Trợ lý luật sư

Nguyễn Thị Thùy Trinh

info@vanphuclawfirm.com | 0932350835


Tải CV

About

Chức vụ: Trợ lý Luật sư làm việc tại tỉnh Bình Dương

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật.


Chuyên viên pháp lý

Phạm Thị Phương Anh

View more

Chuyên Viên Pháp Lý

Châu Thị Thu Hiền

View more

Luật sư Điều Hành

Nguyễn Duy Phương

View more

Chuyên viên pháp lý

Trần Tiến Thành

View more