Hồ sơ hoàn công là gì? Quy định của hồ sơ hoàn công nhà gồm những gì? Quy trình lập hồ sơ hoàn công nhà ở được thực hiện theo những bước nào? Giá hoàn công nhà là bao nhiêu? Mời quý bạn đọc cùng Luật Vạn Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

 • Luật xây dựng 2014;
 • Luật Xây dựng sửa đổi 2020;
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành;
 • Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

hoàn công nhà ở

Hoàn công nhà là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có giải thích cụ thể khái niệm hoàn công nhà ở là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng hoàn công nhà ở là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà ở, nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành nhà ở sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành nhà ở.

Hoàn công nhà ở còn có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng, trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công, nhiều người còn thường gọi với cái tên khác là sổ hồng hoàn công. Hầu hết các công trình sau khi thi công xong cần phải làm thủ tục hoàn công và xin giấy phép hoàn công.

Tại sao phải hoàn công nhà ở?

Việc không thực hiện thủ tục hoàn công có thể mang đến rắc rối, phiền hà cho chủ nhà về sau. Trên đây là một số lý do bạn nên hoàn công sớm cho nhà ở hay công trình quan trọng trên đất của mình:

 • Hoàn thành thủ tục hoàn công sẽ được cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở hay Công trình.
 • Hoàn công giúp công nhận tài sản gắn liền với đất, thuận tiện hơn cho việc định giá tài sản sau này. Nếu muốn vay vốn ngân hàng thì giá trị cao hơn.
 • Nếu không hoàn công sẽ gặp thiệt hại khi Nhà nước quy hoạch, giải tỏa. Khi đó, Nhà nước sẽ không đền bù giá trị căn nhà.
 • Khi hoàn công, ta sẽ có bản vẽ hoàn công là bản vẽ đúng với hiện trạng thực tế nhất. Vì thế, công việc sửa chữa bảo dưỡng nhà sau này trở nên dễ dàng.
 • Hoàn thành thủ tục hoàn công, việc đăng ký kinh doanh hoặc làm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ dễ dàng hơn.
 • Nếu không làm hoàn công thì khi bán nhà không được giá cao, hoặc khó bán do người mua ngại khó trong khâu thủ tục pháp lý ghi nhận tài sản thên đất.
 • Mặt khác, để lâu không hoàn công thì về sau nếu muốn làm thủ tục cũng sẽ gây không ít trở ngại cũng như khó khăn cho chủ nhà bởi thủ tục hoàn công đòi hỏi các giấy tờ về hợp đồng xây dựng với nhà thầu, thời gian lâu các tài liệu này có nguy cơ thất lạc rất lớn.

Quy định hoàn công nhà ở

Hồ sơ hoàn công nhà ở gồm những gì?

 • Đơn xin hoàn công nhà ở;
 • Giấy phép xây dựng;
 • Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có);
 • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;
 • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;
 • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng);
 • Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có);
 • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ.
 • Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mẫu giấy hoàn công nhà ở

Luật Vạn Phúc cung cấp cho bạn mẫu giấy hoàn công nhà ở như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÀN CÔNG NHÀ Ở

Kính gửi:……………………………………………………………………….

Tôi tên: ……………………………………………………………… Sinh năm: …………………………

Chủ đầu t­ư xây dựng nhà ở số: …………………………… đư­ờng: ………………………………………………….

ph­ường (xã): …………………… quận (huyện): ………………………………………………………………………….

đư­ợc phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng
số: …………. ngày …….. tháng …….. năm……..do ……………………………..…. cấp.

– Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công: …………………………………………………………………………..

– Đơn vị thi công:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày………………………………

Tôi đề nghị ………………………………… kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

Hồ Chí Minh, ngày……….tháng…….năm …….

Chủ đầu t­ư

(ký và ghi rõ họ và tên)

Bản vẽ hoàn công nhà ở

Khi lập bản vẽ hoàn công tùy theo tình hình thực tế mà người lập bản vẽ hoàn công áp dụng cho phù hợp.

* Trường hợp thi công đúng bản vẽ, tuân thủ sai số trong phạm vi cho phép:

 • Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

* Trường hợp thi công thực tế thay đổi, điều chỉnh so với bản vẽ thiết kế được phê duyệt:

Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

 • Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo quy định;

Thủ tục hoàn công nhà ở mới nhất

Hoàn công nhà phải đóng thuế gì?

Khi hoàn công nhà ở chủ nhà cần thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho cơ quan nhà nước, các loại thế bao gồm:

Thuế GTGT;

Thuế TNCN;

Lệ phí trước bạ;

Thuế xây dựng cơ bản;

Một số loại chi phí khác.

Mức thuế hoàn công nhà ở là bao nhiêu?

Thuế giá trị gia tăng

Đối tượng phải nộp thuế GTGT là bên thực hiện dịch vụ xây nhà, chủ thầu xây dựng. Để ràng buộc trách nhiệm này thì quy định về việc nộp thuế nên được thể hiện trong hợp đồng.

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế x Mức thuế suất GTGT (%)

Trong đó:

Doanh thu tính thuế chính là tổng giá trị trên hợp đồng xây dựng hoặc xác định dựa trên đơn giá. Với trường hợp giá trị trên hợp đồng không phù hợp với giá thực tế tại địa phương, doanh thu thuế phải nộp sẽ được cơ quan chức năng xác định. Việc xác định dựa trên quy định của Luật Quản lý thuế tại Điều 36 và Điều 38.

Có 2 mức thuế suất GTGT được áp dụng là 5% (với hợp đồng không bao thầu nguyên vật liệu) và 3% (với hợp đồng bao thầu nguyên vật liệu).

Thuế thu nhập cá nhân

Xây dựng nhà ở là một dịch vụ nên những người thực hiện dịch vụ là cá nhân phải tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế x Tỷ lệ TNCN trên doanh thu x Tỉ lệ thuế TNCN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế xác định tương tự như đối với tính thuế GTGT.

Tỷ lệ TNCN trên doanh thu được áp dụng theo tỉ lệ tạm thu là 10%.

Tỷ lệ thuế TNCN tạm thu theo mức 10%.

Lệ phí trước bạ

Sau khi nhà ở được hoàn thiện thì chủ nhà phải đăng ký xác lập quyền sở hữu tài sản trên đất. Việc xác lập này làm phát sinh lệ phí trước bạ phải nộp cho cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, theo Điều 4 Nghị định 45/2011 thì có một số trường hợp không phải nộp lệ phí này. Trong đó có bao gồm trường hợp hoàn công đối với nhà ở riêng lẻ tư nhân.

Thuế xây dựng cơ bản

Đối với các trường hợp chủ sở hữu không ký hợp đồng với nhà thầu nào thì phải nộp thuế xây dựng cơ bản. Khoản thuế này được xác định thông qua chi phí xây nhà bạn đã bỏ ra.

Một số loại phí hoàn công nhà ở khác

 • Lệ phí của hồ sơ hoàn công.
 • Đối với trường hợp chủ nhà không lập được bản vẽ hiện trạng thì mất thêm chi phí lập bản vẽ hoàn công.
 • Phí thẩm định hiện trạng công trình để xác nhận hoàn công.

Quy trình hoàn công nhà ở

Bước 1: Nộp hồ sơ hoàn công tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đó:

 • Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP qui định.
 • Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện.
 • Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.
 • UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

Bước 2: Bộ phận nhân sự có thẩm quyền sẽ thụ lý, kiểm tra và xem xét các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liên quan đã đủ và hợp lệ chưa?

Bước 3: Sau khi kiểm tra, xem xét, Ban Nhân sự cấp quận, huyện, thị xã xác nhận và ký văn bản quyết định và thông báo cho bên yêu cầu hoàn thành công việc.

* Hoàn công nhà mất bao lâu:

Trong các văn bản pháp luật như Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP,… chưa có văn bản nào quy định rõ ràng về thời gian hoàn công nhà ở. Tùy vào điều kiện cũng như hoàn cảnh thực tế mà thời gian hoàn công có thể được rút ngắn hoặc kéo dài. Thực tiễn cho thấy thời gian thực hiện thủ tục hoàn công nhà ở có thể kéo dài trong khoảng 45 ngày. Tuy nhiên, thời gian thực hiện như thế nào sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Thủ tục hoàn công nhà ở mới nhất

Trên đây là những thông tin chia sẻ về hồ sơ hoàn công nhà ở cũng như quy trình làm hồ sơ theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành. Hy vọng đây sẽ là những thông tin có ích cho quý khách trước khi tiến hành thi công bất cứ công trình, dự án lớn, nhỏ nào. Bên cạnh đó Vạn Phúc luật cũng hỗ trợ dịch vụ hoàn công nhà ở trọn gói nhằm giúp quý khách hoàn thiện các thủ tục cũng như được tư vấn kĩ càng hơn.

Nếu còn điều gì chưa hiểu về thủ tục hoàn công nhà ở hay những vấn đề pháp lý khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thực hiện thủ tục hoàn công, Vạn Phúc Luật chắc chắn sẽ khiến quý khách hàng hài lòng.

Đọc thêm:

07 kinh nghiệm vàng khi làm thủ tục, hồ sơ hoàn công nhà ở

Dịch vụ hoàn công công trình xây dựng trọn gói giá rẻ

 

0932350835