Trợ lý luật sư

Nguyễn Thị Thùy Trinh

info@vanphuclawfirm.com | 0932350835


Tải CV

Thông tin

Chức vụ: Trợ lý Luật sư làm việc tại tỉnh Bình Dương

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật.


Luật sư cộng sự

Lê Thị Mỹ Đính

Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Lý

Châu Thị Thu Hiền

Xem thêm

Chuyên viên pháp lý

Trần Tiến Thành

Xem thêm

Luật sư Điều Hành

Nguyễn Duy Phương

Xem thêm