Khi doanh nghiệp thực hiện vay vố nước ngoài, theo quy định về khoản vay nước ngoài phải tiến hành đăng ký khoản vay nước ngoài. Vạn Phúc Luật xin Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến như sau:

Các bước đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

Website đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến: www.qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/

Bước 1: Đăng ký tài khoản sử dụng trang điện tử trực tuyến của doanh nghiệp

Doanh nghiệp truy cập website https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu đăng ký.

 • Chọn mục “Quản lý vay nước ngoài của doanh nghiệp”;
 • Chọn nội dung “Chưa có tài khoản. Đăng ký” để đăng ký sử dụng Trang điện tử;

Đối với doanh nghiệp hiện đang có dư nợ vay nước ngoài

 • Chọn mục “Dành cho doanh nghiệp đang có dư nợ vay nước ngoài” để đăng ký sử dụng Trang điện tử. Phần này được áp dụng cho các doanh nghiệp đang có dư nợ vay nước ngoài, bao gồm cả vay nước ngoài ngắn, trung, dài hạn.
 • Nhập mã số thuế của doanh nghiệp sau đó nhập “Chấp nhận”
 • Sau khi trả lời câu hỏi xác nhận, điền các thông tin về doanh nghiệp theo yêu cầu tại Trang điện tử.
 • Sau khi kiểm tra, hoàn thiện lại các thông tin của doanh nghiệp, chọn “Đăng ký tài khoản truy cập” để gửi thông tin và in Tờ khai đăng ký tài khoản truy cập.
 • Trang điện tử có thông báo sau khi thông tin đăng ký được gửi thành công ở phần cuối nội dung đăng ký tài khoản của doanh nghiệp. Đồng thời, Trang điện tử sẽ có thư điện tử gửi tới địa chỉ email đã đăng ký.
 • Chọn “In dữ liệu đăng ký” để in Tờ khai đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử. Người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký xác nhận, đóng dấu và gửi tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để xác thực thông tin Tờ khai điện tử.

Huong dan dang ky khoan vay nuoc ngoai truc tuyen

Đối với doanh nghiệp hiện không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu đăng ký khoản vay nước ngoài

 • Chọn mục “2. Dành cho doanh nghiệp hiện không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài” để đăng ký sử dụng Trang điện tử;
 • Khai báo đầy đủ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo yêu cầu tại Trang điện tử;
 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, nhập mã bảo vệ, chọn “Gửi thông tin” để tiếp tục nhập thông tin đăng ký khoản vay nước ngoài.
 • Sau khi gửi thông tin thành công, Trang điện tử sẽ cấp cho doanh nghiệp Tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời để truy cập Trang điện tử thực hiện đăng ký, đăng ký khoản vay nước ngoài. Tên đăng nhập và mật khẩu này sẽ được gửi về email đã đăng ký.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Doanh nghiệp truy cập website https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và thực hiện đăng nhập vào tài khoản theo thông tin tài khoản do Ngân hàng nhà nước cấp.

Bước 3: Thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài

 • Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Trang điện tử, chọn “Đăng ký khoản vay NN”;
 • Điền đầy đủ các thông tin tại Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trên cơ sở các thông tin về khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và các hướng dẫn tại Trang điện tử;
 • Chọn mũi tên để chọn Cơ quan tiếp nhận Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN;
 • Các thông tin về doanh nghiệp sẽ được Trang điện tử tự chiết xuất trên cơ sở các thông tin về tài khoản truy cập sử dụng Trang điện tử của doanh nghiệp;
 • Điền số lượng khoản vay trung, dài hạn còn dư nợ của doanh nghiệp, không điền số dư nợ. NSD điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai;
 • Sau khi hoàn thiện Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài, chọn “Gửi thông tin” để gửi Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến tới NHNN. Trang điện tử có thông báo sau khi Đơn đăng ký được gửi thành công;
 • Chọn “In khoản vay” để in Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài đã gửi trực tuyến tới NHNN, người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu và gửi tới NHNN cùng với hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN;

Mã số khoản vay sẽ được Trang điện tử tạo ra và in trực tiếp trên Đơn đăng ký khoản vay của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chọn biểu tượng máy in để in Đơn đăng ký.

Huong dan dang ky khoan vay nuoc ngoai truc tuyen 1

Tài liệu cần chuẩn bị đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến quy định tại Điều 14 Thông tư 03/2016/TT-NHNN cụ thể như sau:

 • Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 03/2016/TT-NHNN (đã in từ hệ thống và ký đóng dấu của doanh nghiệp);
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp Bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay;
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hoặc bản chính văn bản chứng minh Mục đích vay;
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn Khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có); hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung;
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh;
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt việc vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đối với Bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Bên đi vay là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn cấp tín dụng và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm cuối tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài và văn bản chứng minh việc chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về giới hạn cấp tín dụng và các tỷ lệ đảm bảo an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với Bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản (trong một số trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư 03/2016/TT-NHNN);
 • Văn bản, chứng từ chứng minh lợi nhuận được chia hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay và xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình chia và chuyển lợi nhuận về nước của Bên cho vay nhằm chứng minh việc giải ngân khoản vay đối với trường hợp vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam;
 • Văn bản giải trình về nhu cầu vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về Điều kiện vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Huong dan dang ky khoan vay nuoc ngoai truc tuyen

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 03/2016/TT-NHNN, bên đi vay phải gửi hồ sơ trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ:

 • Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp Khoản vay có bảo lãnh hoặc ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn;
 • Ngày ký thỏa thuận gia hạn Khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với Khoản vay tự vay tự trả quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN;
 • Ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với Khoản vay tự vay tự trả quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký Khoản vay trong thời hạn:

 • 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay trong trường hợp Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến;
 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay trong trường hợp Bên đi vay lựa chọn hình thức truyền thống; hoặc
 • 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp Khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành về Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
 • Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký Khoản vay, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

Đối với các Khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành về Điều kiện vay nước ngoài, thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đồng thời là thủ tục đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận Khoản vay; văn bản xác nhận đăng ký Khoản vay đồng thời là văn bản chấp thuận Khoản vay của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Huong dan dang ky khoan vay nuoc ngoai truc tuyen 3

Bài viết dưới đây, chúng tôi căn cứ các quy định của pháp luật để đưa ra hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến gửi tới quý bạn đọc một cách chi tiết nhất.

Tuy nhiên, đăng ký khoản vay nước ngoài cần tiến hành qua nhiều bước, nhiều giai đoạn, các thao tác tương đối phức tạp, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm nhiều đầu mục tài liệu. Vì vậy, trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn, nếu quý khách hàng còn khúc mắc, cần luật sư tư vấn, giải đáp để thực hiện thành công đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến thì chắc chắn rằng các luật sư của Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng hoàn thành công việc. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài

0932350835