Địa chỉ là một trong những thông tin thể hiện trên CCCD, khi thay đổi địa giới hành chính sẽ dẫn đến thông tin trên CCCD không còn chính xác. Trong bài viết hôm nay, Vạn Phúc Lộc sẽ giải đáp câu hỏi người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không? và thủ tục đổi CCCD khi thay đổi địa giới hành chính. Cùng theo dõi để tham khảo nhé!

Người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?
Người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?

1. Căn cước công dân là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 và Điều 19 Luật căn cước công dân năm 2014 thì Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của pháp luật.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

2. Người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?

Trước tiên, để trả lời cho câu hỏi “Người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?”, Vạn Phúc Lộc sẽ phân tích các trường hợp phải đổi thẻ CCCD và các trường hợp cấp lại CCCD.

2.1. Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước công dân

Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau:

 • Thẻ công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.
 • Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên đặc điểm nhân dạng;
 • Xác định lại giới tính quê quán;
 • Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;
 • Khi công dân có yêu cầu.

2.2. Các trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân

Theo khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2014, các trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân bao gồm:

 • Bị mất thẻ Căn cước công dân;
 • Được trở lại Quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy theo quy định trên, thì việc thay đổi địa giới hành chính không thuộc các trường hợp cấp lại hay đổi thẻ Căn cước công dân. Ngoài ra, liên quan đến việc người dân có cần cập nhật lại CCCD khi thay đổi địa giới hành chính hay không? Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chia sẻ: “Nếu chưa kịp thay đổi căn

cước công dân thì trong cơ sở dữ liệu đã thể hiện địa giới hành chính, cái này được cập nhật thường xuyên. Căn cước công dân của chúng ta gắn chip nên sẽ không ảnh hưởng, đồng bộ ngay lập tức”.

Do đó, người dân không bắt buộc phải cập nhật lại CCCD khi thay đổi đơn vị hành chính. Trong trường hợp bạn vẫn muốn cập nhật lại địa chỉ của mình trên thẻ Căn cước công dân thì bạn vẫn có quyền yêu cầu cơ quan Công an có thẩm quyền tiến hành thủ tục đổi lại thẻ Căn cước công dân cho bạn.

Có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?
Có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không?

3. Trình tự, thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu

Trong trường hợp bạn mong muốn đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố, căn cứ theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, trình tự đổi thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu được thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

Bước 2: Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Bước 3: Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

Bước 4: Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

Bước 5: Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Bước 6: Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

4. Nơi làm thủ tục đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố

Căn cứ theo Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014, công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
 • Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm:

5. Thời hạn đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố

Căn cứ theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải đổi thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

 • Tại thành phố, thị xã: Không quá 07 ngày làm việc.
 • Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 15 ngày làm việc.
 • Tại cá khu vực còn lại: Không quá 15 ngày làm việc.

Tùy theo từng thời điểm, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn đổi thẻ Căn cước công dân.

Trên đây, Vạn Phúc Lộc vừa giải đáp câu hỏi người dân có cần đổi CCCD khi Bến Cát lên thành phố không? và Thủ tục đổi CCCD khi thay đổi địa giới hành chính. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Vạn Phúc Lộc để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

0932350835