• Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
 • Tư vấn đầu tư

  Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư uy tín tại Bình Dương

  Phương Anh

  Tháng Chín 14

  Dự án đầu tư trong quá trình thực hiện có thể vì một lý do nào đó dẫn đến việc Nhà đầu tư thay đổi chiến lược, kế hoạch để phát triển kinh doanh. Trong đó, chuyển nhượng dự án đầu tư là một trong những thủ tục phổ biến hiện nay thông qua hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.

  thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

  Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc xin chia sẻ đến quý bạn đọc nội dung liên quan đến thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư để mọi người có thể hiểu rõ hơn về khái niệm, quy trình thực hiện, chuẩn bị hồ sơ để thực hiện công việc suôn sẻ, nhanh chóng và tuân thủ quy định pháp luật.

  Cơ sở pháp lý?

  Các văn bản pháp luật quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư sau:

  • Luật đầu tư số 61/2020/QH14;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

  Dự án đầu tư. Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư là gì?

  Theo quy định pháp luật Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất nhằm bỏ vốn trung hoặc dài hạn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên một địa bàn cụ thể trong thời gian xác định.

  Chuyển nhượng dự án đầu tư là thủ tục mà nhà đầu tư thực hiện chuyển toàn bộ hoặc một phần dự án của mình cho nhà đầu tư khác. Theo Luật Đầu tư 2020, chuyển nhượng dự án đầu tư có 02 hình thức sau:

  • Chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư;
  • Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư.

  Trong đó, Chuyển nhượng một phần dự án là việc nhà đầu tư dừng và chuyển giao một phần hoạt động đầu tư, kinh doanh, khai thác của mình trong dự án cho nhà đầu tư khác và tiếp tục thực hiện đầu tư, khai thác phần còn lại trong dự án đầu tư.

  Điều kiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

  Trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nghiên cứu và đảm bảo đáp ứng các điều kiện cụ thể dưới đây để không ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, kết quả thực hiện dự án.

  • Thứ nhất,phần dự án đầu tư được chuyển nhượng không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động như: nhà đầu tư quyết định chấm dứt (theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng, điều lệ công ty; dự án đầu tư  hết thời hạn); Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư (dự án quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư 2020 khi nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động; dự án đã ngừng hoạt động; dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất; Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài,…)
  • Thứ hai,nhà đầu tư nước ngoài tiếp nhận chuyển nhượng một phần dự án cũng phải đáp ứng các điều kiện về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (điều kiện tiếp cận thị trường được quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020; Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến đất đai về việc nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển).
  • Thứ ba, khi thực hiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư gắn liền với việc sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất, xây dựng nhà ở, dự án bất động sản phải đáp ứng điều kiện luật đất đai, pháp luật về nhà ở, luật kinh doanh bất động sản trong từng lĩnh vực cụ thể.
  • Thứ tư,đối với các dự án đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương dự án thì khi chuyển nhượng một phần dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quy định pháp luật liên quan (nếu có).
  • Thứ năm,khi nhà đầu tư chuyển nhượng một phần dự án thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn vào việc sản xuất, kinh doanh trước khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư.

  thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư 1

  Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

  Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi tính chuyên mơn cao. Vì vậy, để giúp các nhà đầu tư hiểu và dễ dàng tiếp nhận hơn về quy trình thực hiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, Luật Vạn Phúc xin chia thành các trường hợp cụ thể sau:

  Trường hợp dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

  1. Đối với các dự án đầu tư đã được (Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, UBND cấp tỉnh)tùy từng trường hợp cụ thể chấp thuận chủ trương đầu tư (trừ các dự án đã đưa vào vận hành, khai thác), việc chuyển nhượng một phần dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương trong các trường hợp (thay đổi/bổ sung mục tiêu đã được chấp thuận; thay đổi quy mô diện tích đất trên 10% hoặc trên 3 ha; thay đổi địa điểm, tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên; điều chỉnh thời hạn, tiến độ thực hiện dự án và thay đổi công nghệ) thì Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
  • Thủ tục thực hiện: Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần dự án tiến hành chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà chúng tôi đề cập mục dưới bài viết này và nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan tương ứng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu. Kết quả nhà đầu tư nhận được là Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án.
  1. Các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương hoặc trường hợp dự án đã Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không thuộc diện xin chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chuyển nhượng một phần dự án không cần phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.
  • Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư (chú ý: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư sẽ thay thế thành văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư). Kết quả nhận được là Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư.
  1. Đối với những dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Kết quả sẽ nhận được là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

  Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án

  Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định với các trường hợp nêu trên sau khi hoàn thành thủ tục, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện thành lập tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật tương ứng với loại hình tổ chức kinh tế.

  Nếu quý nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thì nên lựa chọn sử dụng một dịch vụ chuyển dự án đầu tư tại Việt Nam để công việc được giải quyết suôn sẻ, nhanh chóng, hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

  Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

  Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, trong quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ, nhà đầu tư cần phải hoàn thành đầy đủ hình thức theo mẫu, nội dung kế hoạch đầu tư phải rõ ràng để việc xem xét hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền được nhanh chóng. Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(theo mẫu);
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng một phần dự án;
  • Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;
  • Các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (CMND/ CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập đối với tổ chức);
  • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất,cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

  thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư 2

  Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư tại Luật Vạn Phúc

  Công ty Luật Vạn Phúc với đội ngũ luật sư uy tín, chuyên viên tư vấn pháp lý nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư một cách nhanh chóng, hoàn thiện và chính xác.

  Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư cho các khách hàng tại Bình Dương và các tỉnh thành lân cận như: Long An, TP.HCM, Đồng Nai. Quý nhà đầu tư sau khi hợp tác với Luật Vạn Phúc sẽ được:

  • Tư vấn toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư đầy đủ, ngắn gọn;
  • Chuẩn bị hồ sơ và đại diện khách hàng nộp đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
  • Theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan đầu tư để kịp thời bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khi có yêu cầu;
  • Nhận kết quả và bàn giao tận tay đến quý khách hàng;
  • Tư vấn đến khách hàng pháp lý về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, đảm bảo đúng chuyên môn, tuân thủ quy định pháp luật.

  Trên đây là một số thông tin liên quan đến thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư mà Luật Vạn Phúc muốn gửi đến quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu hoặc thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư mà quý khách còn nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và phục vụ, đáp ứng công tác thực hiện thủ tục nhanh chóng, suôn sẻ và tuân thủ quy định pháp luật.

  Tìm hiểu thêm: Dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư

  Bình luận

  © Bản quyền thuộc về VPL 2019.