Vạn Phúc Luật hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi/ bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp cần nắm rõ những ngành nghề kinh doanh nào phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó ngành nghề nào là ngành kinh doanh có điều kiện và ngành nghề nào là ngành không có điều kiện để tiến hành thủ tục bổ sung theo đúng quy định ban hành.

Yêu cầu Nội dung thay đổi/ bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 4

Bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục được nhiều doanh nghiệp thực hiện

Điều 32 Luật đầu tư 2014: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:

 • Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
 • Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp khải tiến thành thủ tục thay đổi cả đăng ký đầu tư và thay đổi đăng ký kinh doanh

bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu)

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
 • Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần và Công ty họp danh); quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên)

Quyết định về việc thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể: Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ như: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định…)

bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2

Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Dịch vụbổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vạn Phúc Luật

Luật Vạn Phúc sẽ thay mặt khách hàng giải quyết toàn bộ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng

Khi sử dụng dịch vụ bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Vạn Phúc, hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ngành nghề mã hoá theo mã ngành cấp 4 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam);

 • Biên bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần, Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên…);
 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
 • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 • Văn bản uỷ quyền cho Luật Vạn Phúc.

Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ trên, Luật Vạn Phúc sẽ tiến hành tư vấn và làm hồ sơ cũng như đại diện cho khách hàng làm tất cả các thủ tục liên quan, bao gồm:

 • Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Đại diện cho khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 3

Thời gian hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 3-5 ngày làm việc.

Trường hợp áp dụng Kết quả nhận được
Trước khi thay đổi/bổ sung: doanh nghiệp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ trước 01/07/2015
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mẫu mới – không hiển thị ngành nghề)
 • Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (có hiển thị ngành nghề).
Trước khi thay đổi/bổ sung: doanh nghiệp đang sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau ngày 01/07/2015
 • Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (có hiển thị ngành nghề).

Để được tư vấn chi tiết hơn về bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline 0932 350 835 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: luatvanphuc@gmail.com để được tư vấn và giải đáp tốt nhất. Hoặc, quý khách hàng có thể đến trực tiếp các địa chỉ văn phòng luật sư tại Dĩ An, Bình Dương và các địa chỉ chi nhánh khác trên cả nước của Luật Vạn Phúc để được đội ngũ luật sư giỏi của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Đọc thêm: 

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

0932350835