Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là việc người sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp yêu cầu Cục Sở hữu công nghiệp xác lập quyền để bảo hộ cho thành quả sáng tạo của mình. Luật Vạn Phúc với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhanh chóng, chính xác và mang đến những kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc. Chúng tôi mời mọi người cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn thông tin nhé!

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là kết quả của hoạt động sáng tạo, có sự đầu tư về vật chất và công sức lao động bằng trí tuệ được nhà nước công nhận và bảo hộ trên cơ sở thừa nhận, bảo vệ quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp.

 Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 1Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Theo quy định pháp, để được Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì yêu cầu đối tượng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Tính mới: đây là điều kiện quan trọng mà một kiểu dáng công nghiệp cần phải có nếu muốn pháp luật bảo hộ. Tính mới phải thỏa mãn những yêu cầu sau: không trùng lặp, tương tự  và có sự khác biệt với những kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai;
 • Tính sáng tạo: kiểu dáng công nghiệp được đánh giá là có tính sáng tạo khi có những đặ trưng thẩm mỹ riêng và không giống với những kiểu dáng công nghiệp đã biết. Các trường hợp được xem là không có tính sáng tạo như: là sự kết hợp đơn thuần những đặc điểm tạo dáng hiển nhiên, đã biết; sao chép/mô phỏng một hình dáng tự nhiên vốn có của động vật, thực vật,…hình dáng hình học; kiểu dáng công nghiệp được sao chép đơn thuần các hình dáng sản phẩm, công trình nổi tiếng đã được biết đến rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới; mô phỏng một kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác và được biết rộng rãi trên thực tế;
 • Khả năng được áp dụng vào công nghiệp: để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi nó có khả năng giúp cho sản phẩm mang kiểu dáng lôi cuốn, hấp dẫn người tiêu dùng và tăng như cầu tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là đặc tính đóng vai trò quan trọng đối với điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Các trường hợp không được Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Để được Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì hình dáng bên ngoài sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện mà chúng tôi đã đề cập tại mục trên và không thuộc những trường hợp bị loại trừ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với hình dáng thuộc đối tượng thế giới vật chất:

 • Hình dáng bên ngoài là đặc tính bắt buộc sản phẩm phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng không thể nhìn thấy được tỏng quá trình sử dụng.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 2

Hồ sơ Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được người yêu cầu soạn thảo trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật. Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo mẫu;
 • Các tài liệu xác định bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ: bản mô tả; bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • Trường hợp người nộp đơn thông qua đại điện cần có giấy ủy quyền;
 • Trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền của người khác cần có các tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
 • Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cần có tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 • Các chứng từ đã nộp phí, lệ phí cho cơ quan nhà nước.

Lưu ý: Một đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp:

 • Các kiểu dáng công nghiệp cùng bộ sản phẩm thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng hoặc chung mục đích với nhau;
 • Một kiểu dáng công nghiệp có kèm theo một hoặc nhiều phương án biến thể của kiểu dáng công nghiệp, có chung sự sáng tạo và không có sự khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.

Quy trình bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục xử lý đơn đăng ký được Cục sở hữu công nghiệp tiếp nhận và giải quyết. Quy trình được thực hiện theo các bước nối tiếp nhau như sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn

Đây là bước đầu tiên khi người có yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đối với trường hợp bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thù các giấy tờ bắt buộc phải có để được tiếp nhận:

 • Tờ khai đăng ký;
 • Đối tượng kiểu dáng công nghiệp đăng ký. Cụ thể: bản mô tả; bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • Chứng từ đã thực hiện nộp phí, lệ phí.

Trường hợp thiếu một trong các giấy tờ trên thì Cục sở hữu công nghiệp có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký

Đây là thủ tục thẩm định bắt buộc đối với mọi đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra các quy định về hình thức của đơn như: soạn thảo, trình bày, đối tượng yêu cầu bảo hộ, sự phân loại kiểu dáng công nghiệp theo Bảng phân loại quốc tế phù hợp, người nộp đơn, chứng từ hoàn thành nghĩa vụ nộp phí, lệ phí,…

Nếu đơn hợp lệ, cơ quan sẽ tiếp tục xem xét. Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký là 01 tháng kể từ nộp đơn. Kết quả Cục sở hữu trí tuệ đưa ra sau khi thẩm định hình thức đơn:

 • Trường hợp đối tượng yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phù hợp, đầy đủ các tài liệu trong đơn đăng ký và đảm bảo đúng hình thức thì cơ quan có thẩm quyền sẽ chấp nhận đơn và thông báo cho người nộp đơn, đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn, ngày ưu tiên, số đơn;
 • Nếu đơn không đáp ứng được những yêu cầu đặt ra thì cơ quan sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn nêu rõ lý do và ấn định thời gian cho việc bổ sung, điều chỉnh đơn cho phù hợp.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký

Trường hợp đơn đã được Cục sở hữu công nghiệp chấp nhận đều được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký

Đơn được công bố sẽ được thẩm định nội dung và cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nội dung thẩm định bao gồm:

 • Đánh giá tính phù hợp của đối tượng yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Đánh giá điều kiện bảo hộ theo từng đối tượng;
 • Kiểm tra nguyên tắc về nộp đơn đầu tiên.

Thời gian thẩm định nội dung là không quá 07 tháng kể từ ngày đơn được công bố. Sau khi thẩm định, Cục sở hữu công nghiệp sẽ đưa ra các kết quả sau:

 • Đối tượng trong đơn đăng ký đáp ứng những điều kiện bảo hộ hoặc người thực hiện đã sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì cơ quan sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và ấn định thời gian 01 tháng để người yêu cầu  nộp phí cấp văn bằng bảo hộ;
 • Trường hợp đối tượng không đáp ứng các điều kiện vảo hộ, Cục sở hữu công nghiệp sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do từ chối

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 3

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Luật Vạn Phúc

Chúng ta có thể thấy, quy trình Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp yêu cầu thời gian giải quyết khá lâu và rườm rà. Việc người thực hiện không am hiểu các quy định pháp luật hoặc mới thực hiện lần đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và tốn nhiều thời gian đi lại.

Luật Vạn Phúc hiểu được những trở ngại mà khách hàng có thể gặp phải, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các khách hàng tại Bình Dương và các tỉnh lận cận. Lý do khách hàng nên lựa chọn dịch vụ của chúng tôi:

 • Sở hữu một đội ngũ luật sư giỏi và chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về sở hữu trí tuệ cho nhiều khách hàng. Luật Vạn Phúc tự tin là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết trong công việc sẽ mang đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ với hiệu quả tốt nhất;
 • Ngoài ra, với phương châm hoạt động của chúng tôi “AN TÂM PHÁT TRIỂN – AN TÂM PHÁP LÝ”, luôn đặt quyền và lợi ích lên hàng đầu và là mục tiêu phát triển của Luật Vạn Phúc, chúng tôi đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng với sự phục vụ khi sử dụng dịch vụ bên công ty chúng tôi;
 • Đến với dịch vụ tư vấn Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, khách hàng sẽ được nhận các lợi ích sau: thời gian giải quyết nhanh chóng và chính xác; tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại; được tư vấn đầy đủ các quy định pháp luật liên quan tạo nền một nền tảng pháp lý vững chắc cho khách hàng; đồng thời mọi thông tin mà khách hàng cung cấp cho Luật Vạn Phúc sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi hi vọng có thể mang lại cho quý bạn đọc một số kiến thức bổ ích và quan trọng trong quy trình thực hiện Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu quý khách hàng không có thời gian thực hiện hoặc muốn sử dụng dịch vụ của Luật Vạn Phúc thì hãy liên hệ ngay cho Luật Vạn Phúc để được đội ngũ luật sư chúng tôi giải đáp chi tiết nhé!

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm những dịch vụ liên quan: Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

0932350835