Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần trong trường hợp mà pháp luật cho phép. Vậy,  được giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Vạn Phúc xin gửi đến quý bạn đọc thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của luật quản lý thuế.

huong-dan-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Hướng dẫn thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Tham khảo: Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH

Những trường hợp giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Không phải bất kì trường hợp nào, cũng được phép giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Theo quy định pháp luật, các trường hợp giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần như sau:

Trường hợp giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần theo quyết định của Đại hội cổ đông

 • Theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì khi Đại hội đồng cổ đông ra quyết định giảm vốn điều lệ, công ty thực hiện thủ tục giảm vốn khi hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty khi công ty hoạt động kinh doanh liên tục 02 năm, kể từ ngày thành lập và đảm bảo sẽ thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

Giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần do công ty mua lại cổ phần đã phát hành

 • Việc giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần do công ty mua lại cổ phần đã phát hành được thực hiện theo yêu cầu của đông hoặc quyết định công ty.

Trường hợp theo yêu cầu của cổ đông

 • Giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần đối với trường hợp công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông được áp dụng khi có văn bản yêu cầu của cổ đông do phản đối nghị quyết liên quan đến việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông đã được quy định tại Điều lệ công ty trong vòng 10 ngày tính từ ngày nghị quyết được thông qua.
 • Văn bản phải đầy đủ và nêu rõ: tên, địa chỉ, số lượng cổ phần, giá bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu nếu không thỏa thuận được giá bán thì có thể yêu cầu tổ chức thẩm định giá. Công ty phải giới thiệu cho cổ đông lựa chọn ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá.

Trường hợp công ty mua lại cổ phần phát hành theo quyết định công ty

Theo quy định tại pháp luật thì việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần trường hợp công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hội đồng quản trị quyết định mua lại tổng cổ phần từng loại được chào bán trong 12 tháng không quá 10%;
 • Công ty mua lại khôngvượt quá 30% tổng cổ phần phổ thông đã bán;
 • Trong trường hợp công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông với tỷ lệ cổ phầntương ứng của họ trong công ty phải được thông báo đến tất cả cổ đông trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quyết định được thông qua.

Giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Căn cứ tại quy định Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2020; trường hợp cổ đông không góp đầy đủ vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thành lập công ty.

huong-dan-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Quy trình, thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần với thành phần giấy tờ mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây để nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Cơ quan xem xét và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần, trong vòng 03 ngày đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về nội dung giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan sẽ có văn bản thông báo cho công ty để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả

Doanh nghiệp đến bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Trường hợp công ty nộp hồ sơ trực tuyến thì khi nhận kết quả cần nộp thêm hồ sơ bản giấy nếu thực hiện bằng tài khoản đăng ký kinh doanh và giấy biên nhận, biên lai lệ phí nếu nộp bằng chữ ký số công cộng của công ty.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Để thủ tục được giải quyết nhanh chóng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần;
 • Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việcgiảm vốn điều lệ;
 • Văn bản Báo cáo tài chính gần nhất tới thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Cam kết thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi thực hiện thủ tục giảm vốn;
 • Giấy ủy quyền (nếu có).

Một số câu hỏi hay gặp khi giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần được thực hiện qua bao nhiêu bước?

Khi thực hiện giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thực hiện qua 3 bước sau:

Các trường hợp được giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Theo quy định pháp luật, thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đôngcông ty;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu cổ đông hoặc quyết định của công ty;
 • Cổ đông công ty không thanh toán đầy đủ và đúng hạnvốn điều lệ theo cam kết.

Công ty cổ phần thông báo giảm vốn điều lệ quá thời hạn bị xử phạt như thế nào?

Sau khi giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần, doanh nghiệp phải thực hiện đăng bố cáo thay đổi thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời gian 30 ngày. Vì vậy, nếu quá thời hạn cho phép  công ty không thực hiện thông báo sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Trong đó:

 • Thông báo quá hạn từ 01 đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 • Thông báo quá hạn từ 01 đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Thông báo quá hạn từ 01 đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

huong-dan-thu-tuc-giam-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần của Luật Vạn Phúc

Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần của luật Vạn Phúc

Bản chất công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức phức tạp, do vậy khi có sự thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thù thủ tục thực hiện sẽ khó khăn và phức tạp hơn so với những loại hình công ty khác.

Nếu muốn thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần một cách nhanh chóng và chính xác, chúng tôi khuyên quý khách hàng nên tìm kiếm một đơn vị uy tín để được hỗ trợ và tư vấn về hồ sơ, quy trình thực hiện.

Công ty Luật Vạn Phúc – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần đảm bảo khách hàng sẽ nhận được:

 • Chất lượng phục vụ cao, tận tâm hướng dẫn khách hàng toàn bộ vấn đề liên quan đến giảm vốn điều lệ;
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sữ đi lại cho khách hàng;
 • Thời gian thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần nhanh chóng, tuân thủ quy định pháp luật;
 • Hạn chế tối đa rủi ro pháp lý phát sinh và bảo mật tuyệt đối thông tin mà khách hàng đã cung cấp.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Luật Vạn Phúc:

 • Chúng tôi sở hữu một đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu;
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và hợp tác;

Trên đây là những thông tin về giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần, chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho khách hàng nhiều kiến thức bổ ích. Nếu quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phầncó thể liên hệ ngay cho Luật Vạn Phúc để nhận được giải đáp chi tiết.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần 2022

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần 2022

0932350835