Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu và chi theo quy định. Vậy khi nào thì nhà đầu tư phải đóng tài khoản đầu tư trực tiếp? Mời bạn đọc cùng Vạn Phúc Luật theo dõi bài viết dưới đây:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm về Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại đây.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 1

Các trường hợp đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải thực hiện đóng tài khoản này theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Trường hợp các doanh nghiệp nêu trên đây đang thực hiện việc vay và trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì được tiếp tục duy trì tài khoản này cho mục đích vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2

Chuyển tài khoản vốn đầu tư trực tiếp sang ngân hàng khác

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi ngân hàng được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, phải thực hiện chuyển tài khoản vốn sang ngân hàng khác theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác;
 • Sau đó chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới, sau đó đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây; Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau khi hoàn tất các bước nêu trên.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 3

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Khoản 5 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, quy thủ tục đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về việc đóng tài khoản thanh toán như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư (chủ tài khoản) gửi văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán và chủ tài khoản phải đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán.
 • Bước 2: Sau khi đóng tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo bằng văn bản cho chủ tài khoản.
 • Bước 3: Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 4

Trên đây là một số vấn đề pháp lý liên quan đến tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Mọi thắc mắc liên quan đến tài khoản vốn đầu tư trực tiếp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tài sản có được không? Điều kiện, trình tự, thủ tục

0932350835