Để có thể vay vốn nước ngoài, doanh nghiệp cần mở tài khoản vay vốn nước ngoài tuân thủ theo các quy định về khoản vay nước ngoài cụ thể nhằm đáp ứng việc quản lý của cơ quan nhà nước. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định về đăng ký ngoại hối. Để hiểu rõ các quy định về mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài, mời quý bạn đọc cùng Vạn Phúc Luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài ở ngân hàng nào?

Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 03/3016/TT-NHNN:

“1. Tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài Khoản thanh toán của Bên đi vay mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ Khoản vay nước ngoài và các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho Khoản vay nước ngoài.”

Tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài được áp dụng đối với bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài cần tuân thủ những yêu cầu sau:

Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (đồng thời là tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài) cho các nội dung thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vay. Tài khoản vay này thực hiện trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi). Mỗi tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài chỉ được thực hiện qua 01 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 tài khoản cho 01 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài.

Huong dan mo tai khoan von vay và tra no nuoc ngoai 1

Thủ tục mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài

Mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam như sau:

  • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
  • Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 ngân hàng được phép;
  • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
  • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Lưu ý:

  • Với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài: Tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
  • Với khoản vay ngắn hạn nước ngoài: Bên đi vay có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác (không phải là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp) để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài.

Mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài cho doanh nghiệp không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đối với Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến Khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi). Hồ sơ yêu cầu mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài tuân thủ theo quy định cùa từng ngân hàng thương mại cụ thể.

Huong dan mo tai khoan von vay và tra no nuoc ngoai 2

Chi phí mở và duy trì tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài

  • Doanh nghiệp tính chi phí vay ước tính của Khoản vay nước ngoài tại thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký Khoản vay. Chi phí vay nước ngoài là tổng mức chi phí quy đổi theo tỷ lệ phần trăm hàng năm trên kim ngạch Khoản vay, bao gồm lãi suất vay nước ngoài và các chi phí khác có liên quan đến Khoản vay nước ngoài mà Bên đi vay chắc chắn phải trả cho Bên cho vay, các bên bảo đảm Khoản vay, bên bảo hiểm Khoản vay, các đại lý và các bên liên quan khác.
  • Chi phí vay nước ngoài do Bên đi vay và Bên cho vay tự thỏa thuận, trừ một số trường hợp đặc biệt Ngân hàng nhà nước công bố và áp dụng mức trần về chi phí vay nước ngoài trong từng giai đoạn cụ thể.

Bài viết trên đây nêu một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm tư vấn pháp luật, Vạn Phúc Luật chắc chắn sẽ giải đáp chi tiết, hỗ trợ tối đa cho quý khách. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Thủ tục đăng ký mới, gia hạn khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài

0932350835