Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục cần thiết hiện nay vì trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi có quyết định thay đổi: thông tin nhà đầu tư, tên công ty, địa chỉ, vốn, ngành nghề kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án… để phù hợp với tình hình thực tế.

Với đội ngũ luật sư uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Luật Vạn Phúc hiểu được nhu cầu và khó khăn mà khách hàng gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ đến quý bạn đọc một số thông tin liên quan đến dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư qua bài biết dưới đây nhé!

1. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký về dự án đầu tư của doanh nghiệp. Việc thay đổi sẽ được thực hiện khi nhà đầu tư có những điều chỉnh về các nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 1

2. Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật đầu tư năm 2020 thì Nhà đầu tư phải thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có những điều chỉnh về một trong các thông tin sau:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư;
 • Thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư như: tên, địa chỉ, hộ chiếu/ CMND/CCCD, số điện thoại, email,…
 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn;
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

3. Hồ sơ thay đổi thông tin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm có:

Nhà đầu tư khi thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở cơ quan nào thì thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan đó. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm có sự thay đổi;
 • Đối với công ty TNHH MTV thì cần có quyết định về việc thay đổi thông tin dự án đầu tư. Trường hợp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên và công ty cổ phần thì cần có thêm biên bản họp của hội động thành viên hoặc biên bản họp của hội đồng quản trị.
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp….
 • Báo cáo tài chính
 • Giấy phép môi trường
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Đối với từng trường hợp cụ thể khi thay đổi doanh nghiệp cần cung cấp thêm các giấy tờ sau:

 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư cần bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc các giấy tờ chứng minh pháp lý đối với cá nhân;
 • Thay đổi thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi;
 • Thay đổi tên dự án đầu tư cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi
 • Thay đổi mục tiêu và quy mô dự án đầu tư cần bổ sung bản vẽ bố trí nhà xưởng thể hiện mục tiêu thay đổi
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án cung cấp Hợp đồng thuê nếu đại điểm được thuê; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp;
 • Thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liền kề của nhà đầu tư;
 • Giấy xác nhận của ngân hàng chứng minh công ty đã góp đủ vốn hoặc các giấy tờ khác chứng minh được nguồn gốc tăng thêm;
 • Cam kết hỗ trợ cho vay của ngân hàng.
 • Thay đổi người đại diện pháp luật đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị thêm bản sao Hộ chiếu/giấy xác nhận cư trú/thẻ tạm trú của người đại diện pháp luật mới. Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật công ty mẹ thì cần cung cấp giấy phép kinh doanh của cong ty mẹ đã hợp pháp hóa lãnh sự dịch công chứng sang tiếng việt.
 • Bổ sung địa điểm thực hiện dự án cần bổ sung Hợp đồng thuê nhà xưởng. Lưu ý bên cho thuê phải đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng.
 • Một số giấy tờ liên quan khác sẽ được Luật Vạn Phúc hướng dẫn tùy thuộc vào lĩnh vực nội dung thay đổi.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 2

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhanh chóng, doanh nghiệp cần chú ý thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư khi có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà chúng tôi đã đề cập tại mục trên bài viết này và tiến hành:

 • Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
 • Kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và tiến hành nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 02 bản phô tô) tới Cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án: ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện điều chỉnh trong trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành xem xét hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ và cần chỉnh sửa, bổ sung thì cơ quan sẽ ra thông báo cho nhà đầu tư điều chỉnh.

 • Thời hạn giải quyết trường hợp thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, địa chỉ sẽ thực hiện trong vòng là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với trường hợp khác là 10 ngày làm việc tình từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Các thủ tục phải thực hiện sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Đồng thời cập nhật thông tin thay đổi trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Nếu trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép để được hoạt động.
 • Trường hợp bổ sung thành viên góp vốn thì nhà đầu tư phải thực hiện góp vốn theo đúng tiến độ cam như đã kết trên Giấy chứng nhận đầu tư.

5. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Vạn Phúc Luật

Khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Luật Vạn Phúc sẽ được chúng tôi thực hiện các công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn các trường hợp cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thẩm tra hồ sơ và xác định trường hợp yêu cầu thay đổi của quý khách có thực hiện được hay không? Gặp những khó khăn nào? Quý khách cần lưu ý và chuẩn bị tài liệu thông tin gì phục vụ việc thay đổi.
 • Tư vấn các quy định ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư được miễn giảm thuế, đầu tư mở rộng…

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 3

Tư vấn về hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Việc chuẩn bị hồ sơ là một trong những thủ tục quan trọng khi thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian và quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Vạn Phúc sẽ được:

 • Chúng tôi hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chính xác, đầy đủ;
 • Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị thay đổi dự án đầu tư;

Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi

 • Luật sư/chuyên viên tư vấn sẽ thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ;
 • Thay mặt khách hàng giải trình và bổ sung Hồ sơ kịp thời nếu có yêu cầu từ cơ quan;
 • Chúng tôi sẽ nhận kết quả và giao tận tay đến quý khách.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường pháp lý, Luật Vạn Phúc tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác và được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Với lợi thế am hiểu pháp lý chuyên sâu và đội ngũ luật sư chuyên viên pháp lý sử dụng tốt tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản giúp chúng tôi làm việc thuận lợi với các nhà đầu tư. Giải đáp cặn kẽ toàn bộ thắc mắc của nhà đầu tư đang gặp phải khi thực hiện thủ tục thay đổi giải phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng hết mình với phương châm hoạt động “NHANH CHÓNG – BẢO MẬT – CHÍNH XÁC” và cam kết mang đến khách hàng một chất lượng dịch vụ tốt nhất bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Quý khách hàng đang có nhu cầu luật sư tư vấn trực tuyến có thể liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 0274 650 7999 hoặc 0932 350 835 hoặc email: info@vanphuclawfirm.com hoặc tới trực tiếp văn phòng luật Vạn Phúc theo các địa chỉ sau:

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 3, Toà Nhà The Capital, 68 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chánh Nghĩa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Bạn đọc nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục hoặc dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, hãy liên hệ ngay cho Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời nhé!

Một số dịch vụ khác liên quan:

Dịch vụ bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói, hỗ trợ 24/7

0932350835