Nhà nghỉ du lịch là cơ sở lưu trú có trang thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch. Công ty luật chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cung cấp về thủ tục làm giấy phép kinh doanh nhà nghỉ cùng các vấn đề pháp lý có liên quan. Để hiểu rõ và chi tiết hơn hãy theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật Vạn Phúc.

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
 • Luật du lịch 2017
 • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của luật du lịch

Giấy phép kinh doanh nhà nghỉ là gì?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Kinh doanh nhà nghỉ là dịch vụ lưu trú gồm: các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Kinh doanh nhà nghỉ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, giấy phép kinh doanh nhà nghỉ là loại giấy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện.

Quy định cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Kinh doanh nhà nghỉ và xin cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch
 • Có điện, nước sạch và hệ thống thoát nước.
 • Có khu vực đón tiếp khách và phòng ngủ; có phòng tắm, phòng vệ sinh chung trong trường hợp phòng ngủ không có phòng tắm, vệ sinh riêng.
 • Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới.
 • Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày.
 • Người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

 • Đơn đề nghị cấp Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản khai lý lịch của người đứng đầu cơ sở.
 • Danh sách thành viên làm việc.
 • Sơ đồ phòng nghỉ.
 • Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Như vậy, muốn xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ nhanh chóng đúng quy định cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ trên.

 • Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ ở đâu?

Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi nhà nghỉ làm cơ sở kinh doanh.

 • Mẫu giấy phép kinh doanh nhà nghỉ mới nhất

Mẫu giấy phép kinh doanh nhà nghỉ mới nhất được quy định cụ thể như sau:

UBND TỈNH/TP……..
SỞ DU LỊCH/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

GIẤY PHÉP
KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Số GP: …..(1)…./….(2)…../……(3) – GP LHNĐ
(Cấp lần…(4)….)

 

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………….

2. Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………Fax:………………………………………………

Email:……………………………………………….Website:…………………………………………..

3. Tài khoản ký quỹ số: ………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………..

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………………………… Nam/Nữ:…………………………………………….

Sinh ngày…./…./…. Dân tộc:……………………………. Quốc tịch:…………………………………

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:………………………………..

Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:………………………………………………………………………….

 

……., ngày….tháng…… năm … …
GIÁM ĐỐC
 

 

 

Ghi chú:

1): Số Giấy phép gồm mã số tỉnh và mã số thứ tự của doanh nghiệp, cách nhau bởi dấu “-”, trong đó:

Mã số tỉnh gồm 02 ký tự theo quy định của Tổng cục Thống kê;

Số thứ tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa gồm 04 ký tự, từ 0001 đến 9999.

(2): Năm cấp Giấy phép lần đầu.

(3): Viết tắt của Sở Du lịch (SDL) hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SVHTTDL).

(4): Số thứ tự của lần cấp đổi và cấp lại. Ví dụ: cấp lần thứ 2 (trước đó đã đổi hoặc cấp lại một lần và lần này tiếp tục xin cấp đổi hoặc xin cấp lại).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH NHÀ NGHỈ

Quy trình làm giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ xin cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ thực hiện theo quy trình qua các bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ nộp đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp hồ sơ đến nộp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi nhà nghỉ làm cơ sở kinh doanh.

 • Bước 3: Kiểm tra, giải quyết và trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, để từ đó giải quyết hồ sơ và hợp lệ thì trả kết quả. Còn hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ để chủ cơ sở kinh doanh bổ sung, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 • Bước 4: Thời gian cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian từ 03 – 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ giấy phép kinh doanh nhà nghỉ cho cơ sở kinh doanh yêu cầu cấp.

 • Bước 5: Phí làm giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Phí làm giấy phép kinh doanh nhà nghỉ được quy định trong han hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cụ thể như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Công ty Luật Vạn Phúc cung cấp dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự của nhà nghỉ.

Giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự là loại giấy đảm bảo mỗi công ty, doanh nghiệp, cá nhân hay cơ sở kinh doanh đã đủ các điều kiện về trật tự, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn trong mọi mặt. Như vậy, kinh doanh nhà nghỉ như thế nào là hợp pháp thủ tục, giấy tờ như thế nào qúy khách hàng chỉ cần liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra các loại giấy phép kinh doanh công ty Luật chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh nhà nghỉ. Quý khách hàng chỉ cần liên hệ và đưa yêu cầu pháp lý Luật Vạn Phúc sẽ hỗ trợ hết mình.

Đọc thêm:

Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh khách sạn

0932350835