Với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế,… hiện nay tại các nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc rót vốn vào thị trường Việt Nam qua các hình thức như: thành lập công ty; góp vốn, mua cổ phần; thực hiện dự án đầu tư.

Vậy  trường hợp nhà đầu tư Trung Quốc muốn thực hiện chuyển nhượng vốn của mình cho cá nhân/tổ chức khác thì phải thực hiện như thế nào? Luật Vạn Phúc mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây về thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc nhé!

Thế nào là thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc?

Thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc được hiểu là việc các thành viên/cổ đông trong công ty Trung Quốc thực hiện đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho nhà đầu tư Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên.

thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc 1

Quy trình thực hiện chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

Để tiến hành thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Các thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của công ty Trung Quốc cần tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp;
 • Doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Công ty Trung Quốc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong những trường hợp thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp khi chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc

Đối với các trường hợp thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty Trung Quốc đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư khác làm tăng tỷ lệ sở hữu của công ty Trung Quốc kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty Trung Quốc trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50% của nhà đầu tư; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của bên nhận chuyển nhượng khi bên chuyển  nhượng đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong công ty Trung Quốc;
 • Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Trung Quốc tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất; điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển;
 • Đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hồ sơ chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

Để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với các nội dung như: thông tin công ty góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu;….
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc các tài liệu tương đương khác có xác nhận tư cách pháp lý đầy đủ đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng vốn của 2 bên.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty Trung Quốc 

Nhà đầu tư tiến hành chuẩn bị 1 nộ hồ sơ nộp tại Phòng Đầu tư –  Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Trung Quốc trụ sở chính.

Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, cơ quan cũng sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

Đối với các trường hợp sau đây thì công ty Trung Quốc phải thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thành viên/cổ đông chuyển nhượng vốn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty Trung Quốc.

Nếu các trường hợp nhận chuyển nhượng vốn không thuộc 2 trường hợp trên thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên/cổ đông theo quy định pháp luật tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu thì có thể làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Trung Quốc.

thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc 2

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Văn bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư cho đến thời điểm có sự thay đổi;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng đối với cá nhân;
 • Đối với bên nhận chuyển nhượng là tổ chức cần có: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như:báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty chủ quản; tổ chức tài chính; bảo lãnh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn;
 • Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản ủy quyền(nếu sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc của Luật Vạn Phúc).

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Trung Quốc đặt trụ sở chính điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với: Dự án đầu tư trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Dự án đầu tư ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty Trung Quốc.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

Để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty Trung Quốc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Không thuộc trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như:công ty đang trong quá trình giải thể; theo yêu cầu hoặc quyết định của Tòa án; Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi/quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có văn bản chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản hợp và Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sau khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng;
 • Bản sao quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy tờ tương đương khác;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của cơ quan đăng ký đầu tư đối với trường hợp pháp luật quy định.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện

 • Thẩm quyền thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Trung Quốc đặt trụ sở chính
 • Thời gian thực hiện: 03- 05 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số lưu ý khi chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc

Luật Vạn Phúc với nhiều năm kinh nghiệm nhiều năm tư vấn cho hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước, chúng tôi xin đưa ra một vài lưu ý đến quý khách hàng khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc như sau:

 • Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là Doanh nghiệp Việt Nam góp vốn, mua cổ phần vào công ty Trung Quốc được thành lập tại Việt Nam cần chú ý chuẩn bị các giấy tờ như: CMND/CCCD/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức; thông tin liên quan đến nhà đầu tư; tài liệu chứng minh năng lực tài chính bên nhận chuyển nhượng;
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc thì người chuyển nhượng vốn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từng lần phát sinh đối với tổ chức cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cần lưu ý trường hợp đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nếu Công ty Trung Quốc kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn tới việc nắm giữ trên 51% vốn điều lệ trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc.
 • trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc cần thực hiện

thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc 3

Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Trung Quốc tại Luật Vạn Phúc

Như chúng ta thấy, tỷ lệ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Bình Dương đa số là công ty Trung Quốc với số lượng người dân nhập cư cao so với toàn quốc. Vì vậy, nhu cầu tư vấn pháp lý được nâng cao bởi nhà đầu tư nước ngoài không am hiểu chuyên sâu quy định pháp luật Việt Nam.

Là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư về thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc nhanh chóng và chính xác. Luật Vạn Phúc tự tin mang đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ, một kết quả mong đợi bởi chúng tôi sở hữu đội ngũ luật sư giỏi và chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đến với Luật Vạn Phúc khách hàng sẽ được:

 • Sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc;
 • Khách hàng được giải quyết toàn bộ thắc mắc liên quan đến lĩnh vực chuyển nhượng vốn trong quá trình thực hiện thủ tục;
 • Chúng tôi đảm bảo cho quyền lợi khách hàng, hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh;
 • Mọi thông tin của khách hàng được Luật Vạn Phúc bảo mật tuyệt đối.

Với những thông tin trên đây về thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc, Luật Vạn Phúc hi vọng nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quát về quy trình thực hiện chuyển nhượng vốn. Nếu khách hàng có bất kì khó khăn, vướng mắc gì liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn Công ty Trung Quốc vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết ngay hôm nay nhé!

 

0932350835