Như chúng ta đã biết, thuốc lá là một trong những loại mặt hàng kinh doanh có điều kiện do đó, nó được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để hoạt động kinh doanh mua bán sản phẩm này cần có giấy phép bán buôn thuốc lá. Vậy, thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Luật 09/2012/QH13 Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
 • Luật 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (văn bản sửa đổi);
 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
 • Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;
 • Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;

Giấy phép bán buôn thuốc lá là gì?

 • Theo quy định của pháp luật “Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác”.
 • Giấy phép kinh doanh thuốc lá là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các thương nhân thực hiện hoạt động mua bán thuốc lá (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) dựa theo hình thức kinh doanh của từng thương nhân.
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua bán các sản phẩm thuốc lá từ các nhà phân phối hoặc nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Giấy phép bán buôn thuốc lá là bằng chứng pháp lý chứng minh việc hoạt động kinh doanh thuốc lá của cá nhân, tổ chức đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Điều kiện cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Để thực hiện được thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá cần đáp ứng những điều kiện dưới dây:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định pháp luật theo Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.
 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (Tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên).
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Cơ sở đáp ứng những điều kiện về Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Hồ sơ cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn thuốc lá theo Phụ lục 21 – Thông tư 57/2018/TT-BCT.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Bảng kê danh sách thương nhân, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế, giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu có) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.

Trình tự cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Chuẩn bị hồ sơ

Một trong những bước quan trọng trong thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá là khâu chuẩn bị hồ sơ. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn thuốc lá như đã trình bày trên để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá. 01 bộ gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Sở Công Thương), 01 bộ doanh nghiệp lưu.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Thương nhân có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá bằng hình thức trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc tại cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: Giấy phép bán buôn thuốc lá có thời hạn 05 năm. Vì vậy, trước khi hết thời hạn 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép nếu vẫn còn tiếp tục kinh doanh.

Giải quyết và trả kết quả

Khi nhận được hồ sơ cấp giấy phép bán buôn thuốc lá, Sở Công Thương sẽ tiếp nhận sẽ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để đưa ra quyết định cấp giấy phép bán buôn thuốc lá hoặc từ chối cấp giấy phép bán buôn thuốc lá.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong vòng 07 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp thương nhân không đáp ứng được những điều kiện luật định, cơ quan sẽ có văn bản từ chối cấp giấy phép bán buôn thuốc lá, đồng thời nêu rõ lý do từ chối.
 • Trường hợp nộp trực tiếp thì thương nhân mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu chính nêu có yêu cầu.
 • Trường hợp nộp trực tuyến thì thương nhân đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và đối chiếu với các giấy tờ liên quan đã được nộp trực tuyến.
 • Trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu chính thì thương nhân sẽ nhận kết quả qua đường bưu chính.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Thời gian và lệ phí cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Lệ phí Thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC như sau:

 • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định và 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với cá nhân, hộ kinh doanh.
 • Mức thu lệ phí cấp giấy phép bán buôn thuốc lá là 200.000đồng/giấy/lần cấp.

Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn thuốc lá được thực hiện theo phụ lục 21 – Thông tư 57/2018/TT-BCT như sau:

PHỤ LỤC 21

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:       /… …………., ngày…… tháng……. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công Thương ………………….(1)

 1. Tên thương nhân:…………………………………………………………………………..
 2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………;
 3. Điện thoại:……………………. Fax:……………;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………. do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;
 5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Tên: ……………………………..;

– Địa chỉ: ………………………;

– Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Đề nghị Sở Công Thương ………………….(1) xem xét cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

 1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

– Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:

……………………………………………………………..(2)

– Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố……….(1)

 1. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:…………………………………………………………………………………..(3)

….(tên thương nhân)…xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự định xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Trên đây là toàn bộ thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá mà chúng tôi muốn gửi đến quý bạn đọc. Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá thì việc nắm rõ các quy định khi đăng kí cấp giấy phép bán buôn thuốc lá không phải ai cũng biết, đặc biệt trong quá trình soạn thảo và nộp hồ sơ.

Vì vậy, với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp chế giàu kinh nghiệm trong nhiều năm, Công ty TNHH Luật Vạn Phúc tự tin với các dịch vụ cấp giấy phép bán buôn thuốc lá. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn, hỗ trợ trọn gói các dịch vụ liên quan đến thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá.
 • Tư vấn các kiến thức liên quan đến pháp lý về lĩnh vực giấy phép bán buôn thuốc lá đến khách hàng;
 • Thời gian thực hiện nhanh, giảm thiểu tối đa các thủ tục rắc rối.
 • Tính chính xác cao và tiết kiệm được nhiều chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện việc xin cấp giấy phép bán buôn thuốc lá.

Đọc thêm:

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

0932350835