Từ ngày 01/5/2024, thị xã Bến Cát sẽ chính thức lên thành phố. Việc này dẫn đến địa chỉ trên hoá đơn và địa chỉ của các giấy tờ thuế không còn chính xác. Vậy doanh nghiệp có cần cập nhật thông tin hoá đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không? Trong bài viết hôm nay, Luật Vạn Phúc Lộc sẽ phân tích các quy định pháp luật để giải đáp cho câu hỏi trên nhé! 

Có cần cập nhật thông tin hóa đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không?
Có cần cập nhật thông tin hóa đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không?

1. Có cần cập nhật thông tin hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính không? 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nội dung của hoá đơn bao gồm: 

“… 

4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán 

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

…” 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trước khi điều chỉnh hoá đơn.  

Việc Bến Cát lên thành phố không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, không thay đổi đơn vị hành chính mà chỉ là thay đổi tên đơn vị hành chính. Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn về cập nhật thông tin hoá đơn khi Bến Cát lên thành phố. Tuy nhiên, thông thường việc cập nhật thông tin hoá đơn sẽ được thực hiện như sau: 

  • Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới. 
  • Đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng. 
  • Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới. 

Tuỳ thuộc vào từng tỉnh mà cơ quan chức năng của tỉnh đó sẽ ban hành công văn hướng dẫn thủ tục cập nhật thông tin hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính. Khi có văn bản của tỉnh Bình Dương hướng dẫn về việc cập nhật thông tin hoá đơn, Luật Vạn Phúc Lộc sẽ cập nhật đến bạn một cách nhanh chóng nhất.  

Xem thêm: 

2. Có cần cập nhật thông tin thuế khi thay đổi địa giới hành chính không?

Có cần cập nhật thông tin hóa đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không?
Có cần cập nhật thông tin hóa đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không?

Khi điều chỉnh thông tin về địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính, thông tin về thuế cũng được cập nhật chung. Chính vì vậy, doanh nghiệp không cần cập nhật thông tin thuế khi thay đổi địa giới hành chính.  

Trên đây, Luật Vạn Phúc Lộc vừa chia sẻ giải đáp liên quan đến câu hỏi: Có cần cập nhật thông tin hoá đơn và thuế khi thay đổi địa giới hành chính không? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc cần thêm các thông tin về thủ tục điều chỉnh các giấy tờ pháp lý khi Bến Cát lên thành phố, hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc Lộc để được tư vấn chi tiết nhất nhé! 

0932350835