Khi thực hiện hoạt động dự dự án, nhà đầu tư cần báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quý, hằng năm. Nội dung của báo cáo nhìn chung phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tính hợp lý, hiệu quả về các nội dung như: vốn đầu tư, phương án sử dụng lao động, khai thác dự án;…

Vậy, việc thực hiện có phải theo mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư hay không? Nếu có thì mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư bao gồm hình thức và nội dung gì? Dưới đây, Luật Vạn Phúc xin chia sẻ mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư cho quý khách hàng đang tìm hiểu nhé!

mau-bao-cao-thuc-hien-du-an-dau-tu

Mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư tư là gì?

Dự án đầu tư được hiểu là đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành hoạt động kinh doanh trên một địa bàn và thời gian xác định. mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư là việc nhà đầu tư soạn thảo văn bản báo cáo tình hình hoạt động của dự án theo định kỳ hàng tháng, hàng quý hay hàng năm cho cơ quan có thẩm quyền để nắm rõ tình hình triển khai dự án.

Quy định của pháp luật về mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư hiện hành

Theo quy định Luật Đầu tư 2020, chế độ báo cáo hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định như sau:

 • mau-bao-cao-thuc-hien-du-an-dau-tu

Quy định pháp luật về báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Đối tượng thực hiện báo cáo dự án đầu tư

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.

Báo cáo dự án đầu tư định kì

Theo quy định, hằng quý, hằng năm các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải thực hiện dự án đầu tư báo cáo với cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư về các nội dung sau: vốn đầu tư, kết quả hoạt động, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

Soạn thảo mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Khi soạn thảo mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần trình bày với những phần và nội dung sau đây:

 • Mở đầu văn bản báo cáo: Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tiêu đề: “BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ” (Phần kính gửi ghi tên cơ quan nhận báo cáo).
 • Nội dung:
 • Tiến trình triển khai dự án;
 • Tiến trình sử dụng nguồn vốn;
 • Tình hình triển khai các hạng mục dự án đã ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tóm tắt tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh đến thời điểm báo cáo;
 • Những khó khăn nhà đầu tư gặp trong quá trình thực hiện dự án;
 • Kiến nghị giải quyết.
 • Phần tài liệu kèm theo.
 • Phần ghi ngày tháng năm làm báo cáo và chủ đầu tư ký tên.

Biểu mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Qúy khách hàng khi thực hiện báo cáo dự án đầu tư có thể tham khảo mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư mà chúng tôi trình bày dưới đây để soạn thảo cho đúng, đủ và chính xác hồ sơ nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: …………………………………

Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án) đến ngày……tháng……năm …… với các nội dung cụ thể dưới đây:

 1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:
 2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:…………………………………………………………………….

– Vốn góp (ghi số vốn đã góp của từng nhà đầu tư):………………………………………………

– Vốn vay: ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn:………………………………………………………

– Vốn khác:…………………………………………………………………………………………..

 1. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo:

– Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn:…………………………………………………………………………

– Các khoản nộp ngân sách:………………………………………………………………………..

– Vốn chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

– Lợi nhuận:…………………………………………………………………………………………

– Ưu đãi đầu tư được hưởng:………………………………………………………………………..

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………………………………………………

 1. Những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án…………………………………….
 2. Những kiến nghị cần giải quyết:………………………………………………………………

Tài liệu kèm theo

 1. Báo cáo tài chính năm trước liền kề.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

                                             …., ngày ….. tháng …..năm……

                                             Nhà đầu tư

 Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có) của từng nhà đầu tư

mau-bao-cao-thuc-hien-du-an-dau-tu

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ báo cáo thực hiện dự án đầu tư của Luật Vạn Phúc

Luật Vạn Phúc hỗ trợ, tư vấn báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm pháp lý chuyên sâu, Luật Vạn Phúc cam kết tư vấn và hỗ trợ khách hàng hoàn thành mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nội dung để báo cáo hiệu quả cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng khi có nhu cầu tư vấn các nội dung trong mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư hãy yên tâm đến với dịch vụ của Luật Vạn Phúc vì chúng tôi đảm bảo với khách hàng sẽ:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý, nội dung liên quan mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư đến khách hàng;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn giá rẻ, phù hợp với nhu cầu của quý khách;
 • Thời gian hoàn thành báo cáo thực hiện dự án đầu tư nhanh chóng, ngắn gọn và hiệu quả;
 • Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

Trên đây là những thông tin về quy định pháp luật báo cáo dự án đầu tư và mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư mà Luật Vạn Phúc nghĩ sẽ rất cần với nhiều nhà đầu tư. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý bạn đọc có thắc mắc hay nhu tư vấn về vấn đề pháp lý trong dự án đầu tư và các nội dung trong mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi ngay để nhận sự hỗ trợ, giải đáp chi tiết hơn nhé!

Xem thêm:

Dịch vụ gia hạn tiến độ thực hiện dự án

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

0932350835