Hiện nay, với chính sách kinh tế hội nhập thì nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Đài Loan nói riêng đang ngày được thu hút và thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Việc các công ty Đài Loan thành lập và hoạt động không thể tránh khỏi những vấn đề liên quan đến pháp lý như: thay đổi thông tin; điều chỉnh và chuyển nhượng vốn,…

Trong phạm vi bài viết này, Luật Vạn Phúc xin gửi đến quý bạn đọc một vài thông tin về thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan. Cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan là gì?

Chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan được hiểu là việc thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty thực hiện quyền chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho các cá nhân/ tổ chức khác được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan 1

Trường hợp chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan dẫn tới vốn nước ngoài chiếm dưới 51%

Đối với trường hợp này, khi các thành viên/cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan của mình cho người khác thì doanh nghiệp chỉ phải thực hiện thay đổi thành viên/cổ đông theo quy định pháp luật.

Trường hợp chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan dẫn đến vốn nước ngoài chiếm từ 51% trở lên

Đối với trường hợp này, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan thì nhà đầu tư phải thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp

Theo quy định pháp luật thì không phải tất cả trường hợp muốn chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan đều phải đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp mà chỉ những trường hợp sau thì mới phải thực hiện thủ tục:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư làm tăng tỷ lệ sở hữu của công ty Đài Loan kinh doanh các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện;
 • Trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn tới việc việc nhà đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty Đài Loan;
 • Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Đài Loan tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất; điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển, khu vực có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Nếu thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan rơi và 3 trường hợp trên thì nhà đầu tư cần tiến hành xin văn bản chấp thuận Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020 và Khoản 4 Điều 65 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Đăng ký thay đổi thông tin thành viên của công ty Đài Loan

Vì đây là trường hợp chuyển nhượng vốn làm thay đổi thành viên/cổ đông chính của công ty Đài Loan nên doanh nghiệp phải thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền trong vòng 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Sau đó, công ty Đài Loan cần thực hiện 2 thủ tục sau:

Thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ, tài liệu sau để thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về thành viên/cổ đông như sau:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Văn bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm có sự thay đổi thanh viên/cổ đông công ty;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng đối với cá nhân;
 • Đối với bên nhận chuyển nhượng là tổ chức cần có: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như:báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty chủ quản; tổ chức tài chính; bảo lãnh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn;
 • Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản ủy quyền(nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Đài Loan đặt trụ sở chính sẽ có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các Dự án đầu tư trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Dự án đầu tư ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Đài Loan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan sẽ thông báo cho doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ, nếu từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan 2

Thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản hợp và Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên/ cổ đông công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sau khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng;
 • Bản sao quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy tờ tương đương khác;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của cơ quan đăng ký đầu tư đối với trường hợp pháp luật quy định.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện

 • Thẩm quyền thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Đài Loan đặt trụ sở chính.
 • Thời gian thực hiện: 03- 05 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan giải quyết nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan

Để thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhanh chóng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các thành phần giấy tờ cơ bản sau:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư vào Công ty Đài Loan;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính thông qua bản báo cáo 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc các chứng từ cho việc nhà đầu tư đã hoàn thành góp đủ vốn;
 • Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý như: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc văn bản xác nhận tư cách pháp nhân trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn;
 • Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn thay đổi;
 • Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan của Luật Vạn Phúc).

thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan 3

Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan tại Luật Vạn Phúc

Bình Dương được xem là tỉnh có tỷ lệ người dân nhập cư và công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày một tăng do sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công công trên địa bàn. Vì vậy, nhu cầu tư vấn pháp luật đang được nhiều người quan tâm.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý đến quý khách hàng trong và ngoài nước. Luật Vạn Phúc tự tin là đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan nhanh chóng, chất lượng và hiệu quả.

Lý do khách hàng nên lựa chọn Luật Vạn Phúc để hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty Đài Loan:

 • Thủ tục thực hiện, chuẩn bị hồ sơ nhanh gọn, chính xác;
 • Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng nhanh, kết quả cao;
 • Thông tin được bảo mật tuyệt đối;
 • Khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại;
 • Phí sử dụng dịch vụ phù hợp với mọi đối tượng khách hàng;
 • Dịch vụ được thực hiện rộng rãi trên toàn quốc, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
 • Nhiều chính sách ưu đãi;
 • Giao tận tay kết quả đến quý khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sở hữu một đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, am hiểu kiến thức chuyên sâu, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Đây là một trong những mấu chốt để công ty chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay và được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến  , hãy liên hệ ngay cho Luật Vạn Phúc để được tư vấn chi tiết, cụ thể nhé!

Bài viết liên quan: Thủ tục chuyển nhượng vốn của Công ty Trung Quốc

0932350835