Trợ lý luật sư

Nguyễn Thị Thùy Trinh

info@vanphuclawfirm.com | 0932350835


Tải CV

About

Chức vụ: Trợ lý Luật sư làm việc tại tỉnh Bình Dương

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật.


Chuyên viên pháp lý

Phạm Thị Phương Anh

View more

Chuyên Viên Pháp Lý

Châu Thị Thu Hiền

View more

Luật sư – Cố vấn cao cấp

Nguyễn Bảo Kha

View more

Luật sư Điều Hành

Nguyễn Duy Phương

View more