh nghiệp sẽ giúp cho công tác chuẩn bị hồ sơ đúng và đủ các giấy tờ. Về cơ bản, hồ sơ thành lập công ty tài chính bao gồm các giấy tờ như chúng tôi đã đề cập tại mục 6 bài viết này.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tài chính tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính hoặc có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia.

Khắc dấu

Khắc con dấu là việc công ty tài chính phải thực hiện sau khi có mã số thuế. Doanh nghiệp được phép quyết định số lượng và hình thức con dấu nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin công ty như tên và mã số doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi đặt khắc con dấu xong, doanh nghiệp thực hiện công bố mẫu dấu công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Kiểm tra, giải quyết và trả kết quả

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ đến cơ quan có thẩm quyền và được tiếp nhận thì trong vòng 3 – 5 ngày, cơ quan cấp phép sẽ xem xét  tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan ra quyết định cấp  giấy phép đăng ký công ty tài chính.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ qaun sẽ ra thông báo cụ thể bằng văn bản về việc từ chối cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời nêu rõ lý do từ chối hoặc có yêu cầu bổ sung, sửa đổi các giấy tờ.

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý sau khi thành lập công ty tài chính

 • Mở tài khoản ngân hàng: Chủ công ty tài chính hoặc người đại diện pháp luật của công ty phải thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch cho công ty. Đồng thời, thông báo số tài khoản đã được mở cho Sở kế hoạch và Đầu tư.
 • Mua chữ ký số: Để thuận tiện cho việc đóng thuế và nộp tờ khai thuế qua mạng.
 • Thông báo phát hành hóa đơn: Công ty tài chính cần phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và đặt in hóa đơn để sử dụng.
 • Treo bảng hiệu: Tiến hành treo bảng hiệu công ty để thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan chức năng và đảm bảo có đủ tên, địa chỉ, thông tin về doanh nghiệp.
 • Kê khai và đóng thuế: Sau khi thành lập công ty tài chính, doanh nghiệp cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nộp tờ kê khai thuế môn bài và các loại thuế khác theo đúng thời gian quy định.

Một số kinh nghiệm khi thành lập công ty tài chính

Với những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí để tìm hiểu thủ tục thành lập công ty tài chính cũng như tận dụng kinh nghiệm mở công ty tài chính của những người đi trước đẻ có thể thực hiện thành lập công ty được nhanh chóng và vẫn tuân thủ quy định pháp luật.

 • Thứ nhất: Đăng ký ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật doanh nghiệp đồng thời đáp ứng những điều kiện như tên công ty phải được đặt đảm bảo hai thành tố là loại hình doanh nghiệp + tên riêng; trụ sở chính của công ty dự định tiến hành thành lập phải là địa điểm liên lạc chính của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ rõ ràng;
 • Thứ hai: Việc chuẩn bị hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ để tránh những trường hợp hồ sơ bị trả về hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ làm kéo dài thời gian cấp giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Thứ ba: Một trong những điều kiện quan trọng theo quy định pháp luật là vốn tối thiểu khi thành lập công ty tài chính. Vì vậy, doanh nghiệp phải lưu ý điều kiện này trước khi quyết định thực hiện thủ tục thành lập công ty tài chính.
 • Thứ tư: Sau khi thành lập công ty tài chính phải đảm bảo rằng các thủ tục phải được thực hiện về công bố thông tin doanh nghiệp, khắc dấu, mở tài khoản ngân hàng, hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan có thẩm quyền, treo biển công ty, mua chữ ký số và thông báo phát hành háo đơn.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty tài chính

Quy định về góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính

Theo quy định pháp luật, công ty tài chính được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Và chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản bảo đảm sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Công ty tài chính có được mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán không?

Công ty tài chính được thực hiện một số hoạt động của ngân hàng như:

 • Nhận tiền gửi của tổ chức;
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, vay ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn;
 • Cho vay: vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
 • Bảo lãnh ngân hàng;
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;
 • Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Loại hình doanh nghiệp công ty tài chính

Hiện nay theo quy định của pháp luật, công ty tài chính được thực hiện theo hai loại hình như sau:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, công ty tài chính được thành lập theo mô hình công ty cổ phần do những ưu điểm trong việc huy động vốn và phát triển mô hình kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập công ty tài chính mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý bạn đọc. Nếu khách hàng đang có nhu cầu mở công ty tài chính thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được cung cấp các dịch vụ thành lập công ty tài chính chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Đến với Luật Vạn Phúc, quý khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn loại hình và cơ cấu tổ chức công ty tài chính;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo giấy tờ và hồ sơ đăng ký thành lập công ty tài chính;
 • Đại diện đến Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký mở công ty tài chính cho khách hàng đồng thời, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng;
 • Đại diện nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trao tận tay cho khách hàng;
 • Tiến hành thủ tục sau khi thành lập công ty tài chính như: khắc con dấu; đăng ký chức ký số và thông báo phát hành hóa đơn; công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.

Ngoài ra, Luật Vạn Phúc còn cung cấp các thủ tục về: thủ tục thành lập công ty bất động sản, thủ tục thành lập công ty vận tải,… để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VẠN PHÚC LUẬT – Đảm bảo tối ưu quyền lợi của khách hàng

Đọc thêm: Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản mới nhất

Đọc thêm: Thủ tục thành lập công ty vận tải chuẩn mới nhất hiện nay

0932350835