Để đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin, số liệu kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, tổ chức khác; phòng, chống tham nhũng nhà nước,… pháp luật Việt Nam đặt ra yêu cầu phải có một đơn vị đứng ra làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bên cạnh các cơ quan chuyên trách của Nhà nước được gọi là công ty Kiểm toán độc lập.

Tuy nhiên, đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để có thể thành lập công ty kiểm toán hợp pháp, nhà đầu tư cần tìm hiểu các quy định của pháp luật để đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành nghề này. Vậy, điều kiện thành lập công ty kiểm toán là gì? Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kiểm toán như thế nào? Qua bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc xin chia sẻ với quý bạn đọc thủ tục thành lập công ty kiểm toán hiện nay theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020.
 • Luật kiểm toán độc lập 2011.
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập.
 • Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Công ty kiểm toán là gì? Tại sao cần phải thành lập công ty kiểm toán?

thành lập công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Theo quy định tại Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011:

“Kiểm toán độc lập là hoạt động kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về những báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán”.

Và Khoản 5 Điều này cũng quy định: “Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật”.

Kiểm toán là một trong những hoạt động cần thiết và rất cần thiết để đảm bảo hiệu quả, trung thực và hợp pháp của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, các công ty kiểm toán ra đời và phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật về thành lập công ty kiểm toán

Các loại hình doanh nghiệp được phép thành lập

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán chỉ được thành lập doanh nghiệp theo các hình thức sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của công ty kiểm toán

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, tối thiểu có 02 thành viên góp vốn. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.
 • Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn thì người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là kiểm toán viên hành nghề;
 • Bảo đảm điều kiện về vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 • Vốn góp của các thành viên là tổ chức không vượt quá mức mà Chính Phủ quy định. Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty.

Đối với công ty hợp danh:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, có tối thiểu 02 thành viên hợp danh;
 • Giám đốc, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Giám đốc đồng thời phải là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trụ sở công ty kiểm toán

Công ty cần có địa chỉ hoạt động kinh doanh thì mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu có đủ vốn, hãy thuê văn phòng làm việc. Còn nếu điều kiện kinh tế còn khó khăn bạn hãy tận dụng nhà riêng làm trụ sở (không phải chung cư, khu tập thể).

Đặt tên công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán cần có tên riêng, vừa để phân biệt với những doanh nghiệp khác, vừa nhận định thương hiệu. Tên cần đúng quy định của pháp luật, không chứa từ ngữ cấm. Tên của công ty không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác đã được đăng ký và phải có đủ cấu trúc bao gồm tên loại hình và tên riêng.

Vốn điều lệ công ty kiểm toán

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Vốn điều lệ thành lập công ty kiểm toán

Kiểm toán là một trong những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định. Vì vậy, doanh nghiệp cần đăng kí mức vốn điều lệ theo yêu cầu vốn pháp định. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn pháp định tối thiểu phải là 5 tỉ đồng Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh công ty kiểm toán

Doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề khi thành lập công ty kiểm toán:

Ngành nghề Mã ngành
Hoạt động pháp luật.

Gồm:

 • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.
 • Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý.
 • Hoạt động pháp luật khác.
6910
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế. 6920

Các loại thuế phải nộp

Sau khi mở công ty kiểm toán, sẽ phải đóng những loại thuế như sau:

 • Thuế môn bài: Mức thuế phải đóng sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp kê khai.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: dựa trên lợi nhuận hằng năm của công ty.
 • Thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty kiểm toán

Hồ sơ thành lập công ty kiểm toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty kiểm toán (theo mẫu);
 • Điều lệ công ty kiểm toán;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;

Quy trình thành lập công ty kiểm toán

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Quy trình thành lập công ty kiểm toán

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ sai sót, doanh nghiệp sẽ được cơ quan Đăng ký kinh doanh thông báo lý do hồ sơ không hợp lệ bằng văn bản.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành đăng tải các thông tin liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty ship hàng lên Cổng thông tin quốc gia theo quy định.

Thời hạn thông báo: 30 kể từ khi doanh nghiệp nhận được giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nội dung thông báo: Ngành nghề kinh doanh, danh sách thành viên, ….

Bước 3: Khắc dấu

Công ty kiểm toán có toàn quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho công ty Luật Vạn Phúc hoặc tự mình thực hiện khắc dấu.

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý sau khi thành lập công ty:

Sau khi thành lập công ty, phải thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu cần có 01 kế toán viên có kinh nghiệm để thực hiện những công việc phức tạp trên. Nếu như doanh nghiệp chưa có nhân sự thực hiện được các thủ tục trên vui lòng liên hệ Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ kịp thời.

Các loại giấy phép con cần chuẩn bị sau khi thành lập công ty kiểm toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Hồ sơ xin cấp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh;
 • Bản sao Điều lệ công ty;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh;
 • Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính.

Thời hạn giải quyết: 30 mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Một số kinh nghiệm khi thành lập công ty kiểm toán

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Dịch vụ kiểm toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu về giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Do đó, trước khi tiến hành thành lập công ty cần phải nghiên cứu kỹ về các điều kiện về kế toán viên hành nghề, điều kiện kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp, cũng như tỷ lệ góp vốn của thành viên công ty và của chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần lưu ý kế toán viên hành nghề phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp mới thành lập cần phải thực hiện thủ tục đề nghị Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty kiểm toán

Điều kiện thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.
 • Có ít nhất 02 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp nào phải kiểm toán bắt buộc?

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập quy định các đối tượng doanh nghiệp dưới đây bắt buộc phải kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 3. Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 4. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 5. Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 6. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 7. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 8. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.”

Như vậy, Luật Vạn Phúc vừa giúp các bạn tìm hiểu cụ thể điều kiện thành lập công ty kiểm toán, cùng với thủ tục mở công ty kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành. Hy vọng qua bài viết trên đây, doanh nghiệp có thể nắm được những quy định cần thiết để tiến hành thành lập doanh nghiệp kiểm toán thành công và nhanh chóng.

Nếu còn vướng mắc gì chưa rõ hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty kiểm toán. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Ngoài ra, Luật Vạn Phúc còn tư vấn các thủ tục về: thành lập công ty giao hàng, thành lập công ty may mặc,…để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VẠN PHÚC LUẬT – Đảm bảo tối ưu quyền lợi của khách hàng

Đọc thêm: Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm dễ dàng và nhanh chóng

Đọc thêm: Thủ tục thành lập công ty may mặc nhanh gọn nhất hiện nay

0932350835