Như chúng ta đã biết, rượu là một loại đồ uống có cồn, được lên men từ các loại tinh bột, hoa quả hoặc pha chế từ cồn thực phẩm. Do đó, rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật. Vì vậy, mọi hình thức kinh doanh bán rượu đều phải cấp giấy phép trước khi hoạt động trừ trường hợp thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ không cần phải xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ mà chỉ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện.

Một trong những loại hình kinh doanh rượu thì bán lẻ rượu đang được nhiều thương nhân hướng đến do quy mô, cách thức thực hiện khá đơn giản. Vậy, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC  quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và cấp lệ phí giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

Giấy phép bán lẻ rượu là gì?

Vì bản chất của rượu là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trong quá trình hoạt động có phát sinh sự cố thì cơ sở kinh doanh bán lẻ mặt hàng này phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật. Vậy, Giấy phép bán lẻ rượu là gì?

 • Giấy phép bán lẻ rượu là điều kiện bắt buộc nếu thương nhân muốn kinh doanh hoạt động bán lẻ rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên. Hoạt động bán lẻ rượu được hiểu là bán lẻ cho người tiêu dùng mà không phải nhằm mục đích để bán lại.
 • Giấy phép bán lẻ rượu được cấp cho các cơ sở kinh doanh như: cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 24h, siêu thị mini,…

Giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ rượu

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Một trong những thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu thì chủ thể đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng cơ sở dự kiến đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp dồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Bản sao giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo luật định.

Trình tự cấp giấy phép bán lẻ rượu

Để hoạt động xin cấp giấy phép được thực đúng quy trình thì chủ kinh doanh cần chú ý trình tự thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như đã trình bày ở trên, chủ kinh doanh có yêu cầu đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu phải thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận việc cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Muốn hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 • Giải quyết và trả kết quả

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân có yêu cầu đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp từ chối việc cấp giấy phép bán lẻ rượu thì cơ quan sẽ có văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan chức năng sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đến thương nhân để bổ sung các giấy tờ liên quan.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Thời hạn và lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán lẻ rượu có thời hạn trong vòng 05 năm. Do vậy, trong vòng 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của giấy phép thương nhân phải nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu nếu vẫn còn nhu cầu kinh doanh.

Phí thẩm định cấp Giấy phép bán lẻ rượu như sau:

 • Đối với hộ kinh doanh: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% mức thu tương ứng với mức thu tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo mẫu số 1 kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP với nội dung như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………………..(1)……………………

Kính gửi: …………………….(2)………………………

Tên  thương nhân: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………….. Điện thoại:………………. Fax: …………………

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…………………………. do………………………. cấp ngày……. tháng……. năm……….

Đề nghị …………(2)………… xem xét cấp Giấy phép ……………(1)…………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu: ……………………(3)……………………………………………………………

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: …………………….(4)……………………………………………….

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ……………………….(5)…………………………….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:…………………………………………………………………………………………………………..

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: ………………………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

…………………………………………….(5)………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………………………………

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………………………..(5)………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………………………………

……………(6)…………………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày…tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có))

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Trên đây là toàn bộ  thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật hiện nay mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách hàng vẫn còn những vướng mắc về thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp Giấy phép bán lẻ rượu của Luật Vạn Phúc có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp. Đến với Luật Vạn Phúc quý khách hàng sẽ được:

 • Hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu;
 • Hướng dẫn các tài liệu cần thiết để hoàn thiện việc cấp Giấy phép bán lẻ rượu;
 • Soạn thảo Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu, các giấy tờ liên quan khác và tiến hành nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép bán lẻ rượu đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình hồ sơ cho đến khi có giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận và giao tận tay đến cho khách hàng.

Đọc thêm:

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép bán buôn rượu

0932350835