Chứng khoán là một trong những kênh đầu tư sinh lợi lớn cho các nhà đầu tư, không chỉ với các nhà đầu tư trong nước mà cả những nhà đầu tư nước ngoài. Vậy nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Tỷ lệ sở cổ phần theo quy định pháp luật của Việt Nam là bao nhiêu…. sẽ được Luật Vạn Phúc sẽ giải đáp thắc mắc trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý khi nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu tại Việt Nam

  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP về Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán
  • Thông tư 123/2015/TT-BTC về hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
  • Thông tư 05/2014/TT-NHNN  do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;

Các hình thức mua cổ phiếu tại tổ chức tín dụng của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam theo 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể:

Hình thức trực tiếp:

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho các đại diện kinh doanh, các tổ chức kinh doanh chứng khoán mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc các loại chứng khoán khác trên thị trường; đầu tư góp vốn, hoán đổi, mua cổ phần theo quy định của luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để thực hiện mua theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền, trước khi mua, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng kí mã số giao dịch chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký.

Hình thức gián tiếp:

Nhà đầu tư nước ngoài gián tiếp mua dưới hình thức ủy thác vốn cho các công ty quản lý quỹ hoặc chi nhánh tại Việt Nam của các công ty quản lý quỹ do nước ngoài quản lý.

Đối với hình thức này nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện đăng kí mã số giao dịch chứng khoán. Công ty quản lý quỹ hoặc chi nhánh Việt Nam của các công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý sẽ cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ủy thác của nhà đầu tư nước ngoài được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng kí mã số giao dịch chứng khoán.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và theo quy định của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể sở hữu 100% vốn của công ty kinh doanh chứng khoán:

  • Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
  • Cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành ở nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc là cá nhân thì chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  • Không quá 5% vốn điều lệ đối với cá nhân là người nước ngoài
  • Không quá 15% vốn điều lệ đối với tổ chức nước ngoài
  • Không quá 20% vốn điều lệ đối với các nhà đầu trư chiến lược là người nước ngoài
  • Không quá 20% vốn điều lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài và những người có liên quan

Lưu ý:

Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của tổ chức tín dụng Việt Nam sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần như trên.

Hy vọng thông qua bài viết trên, Luật Vạn Phúc đã giúp bạn giải quyết các vấn đề thắc mắc về việc mua cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Để tìm hiểu thêm các quy định, thủ tục nhà nước liên quan tới hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc qua hotline: 0932 350 835 để được các chuyên gia pháp lý của chúng tôi tư vấn chi tiết nhé.

>> Tin liên quan:

0932350835