Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, khái niệm “tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” được định nghĩa là “tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.” Để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì phải làm thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng có thẩm quyền. Vậy thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được tiến hành như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ở ngân hàng nào?

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, bao gồm:

(I) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể:

Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

(II) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

Việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện tại “ngân hàng được phép”, bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Thu tuc mo tai khoan von dau tu truc tiep 1

Được quyền mở mấy tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

Hiện nay, pháp luật quy định mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như thế nào? Theo quy định tại thông tư về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mà cụ thể là Thông tư số 06/2019/TT-NHNN thì:

(I) Các chủ thể có quyền mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(II) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;

(III) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(IV) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Thu tuc mo tai khoan von dau tu truc tiep 2

Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng Ngân hàng mà Quý khách hàng dự định đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, nhưng nhìn chung hồ sơ thường sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký do người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản ký tên, đóng dấu;
  • Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: Điều lệ, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
  • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;
  • Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.

Trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN như sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở tài khoản thanh toán lập 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên, gửi đến Ngân hàng Nhà nước nơi đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

Bước 2: Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;

Bước 3: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của tổ chức mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải giải quyết việc mở tài khoản thanh toán như sau:

(1) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ và hợp lệ, các yếu tố kê khai tại Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp khớp đúng với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thông báo cho khách hàng biết về số hiệu và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

(2) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết

(3) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì phải thông báo lý do cho khách hàng biết.

Hy vọng với những chia sẽ trên thì Quý bạn đọc có thể nắm rõ các bước trong thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Thu tuc mo tai khoan von dau tu truc tiep 4

Chi phí mở và duy trì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Phí mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là loại phí đầu tiên mà bạn sẽ phải đối mặt khi bắt đầu mở tài khoản. Ở mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có phí mở tài khoản khác nhau, thường giao động ở mức 50.000 đồng – 100.000 đồng.

Phí duy trì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp về cơ bản là mức tiền tối thiểu bạn cần có trong tài khoản của mình. Tùy thuộc vào mỗi ngân hàng khác nhau sẽ só quy định về mức phí này khác nhau, đo đó Quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mở  tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hay bằng đồng Việt Nam.

Hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đón nhận nhiều chủ đầu tư nước ngoài đến để đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cũng được sử dụng rộng rãi và phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng biết và nắm rõ về trình tư, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Thu tuc mo tai khoan von dau tu truc tiep 5

Trên đây là toàn bộ nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói của Công ty TNHH tư vấn Vạn Phúc Luật vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đặc điểm của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài

0932350835